Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 2. 2024 17:01

Výsledky jednání vlády 28. února 2024

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2024
čj. 132/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Memorandum o porozumění mezi skupinou Třinecké železárny – Moravia Steel, zastoupenou společností Třinecké železárny, a.s., vládou České republiky a Moravskoslezským krajem
čj. 148/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh kandidátů na funkci členů Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky
čj. 155/24
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas vlády ČR se stanovením podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a ceny pro konečného spotřebitele antibiotických léčivých přípravků navazujícími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 150/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové pro období 2024–2028
čj. 131/24
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví
čj. 135/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Informace o naplňování Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030 v roce 2022
čj. 136/24
Předkládají: předseda vlády a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2023
čj. 125/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Předložení dodatečné Závěrečné evaluační zprávy za strategický cíl č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020
čj. 126/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik – navýšení kmenového jmění státního podniku peněžitým vkladem zakladatele Ministerstva zdravotnictví, návrh na zrušení státního podniku bez právního nástupce a uvedení státního podniku do likvidace
čj. 145/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 12. až 16. března 2024
čj. 138/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o rodině 2023
čj. 130/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2. Informace o veřejné zakázce „Modernizace letounu JAS-39 C/D Gripen“
čj. 134/24
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie