Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

16. 5. 2023 16:30

AKTUALIZOVÁNO 17. května 2023: Schůze vlády ČR

Upozorňujeme, že došlo ke změně času zahájení schůze vlády na 14.30 hodin. Ve středu 17. května 2023 od 14.30 hodin se v budově Poslanecké sněmovny bude konat jednání vlády. Z organizačních důvodů se neuskuteční obvyklý doorstep ani fototermín před začátkem jednání.

Vláda se mimo jiné vrátí k diskusi o projektu eDoklady a projedná také Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027 a návrh na zrušení některých usnesení vlády ČSSR a předsednictva vlády ČSSR z let 1970 až 1982 týkajících se odevzdávání pozemků do užívání cizím zastupitelským úřadům. Konkrétně se jedná o objekty, které jsou užívány Ruskou federací v rozporu s účelem, k němuž jí tehdy byly svěřeny do bezplatného užívání.

Kompletní program jednání vlády 17. května 2023 naleznete na https://www.odok.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2023-05-17/.

Termín

17. května 2023

Místo

Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1

Program

14.30 – jednání vlády
následně – tisková konference

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X