Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 12. 2015 15:46

Země V4 a Korejská republika přijaly v Praze prohlášení o intenzivním rozvoji vzájemné spolupráce

Tisková konference po Summitu premiérů Visegrádské skupiny a Korejské republiky, 3. prosince 2015.
Tisková konference po Summitu premiérů Visegrádské skupiny a Korejské republiky, 3. prosince 2015.
Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny se ve čtvrtek 3. prosince 2015 v pražském Černínském paláci setkali k historicky prvnímu jednání předsedů vlád zemí V4 s prezidentkou Korejské republiky. S prezidentkou Pak Kun-hje jednali český premiér Bohuslav Sobotka, slovenský premiér Robert Fico, maďarský premiér Viktor Orbán a polská předsedkyně vlády Beata Szydlová.

Státy Visegrádské skupiny mají velmi intenzivní vztahy s Korejskou republikou v oblasti obchodu, kdy do střední Evropy směřovaly v posledních letech významné korejské investice a došlo také k výraznému posílení v oblasti cestovního ruchu.

Hlavní oblasti spolupráce shrnuje společné prohlášení zemí při příležitosti prvního summitu předsedů vlád Visegrádské skupiny a prezidentky Korejské republiky.

Platforma V4+Korea se bude soustředit na projekty, které budou vhodně doplňovat a obohacovat ostatní úrovně spolupráce, tj. bilaterální vztahy a strategické partnerství mezi EU a Korejskou republikou. Takovými oblastmi jsou např. výzkum a moderní technologie či akademické výměny či podpora turistického ruchu.

Rozvoj zaznamenává také spolupráce mezi Visegrádskou skupinou a Korejskou republikou v oblasti transformační politiky. Visegrádské země mají vlastní zkušenost s politickou a ekonomickou transformací, ale také s podporou zemí, které tímto procesem procházejí. Korea se zapojila do činnosti Mezinárodního visegrádského fondu a významně přispěla na jeho aktivity na západním Balkáně.

Návštěva korejské prezidentky navazuje na cestu premiéra Sobotky do Koreje, která se uskutečnila v únoru 2015. Jednalo se o první návštěvu předsedy vlády ČR v Korejské republice po 13 letech. Během této návštěvy spolu obě země uzavřely strategické partnerství. Probíhající návštěva prezidentky Pak je první návštěvou prezidenta Korejské republiky v ČR po 20 letech.

 

Společné prohlášení při příležitosti prvního summitu předsedů vlád Visegrádské skupiny a prezidentky Korejské republiky

Předsedové vlád České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky a  prezidentka Korejské republiky (KR) se sešli dne 3. prosince 2015 v Praze na prvním summitu V4 a KR. Zúčastněné země byly zastoupeny J. E. panem Bohuslavem Sobotkou, předsedou vlády České republiky, J.E. panem Viktorem Orbánem, předsedou vlády Maďarska, J.E. paní Beatou Szydło, předsedkyní vlády Polské republiky a J.E. panem Robertem Ficem, předsedou vlády Slovenské republiky a J. E. Pak Kun-hje, prezidentkou Korejské republiky.

