Aktuálně

18. 11. 2019 14:26

Tripartita jednala o minimální mzdě a situaci ve školství

Tisková konference po jednání tripartity ve Strakově akademii, 18. listopadu 2019.
Tisková konference po jednání tripartity ve Strakově akademii, 18. listopadu 2019.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18. listopadu 2019 sešli na šestém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři na zasedání diskutovali situaci ve školství, digitální agendu, velké dopravní stavby nebo aktuální hrozby v zemědělství.

Reformní opatření v oblasti školství

Hlavními cíli je zaměření vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život a snížení vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání. Ministerstvo školství si od reformy slibuje především narovnání systému rozdělování peněz a víc peněz na zkvalitnění vzdělávání.

Zvýšení minimální mzdy v roce 2020

Sociálním partnerům byly představeny tři návrhy na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020. První návrh počítá s růstem minimální mzdy na úroveň 14 700 Kč. Druhá varianta počítá s růstem na úroveň 15 000 Kč. Třetí varianta počítá s minimální mzdou ve výši 14 500 Kč. V procentuálním vyjádření vzroste minimální mzda vůči stávající minimálně o 8,6 % až 12,4 %.

Kůrovcová kalamita a strategie dalšího rozvoje lesů

V roce 2018 došlo v ČR k napadení smrkové hmoty v objemu cca 18 mil. m3. V letošním roce je predikovaný odhad celkového ročního objemu napadeného dřeva cca  20 - 25 mil. m3. Kraje Vysočina, Jihomoravský, Jihočeský, Plzeňský a Středočeský hlásí nejvýraznější zhoršení situace. Došlo k úpravě dotačních programů na podporu investic do lesnické techniky. Rovněž jsou zvýhodněny investiční úvěry. V oblasti dalšího rozvoje lesů byla navržena koncepce, která má za cíl zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa pro budoucí generace.

Hraboš polní a možnosti boje s ním

Svým rozsahem se jedná o situaci, která tu za posledních 30 let nebyla. Po prudkém nárůstu populace hraboše v srpnu 2019 lze očekávat zlom a pokles populace v podzimních měsících. Společným cílem je stanovit jasný mechanismus náhrady škod.

Digitální agenda

Při porovnání České republiky s ostatními evropskými státy v oblasti digitalizace lze konstatovat, že vznikem komplexního programu Digitální Česko dochází k výraznému posunu v mezinárodních měřítcích. Vláda pracuje na akceleraci výstavby sítí 5G. Akční plán, který odstraňuje břemena výstavby je již vládou schválený.

Příprava dopravních staveb se stavebními náklady nad 300 mil. Kč

Dodržení termínů předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. U vybraných staveb lze vydat stanoviska EIA ve zrychleném režimu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie