Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

20. 6. 2022 17:29

22. června 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 15.00 hod.

Ve středu 22. června 2022 se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády. Vláda projedná například návrh novely ústavního zákona, která se týká vyslání ozbrojených sil ČR do zahraničí a krátkodobého pobytu cizích ozbrojených sil na území ČR včetně průjezdů a přeletů. Zabývat se bude i novelou zákona o České televizi, jež má za cíl mj. upravit způsob voleb do Rady ČT, či novelou zákona o dani z přidané hodnoty, kteou chce vláda zvýšit limit pro vznik plátcovství k dani z přidané hodnoty z jednoho na dva miliony korun. Schválit má také navýšení nouzových zásob ropy ve státních hmotných rezervách.

Kompletní program jednání vlády 22. června 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-06-22.

Termín

22. června 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

09.00 – příchod médií na doorstep
09.15 – zahájení doorstepu
09.55 – fototermín před začátkem jednání

15.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X