Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

14. 11. 2019 11:10

18. listopadu 2019: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 12.00 hod.

V pondělí 18. listopadu 2019 proběhne od 9.00 hodin na Úřadu vlády 151. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

18. listopadu 2019

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram:

08.55 fototermín před začátkem jednání tripartity
09.00 – začátek jednání
12.00  tisková konference (čas tiskové konference se může měnit s ohledem na průběh jednání)

Program jednání tripartity:

 • Zemědělství
  Materiál Ministerstva zemědělství se zabývá řešením kůrovcové kalamity v lesích a strategií rozvoje lesů. Dalším bodem je analýza kalamitního přemnožení hraboše polního a návrhy konkrétních opatření v boji s ním.
   
 • Digitální agenda
  Podkladový materiál vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci informuje o klíčových aspektech programu Digitální Česko a systémovým způsobem koordinuje postup všech zainteresovaných stran účastnících se digitální transformace ČR. „Digitální Česko“ je  souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí digitální revoluce.
   
 • Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný harmonogram přípravy výstavby velkých dopravních staveb. Materiál také obsahuje informace ve vztahu k přípravě prioritních dopravních záměrů, pro které byl zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.
   
 • Souhrnný akční plán Programu RE:START
  Předložená zpráva Ministerstva pro místní rozvoj informuje o realizaci souhrnných opatření v rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
   
 • Reformní opatření v oblasti školství
  Předkládaný materiál shrnuje hlavní opatření navrhovaná a realizovaná vládou ČR v oblasti vzdělávací politiky. Zpracovatelem materiálu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
   
 • Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti (e-neschopenka)
  Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí podává informaci o současném stavu technické přípravy projektu elektronické neschopenky a informuje o dalším postupu v této oblasti včetně komunikace s budoucími uživateli.
   
 • Zvýšení minimální mzdy v roce 2020
  Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá sociálním partnerům tři návrhy na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020. První návrh počítá s růstem minimální mzdy na úroveň 14 700 Kč. Druhá varianta počítá s růstem na úroveň 15 000 Kč. Třetí varianta počítá s minimální mzdou ve výši 14 500 Kč.
   

Akreditace

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací /cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/  
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X