Spolupráce V4 – KR

 1. S odkazem na sdílené univerzální hodnoty a zásady v oblasti lidských práv a základních svobod, demokracie, tržního hospodářství, právního státu a řádné správy věcí veřejných zaznamenaly V4 a KR s velkým uspokojením významné politické, hospodářské a kulturní vazby, k jejichž rozvoji došlo od navázání diplomatických vztahů mezi zúčastněnými zeměmi. Na základě významného pokroku, jehož bylo dosaženo, vyjádřily V4 a KR vůli své partnerství dále rozvíjet.
 2. V4 a KR zdůraznily, že strategické partnerství navázané mezi KR a EU se významným způsobem rozvinulo, a znovu zopakovaly své odhodlání nadále pokračovat v investování do těchto komplexních, vzájemně prospěšných a na budoucnost orientovaných vztahů, přičemž s velkým uspokojením konstatovaly, že KR je prvním a jediným partnerem EU, který podepsal všechny tři základní dvoustranné dohody s EU.
 3. V4 a KR uznaly, že je zapotřebí zintenzivnit své politické dialogy a posílit kontakty na vysoké úrovni, aby byla uspokojena sílící potřeba řešit rostoucí sbližování politické a bezpečnostní agendy mezi nimi.
 4. V4 a KR vyjádřily závazek pořádat pravidelná společná setkání ministrů zahraničních věcí  s cílem diskutovat relevantní témata pro určení konkrétních a proveditelných programů spolupráce ve formátu V4 + KR.
 5. V4 uvítala finanční příspěvek KR Mezinárodnímu visegrádskému fondu za účelem financování vyššího počtu užitečných projektů na západním Balkánu a v zemích Východního partnerství. V4 Korejskou republiku informovala o zřízení Západobalkánského fondu a vyzvala ji, aby tuto skutečnost ve svých úvahách zohlednila.
 6.  V4 a KR uvítaly to, že spolupracující země dosáhly v době od navázání svých diplomatických styků vzájemně prospěšné a doplňující se spolupráce v hospodářské oblasti.
 7. V4 a KR vzaly na vědomí hospodářské dopady Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou a potvrdily svou připravenost vytvořit příznivé podmínky pro hospodářský rozvoj v rámci této Dohody.
 8. V4 a KR vyjádřily svou vůli podporovat udržitelný nárůst a rozvoj obchodu a investic ku prospěchu obou stran.
 9. V4 a KR navrhly zaměřit se na možnost navázání partnerství pro budování inovativní a kreativní ekonomiky cestou spolupráce v oblastech výzkumu a vývoje, vědy, technologií a inovací a dohodly se v tomto směru na podpisu Memoranda o porozumění o vytvoření vícestranného společného výzkumného programu mezi V4 a Koreou.
 10. V4 a KR uznaly užitečnost posilování vzájemně prospěšné spolupráce v energetické oblasti mezi těmito dvěma stranami a bylo stanoveno zkoumat možnosti dialogu za účelem výměny názorů na téma globální a regionální energetické situace a rovněž energetických politik.
 11. V4 a KR uznaly důležitost dalšího rozvoje infrastruktury ve střední a východní Evropě pro usnadnění hospodářského růstu a rozhodly, že bude zváženo uspořádání ad hoc setkání na vysoké úrovni mezi V4 a Koreou k otázkám infrastruktury, které by mezi jiným zkoumalo příležitosti ke spolupráci v dopravní a infrastrukturní oblasti, včetně dálnic, železnic a inteligentních dopravních systémů.
 12. V4 a KR uznaly nezbytnost podporovat partnerství svých malých a středních podniků (MSP) na základě existence široké shody o potřebě sdílet dobré praxe na podporu malých a středních podniků.
 13. V4 a KR se dohodly, že je třeba zkoumat možnost dalšího posilování spolupráce v oblastech národní obrany a obranného průmyslu.
 14. V4 a KR zdůraznily své odhodlání podporovat kulturní spolupráci a mezilidské kontakty v oblasti kultury v zájmu zvyšování vzájemného kulturního porozumění.
 15. V4 a KR rozhodly, že budou podporovat další dvoustrannou spolupráci v kreativních průmyslech, včetně hudební, operní, divadelní, filmové a animační oblasti a oblasti literatury, výtvarného umění a výstav.
 16. V4 a KR vyjádřily svůj závazek posilovat spolupráci na poli cestovního ruchu ke vzájemnému prospěchu (např. Zimní olympijské hry 2018, spolupráce národních organizací na podporu cestovního ruchu), která je důležitým faktorem v rámci hospodářských vztahů mezi zúčastněnými zeměmi.
 17.  V4 a KR rozhodly, že budou hledat cesty, jak podpořit mezinárodní partnerství mezi regiony a městy zúčastněných zemí.
 18. V4 a KR zdůraznily potřebu prosazovat mobilitu výzkumných pracovníků a studentů za využití příslušných rámců a nástrojů vytvořených v kontextu dvoustranné a regionální spolupráce a rovněž spolupráce mezi EU a Korejskou republikou.
 19. V4 a KR potvrdily svou podporu další propagaci výměn mládeže v rámci existujících dohod o prázdninových pracovních pobytech a mobility mládeže na základě spolupráce mezi EU a Koreou v rámci programu EU Erasmus+. V té souvislosti V4 uvítala návrh KR na konání kulturního výměnného kempu mladých profesionálů mezi KR a V4 v roce 2016 v Soulu.
 20. V4 a KR rozhodly, že budou hledat způsoby další podpory výuky korejštiny, češtiny, maďarštiny, polštiny a slovenštiny, stejně jako jejich historického a kulturního dědictví.
 21. V4 a KR znovu potvrdily svou vůli posílit výměnu zkušeností a odborných znalostí o politikách zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání, jakož i o hlavních tématech, jež se objevují ve vzdělávacích politikách v příslušných zemích.

