Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 5. 2023 18:26

Výsledky jednání vlády 17. května 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslankyň Zuzany Ožanové a Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 424)
čj. 416/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 428)
čj. 417/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

3. Usnesení vlády k realizaci projektu eDoklady
čj. 369/23 – bod 7 schůze vlády 3. 5. 2023
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027
čj. 402/23
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zrušení některých usnesení vlády ČSSR a předsednictva vlády ČSSR z let 1970 až 1982 týkajících se odevzdávání pozemků do užívání cizím zastupitelským úřadům čj. 193/23 – bod 16 schůze vlády 8. 3. 2023
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1423/22 
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023–2027
čj. 228/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Usnesení vlády ke vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti
čj. 382/23 – bod 12 schůze vlády 10. 5. 2023
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2023
čj. 418/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Království Saúdské Arábie a Irácké republice ve dnech 23. až 26. května 2023
čj. 406/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polsku dne 22. února 2023
čj. 403/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Bruselu dne 27. března 2023
čj. 404/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Ustanovení členů výběrové komise na jmenování vedoucího služebního úřadu – generálního inspektora Drážní inspekce
čj. 405/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2022.
čj. 413/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

2. Informace o průběhu a výsledcích sloučené 8. a 9. hodnotící konference smluvních stran Úmluvy o jaderné bezpečnosti
čj. 415/23
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie