Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

12. 2. 2015 16:27

16. února 2015: Schůze vlády ČR, TK v 16.30 hod.

Členové vlády v pondělí 16. února 2015 od 13.00 hodin projednají mimo jiné:

 •  Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu.
  Národní strategie je základní koncepční dokument pro oblast kybernetické bezpečnosti a slouží jako výchozí materiál pro tvorbu politik, standardů, směrnic, právních předpisů a dalších doporučení v oblasti ochrany a zabezpečení kyberprostoru. Představuje dlouhodobou vizi České republiky pro oblast kybernetické bezpečnosti.
 • Návrh novely zákona o pojišťovnictví a dalších souvisejících zákonů, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Hlavním cílem je posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a dosažení vyšší úrovně ochrany pojištěných osob. Současně se sjednocují pravidla výkonu těchto činností v rámci jednotného evropského trhu tak, aby tato ochrana a podmínky byly rovnocenné pro všechny občany Evropské unie.
 • Návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Úprava má upřesnit právní rámec pro předávání osobních údajů o jednotlivých fyzických osobách podpořených v projektech realizovaných v rámci operačních programů spolufinancovaných prostředky Evropské unie z informačních systémů MPSV a České správy sociálního zabezpečení řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro tyto operační programy tak, aby tyto orgány mohly plnit úkoly stanovené právem Evropské unie.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku, předkládá: ministr obrany.
  Nařízením vlády se navrhuje upravit koeficient pro výpočet příspěvku na bydlení vojákům z povolání.

Kompletní program jednání vlády

12.55 – fototermín

16.30 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)


Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X