Regionální a globální otázky

 1. V4 a KR rozhodně odsoudily dlouhodobý vývoj jaderného programu a programu balistických střel Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) a vyzvaly KLDR, aby uvedené aktivity neprodleně ukončila tak, jak požadují příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Účastníci naléhavě vyzvali KLDR, aby se zcela, ověřitelně a nezvratně vzdala všech svých jaderných zbraní a stávajících jaderných programů a co nejdříve se vrátila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT) a zárukám Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a přistoupila ke Smlouvě o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Účastníci se vyslovili proti veškerým iniciativám KLDR, které zvyšují napětí. KR a V4 vyzvaly KLDR, aby beze zbytku dodržela své závazky vyplývající z příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a přijala konkrétní opatření, aby dostála svým závazkům vyplývajícím ze společného prohlášení o šestistranných rozhovorech ze dne 19. září 2005. V4 a KR znovu potvrdily svou pevnou podporu smysluplným šestistranným rozhovorům a naléhavě vyzvaly KLDR, aby reagovala na diplomatické úsilí o vytvoření příznivých podmínek pro jejich obnovení.
 2. V4 a KR sdílejí hluboké znepokojení mezinárodního společenství ohledně situace lidských práv v KLDR, kterou v loňském roce zmapovala zpráva vyšetřovací komise OSN, a naléhavě vyzývají KLDR, aby plně implementovala doporučení uvedená v této zprávě a situaci lidských práv tak zlepšila. V4 a KR se shodly na svém odhodlání i nadále intenzivně spolupracovat s mezinárodním společenstvím na zlepšení situace lidských práv v KLDR a naléhavě vyzývají KLDR, aby spolupracovala s příslušnými mechanismy OSN.
 3. V4 a KR zdůraznily, že posílení vztahů mezi oběma Korejemi prostřednictvím dialogu a spolupráce s perspektivou mírového sjednocení by výrazně přispělo k míru a prosperitě nejen na Korejském poloostrově, nýbrž i ve světě. V této souvislosti V4 podpořila mírové sjednocení Korejského poloostrova vycházející ze zlepšení vnitrokorejských vztahů a rovněž Iniciativy za mírové sjednocení Korejského poloostrova a současně opakovaně vyslovila podporu KR v procesu budování důvěry na Korejském poloostrově.
 4. V4 a KR podpořily významnou úlohu Dozorčí komise neutrálních států v procesu na udržení míru, a to zejména podél demilitarizované zóny, ale i na Korejském poloostrově jako takovém.
 5. V4 a KR si uvědomují jedinečnou zkušenost V4 s úspěšnou transformací v 90. letech a dosáhly shody na tom, že budou i nadále vést diskusi o zkušenostech V4 s demokratickou transformací z hlediska jejich možného uplatnění v procesu mírového sjednocení Korejského poloostrova.
 6. V4 a KR zdůraznily, že je nutné posílit regionální spolupráci v severovýchodní Asii s cílem budovat důvěru, která by posloužila jako základ trvalého míru, stability a prosperity v regionu i za jeho hranicemi. V té souvislosti V4 vyjádřila svou podporu iniciativě KR za mír a spolupráci v severovýchodní Asii (NAPCI).
 7. V4 vyjádřila uznání aktivní úloze KR jakožto předsednické země vedoucí třístrannou spolupráci KR, Japonska a Číny a ocenila, že KR úspěšně hostila 6. třístranný summit KR-Japonsko-Čína, který se konal dne 1. listopadu 2015 v Soulu.
 8. V4 podpořila Euroasijskou iniciativu KR, jejímž cílem je posílení konektivity v regionu, vytvoření nových příležitostí prostřednictvím inovací a podpora míru a stability v Eurasii, a vyjádřila svůj záměr spolupracovat na projektech Iniciativy, mezi jiným v rámci Intermodální dopravy a logistiky, ICT sítě a Programu sdílení znalostí iniciovaných KR.
