Aktuálně

18. 1. 2023 16:56

Vláda schválila jmenování ředitele Digitální a informační agentury. Je jím dlouholetý odborník na IT a vrcholný manažer Martin Mesršmíd

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na tiskové konferenci po jednání vlády v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny, 18. ledna 2023.
Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na tiskové konferenci po jednání vlády v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny, 18. ledna 2023.
Vláda schválila návrh vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše na jmenování ředitele vznikající Digitální a informační agentury (DIA). Z otevřeného výběrového řízení vzešel jako vítěz Martin Mesršmíd, který mimo jiné působil jako dlouholetý vrcholný manažer firmy Avast, kde se věnoval identitním prostředkům nebo datové analytice v oblasti velkých dat. Jeho zástupcem bude Petr Kuchař, dosavadní ředitel Odboru architektury eGovernmentu na Ministerstvu vnitra.

Digitální a informační agentura vznikla k letošnímu 1. lednu. Během listopadu a prosince loňského roku proběhlo transparentní výběrové řízení na pozici ředitele DIA.Ačkoliv zákon nepožaduje na tuto pozici provedení výběrového řízení a navržené jméno je jen a pouze na mé úvaze a následně schválení vlády, rozhodl jsem se výběrové řízení vypsat, uvedl vicepremiér Bartoš na tiskové konferenci.

Do prvního kola se přihlásilo 30 zájemců, do nejužšího výběru postoupilo pět. Komise se na výsledku shodla jednomyslně a vybrala vítěze, kterého na návrh vicepremiéra pro digitalizaci dnes vláda schválila. Novým ředitelem je Martin Mesršmíd, dlouholetý vrcholný manažer firmy Avast. Komisi přesvědčil zejména profesními zkušenostmi, dále pak vizí a plány.  

Výběrová komise byla složena ze zástupců Kabinetu digitalizace – ředitelka Kabinetu digitalizace Lenka Zátorská, ve 3. kole poradce vicepremiéra Ondřej Profant – a zástupců odborné veřejnosti – Eva Pavlíková, Diana Rádl Rogerová. Výběrové řízení proběhlo ve třech kolech, komise přihlížela zejména ke zkušenostem s řízením organizace a k odborným kompetencím. Mezi dalšími kritérii byly zkušenosti s prací pro veřejnou správu a zejména vize pro DIA. 

Jsem ráda, že nově vzniklá agentura boří stereotypy státní správy již od počátku. Výběrové řízení za účasti zástupců NGO a businessu ukázalo kulturní změnu, uvedla Diana Rádl Rogerová, dlouholetá partnerka ve společnosti Deloitte. Volba nového ředitele je důležitým krokem k budování Digitální a informační agentury, který má potenciál výrazně akcelerovat digitální transformaci veřejné správy, řekla Eva Pavlíková, spoluzakladatelka neziskové expertní organizace Česko.Digital. Je potřeba zaměřit pozornost na to, aby DIA skutečně naplnila vizi otevřené veřejné správy, která buduje služby pro usnadnění potřeb a zvýšení kvality života lidí v Česku, doplnila.

Nově jmenovaný ředitel DIA má za sebou patnáct let zkušeností v oboru, od malých startupů po velké firmy, s řízením týmů a projektů, a to v českém i mezinárodním prostředí. Věnoval se ochraně digitální identity uživatelů, datové analytice v oblasti velkých dat, tvorbě informačních systémů v oblasti lidských zdrojů a informačních portálů.

Ve vizi pro DIA, kterou předložil jako součást výběrového řízení, zdůraznil, že DIA se musí stát otevřenou a přívětivou organizací se silnou pracovní kulturou, která zajišťuje digitální transformaci pomocí své přirozené autority. Musí být harmonizovaná s EU, ale přitom si musí uchovat hlubokou znalost specifik ČR. Musí být současně odolnou vůči negativním jevům, které organizace spojené se státní správou postihují.

„Osoba ředitele DIA je pro úspěch této nové instituce klíčová. Hledali jsme člověka, který svou vizí dokáže překročit limity uvažování, s jakým se někdy setkáváme ve státní správě, a svými zkušenostmi prokáže, že rozumí jak řízení lidí, tak příslušnému oboru. Digitalizaci Česka nelze dovést do úspěšného konce bez toho, aby v jejím čele stál člověk odborně kompetentní, s globálním uvažováním a se zřetelem k lidem, které povede a kteří budou jeho vizi naplňovat,“ popsal vicepremiér Bartoš.

Výběrovou komisi výrazně zaujal i uchazeč, který se umístil na 2. místě. Jednalo se o Petra Kuchaře, ředitele Odboru hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra. Na základě doporučení komise přijal roli zástupce ředitele. DIA tak ve svém vedení bude mít i zkušeného pracovníka státní správy a znalce vnitřních procesů digitalizačních agend. Tím je vytvořen efektivní a funkční „tandem“.  

Vláda schválila jmenování ředitele Mesršmída s účinností k 1. únoru. Brzký termín je vynucen především s ohledem na to, aby nový ředitel mohl začít podnikat nutné realizační kroky k zahájení provozu DIA k 1. dubnu 2023.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie