Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 12. 2015 18:47

Země V4 považují budování energetické unie za prioritní

V rámci dnešního jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny označili premiéři České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska téma budování energetické unie za prioritní, a to jak pro visegrádský region, tak pro EU jako celek. Současně zdůraznili, že Evropská unie by se měla zabývat též dopady jednotlivých projektů na země v jejím bezprostředním sousedství. V návaznosti na to dnes předsedové vlád V4 podepsali také dopis adresovaný předsedovi Evropské rady Donaldovi Tuskovi, k němuž se rozhodlo připojit také Rumunsko.

Premiéři zemí Visegrádské skupiny v rámci dnešního summitu jednali také o pokroku při realizaci projektu energetické unie a přivítali důraz, který Evropská komise klade na energetickou bezpečnost. Předsedové vlád zdůraznili, že je naprosto zásadní, aby veškeré budoucí energetické infrastrukturní projekty byly plně v souladu s právem Evropské unie a principy, na kterých je založena energetická unie. Předsedové vlád států Visegrádské skupiny zároveň uvedli, že při přípravě jakýchkoliv nových infrastrukturních projektů v oblasti plynárenství musí EU hodnotit nejen vliv jejich realizace na osmadvacítku, ale stejně pozorně musí zkoumat též dopady na sousední země.

V té souvislosti dnes premiéři V4 podepsali dopis adresovaný stálému předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, v němž jej vyzvali, aby se prosincová Evropská rada zabývala aktuálním stavem provádění energetické unie s důrazem na témata energetické bezpečnosti a diverzifikace zdrojů, dodavatelů a přenosových tras a aby tak podpořila její další implementaci. K této iniciativě se kromě zemí Visegrádské skupiny připojilo také Rumunsko.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie