Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

17. 1. 2023 16:45

18. ledna 2023: Schůze vlády ČR

Ve středu 18. ledna 2023 od 10 hodin se uskuteční schůze vlády. S ohledem na probíhající mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny se jednání i následný tiskový brífink uskuteční v prostorách Sněmovny, tradiční doorstep a fototermín se z organizačních důvodů ruší.

Vláda se bude zabývat mimo jiné návrhem zákona o preventivní restrukturalizaci, který transponuje do českého práva evropskou směrnici o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení, nařízením vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv a jmenovat by měla i nového zmocněnce vlády pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.

Kompletní program jednání vlády 18. ledna 2023 naleznete na https://www.odok.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2023-01-18/.

Termín

18. ledna 2023

Místo

Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před jednáním
10.00 – jednání vlády
následně – tisková konference

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X