Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

14. 3. 2023 9:55

15. března 2023: Schůze vlády ČR, TK v 12.00

Ve středu 15. března 2023 od 10.00 se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády.

Vláda má na programu mimo jiné návrh novely liniového zákona, která má do českého práva transponovat novou evropskou směrnici o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T), a projedná podmínky dalších dvou programů z nového programového období Společné zemědělské politiky 2023–2027.

Kompletní program jednání vlády 15. března 2023 naleznete na https://www.odok.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2023-03-15/.

Termín

15. března 2023

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.00 – příchod médií na doorstep
9.15 – zahájení doorstepu
9.55 – fototermín před začátkem jednání

10.00 – jednání vlády
12.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X