 9. V4 a KR vyjádřily svou plnou podporu proreformnímu směřování ukrajinské vlády a vyjádřily společný zájem na hledání nových příležitostí ke spolupráci zaměřených na modernizaci Ukrajiny a dalších východoevropských partnerů. V4 a KR rovněž konstatovaly, že uspořádání svobodných a spravedlivých komunálních voleb na Ukrajině v říjnu 2015 je důležitým krokem pro pokrok reforem směrem k decentralizaci.
 10. V4 a KR zdůraznily, že řešení situace ve východních regionech Ukrajiny lze dosáhnout pouze prostřednictvím mírového urovnání, a vyzvaly všechny strany, aby zahájily smysluplný dialog. V4 a KR se shodly, že je nutné rychle a bezezbytku implementovat minské dohody. Představitelé V4 a KR znovu zopakovali – s odkazem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 68/262 ze dne 27. března 2014 – svou silnou podporu suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny. Zdůraznili, že je nutné naprosté respektování mezinárodního práva, a shodli se na tom, že dodržování Charty OSN má zásadní význam pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. V4 a KR s uspokojením konstatovaly, že díky mezinárodnímu diplomatickému úsilí je na východní Ukrajině obecně dodržováno příměří a klid zbraní.
 11. V4 a KR se shodly, že řešení současné migrační krize vyžaduje řešení příčin dosud nevídaného rozsahu migrace a lidského utrpení. Účastníci sdílí názor, že je nezbytná úzká politická a operační spolupráce se zeměmi původu a tranzitu migrace. V této souvislosti představitelé KR i V4 zdůraznili význam diplomatického úsilí zaměřeného na mírové a trvalé řešení konfliktů a následnou stabilizaci severní Afriky a Blízkého východu.
 12. V4 a KR zdůraznily, že vývoj na Blízkém východě a v severní Africe, zejména aktivity Islámského státu a konflikt v Sýrii, mají zásadní dopad na bezpečnostní situaci mezinárodního společenství jako celku, včetně Evropy a Asie. Obě strany sdílí názor, že je nezbytné posílit globální i regionální úsilí v boji proti terorismu.
 13. V4 a KR potvrdily svou připravenost posílit spolupráci na půdě regionálních a mezinárodních organizací, včetně Organizace spojených národů (OSN), Asijsko-evropského setkání (ASEM), Programu individuálního partnerství a spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí (NATO) a KR a partnerství OBSE–Korea.
 14. V4 a KR potvrdily záměr posílit svou spolupráci v globálních otázkách, včetně změny klimatu, rozvojové spolupráce, organizovaného zločinu a boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, migrační a uprchlické krize, podpory demokracie, právního státu, tržního hospodářství a lidských práv a sjednaly, že budou v uvedených oblastech i nadále úzce spolupracovat.
 15. V4 se KR rozhodně odsoudily nedávné teroristické útoky, včetně teroristických útoků v Turecku, Egyptě, Francii, Mali a Libanonu, a zdůraznily, že terorismus i nadále představuje závažné ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, a dohodly se na výměně názorů ohledně svého úsilí bojovat proti terorismu a potírat násilný extremismus, který může být předstupněm terorismu.
 16. V4 a KR zdůraznily význam úspěšného uzavření nové klimatické dohody na konferenci COP 21, která by byla právně závazná, udržitelná, účinná a vztahovala by se na všechny. Současně V4 a KR vyzdvihly klíčovou úlohu Zeleného klimatického fondu (GCF) jakožto nového nástroje pro financování klimatických otázek, a to s ohledem na význam financování klimatických opatření pro úspěch Systému pro změnu klimatu po roce 2020.
 17. V4 a KR uvítaly přijetí Akční agendy z Addis Abeby a Agendy udržitelného rozvoje 2030 a potvrdily své silné odhodlání tyto agendy úspěšně implementovat.

Praha, Česká republika, 3. prosince 2015

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie