Aktuálně

17. 5. 2023 17:56

Vláda schválila usnesení o eDokladech. Digitální a informační agentura na nich může začít pracovat okamžitě

Vláda schválila usnesení o projektu eDoklady, předložené místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Usnesení pověřuje Martina Mesršmída, ředitele Digitální a informační agentury, přípravou a koordinací prací na prototypu aplikace eDoklady. eDoklady budou sloužit k prokázání a ověření totožnosti bez nutnosti předložení fyzických dokladů. Jsou zároveň důležitým mezikrokem před implementací chystané evropské digitální „dokladovky“.

Realizací projektu byl pověřen ředitel Digitální a informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd. Pro DIA je projekt eDoklady letošní prioritou. Dodání aplikace bylo opakovaně oznamováno na konec roku 2023 nebo začátek roku 2024. Tento termín by ale nemohl být splněn, pokud by se s projektem čekalo až na nabytí účinnosti změn v souvisejících zákonech, které se předpokládá k 1. lednu 2024. Proto vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš předložil usnesení, které vládě umožnilo pověřit DIA projektem už v předstihu.

„Usnesení vlády je správným krokem, který nám při přípravě eDokladů rozváže ruce. Usnesení samozřejmě počítá s principy a terminologií zamýšlené novely zákona - s tím, že pokud by se text zákona změnil, bude možné technické řešení operativně upravit,“ okomentoval to ředitel DIA Martin Mesršmíd.

eDoklady, tedy digitální alternativa plastových průkazů, patří mezi priority v oblasti digitalizace i podle programového prohlášení vlády. „Co nejrychleji, nejpozději v roce 2023, zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladů),“ stojí ve vládním prohlášení.

Systém eDoklady má sloužit k prokázání nebo ověření totožnosti, má zajistit snazší přístup k veřejným a soukromým službám, má sloužit jako bezpečné úložiště nejen pro údaje o totožnosti, ale i pro pověření a další atributy spojené s totožností osoby. Oproti klasickým dokladům, ale i oproti starším technickým řešením, umožňuje uživateli rozhodnout o tom, jaké údaje o sobě sdílí. eDoklady budou zobrazovat jen nezbytně nutné informace (např. prokáže věk nad 18 let, nikoliv ale přesné datum narození, které příjemce znát nepotřebuje). Tím bude zvýšena ochrana soukromí osob.

České eDoklady budou v budoucnu propojeny s celoevropským systémem eWallet (tzv. evropská digitální peněženka). Čeká se na nabytí účinnosti příslušného nařízení EU (eDIAS2) a prováděcí předpisy k němu. Evropská varianta aplikace přinese řadu další funkcionalit, například umožní uživateli podepisovat se ověřeným elektronickým podpisem, uchovávání mezinárodně uznatelných certifikátů nebo umožní přihlašování k řadě digitálních služeb napříč EU.

„Vítám schválení tohoto důležitého usnesení v pravý čas,“ okomentoval dnešní jednání vlády Ivan Bartoš. „Umožní Digitální a informační agentuře dostatek času pro přípravu a vývoj prototypu aplikace, která bude už od začátku připravovaná s ohledem na budoucí implementaci evropské verze a bude fungovat jako důležitý první krok na cestě k funkční, bezpečné, mezinárodně uznávané digitální formě dokladu.“

„Již dnes jsou však známy základní technické specifikace, je tedy možné zahájit práce na projektu tak, aby byl po nabytí účinnosti bez větších nákladů začlenitelný do schématu evropské peněženky,“ doplnil ředitel DIA Mesršmíd. „Nebylo žádoucí čekat se zahájením projektu až na samotnou účinnost nařízení. Dostali bychom se tím do situace, kdy by celé řešení muselo vznikat pod časovým tlakem, a tudíž by bylo dražší.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie