Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 12. 2015 15:24

Premiéři V4 přijali společné prohlášení ke klíčovým tématům prosincové ER

Jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, 3. prosince 2015.
Jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, 3. prosince 2015.
Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny dnes v rámci summitu V4–Korea jednali o aktuální situaci v oblasti migrace, boji proti terorismu, významu Schengenu a dalších tématech nadcházející Evropské rady. Na závěr jednání přijali premiéři V4 společné prohlášení.

Český premiér Bohuslav Sobotka, polská premiérka Beata Szydlová, maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský předseda vlády Robert Fico ve společném prohlášení nabídli Francii veškerou nezbytnou podporu a spolupráci v souvislosti s teroristickými útoky v Paříži. Lídři Visegrádu vyzvali k mobilizaci všech dostupných prostředků k potírání terorismu a podpořili koordinaci aktivit směřujících ke zničení Daesh.

Premiéři zemí Visegrádské skupiny se ve společném prohlášení zabývají také otázkami migrace a účinné ochrany vnější hranice. V té souvislosti předsedové vlád V4 potvrdili své odhodlání zachovat Schengen a deklarovali potřebu respektování jeho pravidel. Šéfové vlád České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska dnes zároveň odmítli jakékoliv návrhy a myšlenky tzv. „mini-Schengenů“ či další aktivity, které by ohrozily evropskou integraci.

V prohlášení se premiéři dále vyjadřují k reformním návrhům Velké Británie a žádají, aby diskutovaná řešení nebyla diskriminační a neomezovala volný pohyb. Předsedové vlád visegrádského regionu se dnes také shodli, že EU by se měla aktivně věnovat tématu energetické unie s důrazem na energetickou bezpečnost. V této souvislosti dnes premiéři V4 podepsali dopis adresovaný předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, ve kterém požadují, aby energetická unie byla tématem na prosincové Evropské radě.

 

Společné prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny

My, předsedové vlád České republiky, Maďarska, Polska a Slovenské republiky, přijímáme na setkání v Praze dne 3. prosince 2015 u příležitosti summitu Visegrádské skupiny následující Společné prohlášení:

V reakci na brutální teroristické útoky spáchané v Paříži dne 13. listopadu vyjadřujeme solidaritu a hlubokou soustrast francouzskému národu. Jsme zarmouceni především počtem nevinných obětí. Naše myšlenky jsou s jejich rodinami. Tento krutý teroristický čin představuje útok na hodnoty, které spojují evropské národy. Čelíce této nebývalé bezpečnostní hrozbě stojíme bok po boku Francie jako stabilní partneři v Evropské unii a spojenci v rámci NATO. Jsme připraveni nabídnout Francii veškerou nezbytnou podporu a spolupráci.

Vzhledem k povaze a rozsahu této bezpečnostní výzvy musí Evropská unie jednat. Zdůrazňujeme, že nadcházející prosincová Evropská rada musí zaujmout jasné stanovisko k boji proti terorismu. Tato diskuse by měla být založena na doposud přijatých opatřeních, měla by identifikovat další možné prvky společné a ucelené reakce Evropské unie na stávající bezpečnostní výzvy a měla by zajistit, aby tato reakce byla provedena rychle a efektivně. Současně musí být mobilizovány všechny relevantní prostředky potírání terorismu. Dále zdůrazňujeme potřebu zlepšení sdílení zpravodajských a dalších informací v rámci Evropy, dokončení projednávání směrnice o jmenné evidenci cestujících, opatření zaměřených na boj s financováním terorismu a organizovaným zločinem, stejně jako rozhodné debaty o transparentním unijním rámci pro kontrolu střelných zbraní.

Vyjadřujeme naší plnou podporu efektivní koordinaci úsilí, které směřuje ke zničení Daesh, a to jak na úrovni Evropské unie, tak úrovni mezinárodní. Součástí tohoto úsilí je také konkrétní pokrok, pokud jde o řešení konfliktů v Sýrii a Libyi.

Prosincová Evropská rada bude příležitostí pokročit rovněž ve vypořádávání se s výzvami spojenými s migrací a s jejími příčinami. Toto úsilí zahrnuje rovněž vyčlenění dostatečných finančních zdrojů v rozpočtu Evropské unie, aniž by byly dotčeny další zásadní evropské politiky, především pak růstově zaměřené nástroje, jako je politika soudržnosti. Jakékoliv návrhy sledující tuto logiku bychom jednoznačně odmítli.

Očekáváme, že závěry prosincové Evropské rady naznačí rozhodující kroky, které povedou k posílení ochrany vnější hranice Evropské unie. Země Visegrádské skupiny jsou připraveny pokračovat ve svých aktivitách směřujících k tomuto cíli včetně poskytování praktické pomoci zemím nacházejících se pod významným tlakem, obzvláště zemím západního Balkánu.

Účinnější ochrana vnějších hranic zahrnuje plné využití potenciálu agentury Frontex, důraz na rychlé zavedení tzv. hotspotů (včetně jejich zadržovací funkce), efektivnější azylové procedury a přísné uplatňování pravidel pro registraci a snímání otisků prstů. V tomto ohledu znovu připomínáme náš závazek poskytnout agenturám Frontex a EASO celkem 300 expertů.

Schengen nadále zůstává hlavním praktickým a symbolickým úspěchem evropské integrace. Znovu potvrzujeme naše odhodlání schengenský prostor zachovat, aby evropští občané a podnikatelská sféra mohli nadále plně využívat jeho výhod. Deklarujeme potřebu respektování schengenských pravidel a deklarovali jsme naší otevřenost diskusi o jejich zlepšení. Řádné fungování Schengenu a zachování volného pohybu není rozdělující otázkou, ale musí zůstat hlavním cílem všech členských států a institucí Evropské unie. Vyzýváme proto další evropské lídry, aby konstruktivně spolupracovali na jeho naplňování. Toto úsilí by mohlo být usnadněno prostřednictvím posíleného a jasně zaměřeného dialogu podobně smýšlejících členských států. Shodli jsme se proto na zahájení kroků směřujících k založení skupiny Přátel Schengenu (Friends of Schengen), která by byla platformou pro otevřenou a přínosnou diskusi.

Oportunistické návrhy na převratnou přeměnu současného Schengenu do tzv. „mini-Schengenů“ v jakékoliv možné formě a rozsahu, a stejně tak přímé či skryté snahy o omezení volného pohybu jdoucí za právní rámec a ohrožující hlavní úspěchy evropské integrace, nejsou přijatelné. Tyto návrhy neřeší příčiny současné krize, ale pouze odvádějí politickou pozornost.

Vítáme výsledky summitu Evropská unie – Turecko z 29. listopadu a očekáváme, že Evropská unie i Turecko začnou v dohodnutém časovém rámci realizovat klíčové nástroje. Role Turecka je zásadní ve snaze stabilizovat naše sousedství a klíčová v procesu řízení migračních toků z jihu. Evropská unie by proto měla v této otázce pokračovat v intenzívním dialogu s Tureckem zaměřeným na výsledek.

Co se týká otázky reformy Evropské unie, vítáme nedávný dopis ministerského předsedy Spojeného království, ve kterém uvedl některé z prvků, které považuje za zásadní. Souhlasíme, že zůstáváme otevřeni konstruktivní diskusi všech čtyř hlavních otázek identifikovaných v tomto dopise. Zároveň však vyzdvihujeme, že budoucí politická debata by se měla vyvarovat jakékoliv diskriminace a omezení volného pohybu. Očekáváme, že prosincová Evropská rada poskytne nezbytnou politickou dohodu o budoucím směřování naší práce.

Dále jsme se shodli, že energetika a energetická bezpečnost jsou jednou z hlavních priorit visegrádského regionu stejně jako Evropské unie jako celku. Vzali jsme proto na vědomí první zhodnocení stavu energetické unie provedené Evropskou komisí a jeho zaměření na provádění a kroky, které by měly být učiněny v nadcházejícím období. Zbývá mnoho práce nejen v oblasti dokončení jednotného trhu s energií, ale také v rámci posilování energetické bezpečnosti, které zahrnuje potřebu zhodnocení souladu s právem Evropské unie a s principy, na kterých je založena energetická unie, a zhodnocení dopadů jakékoliv nové plynárenské infrastruktury na Evropskou unii a sousední země. V tomto ohledu vyzýváme prosincovou Evropskou radu, aby se zabývala stavem energetické unie včetně energetické bezpečnosti a diverzifikace zdrojů, dodavatelů a přenosových tras a aby připravila půdu pro plné provedení energetické unie. Rovněž očekáváme, že energetická bezpečnost Evropské unie bude posílena budoucím balíčkem SoS.

Praha, 3. prosince 2015

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie