Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 2. 2024 17:43

Vláda schválila uzavření memoranda, které pomůže Třineckým železárnám přejít na udržitelný způsob výroby

Ministři životního prostředí Petr Hladík a průmyslu a obchodu Jozef Síkela shrnuli na tiskové konferenci výsledky jednání vlády, 28. února 2024.
Ministři životního prostředí Petr Hladík a průmyslu a obchodu Jozef Síkela shrnuli na tiskové konferenci výsledky jednání vlády, 28. února 2024.
Vláda České republiky, skupina Třinecké železárny – Moravia Steel a Moravskoslezský kraj podepíší memorandum, které firmě Třinecké železárny pomůže realizovat projekt GreenWerk, jehož prostřednictvím chce do roku 2030 snížit emise z výroby o 55 procent. Text memoranda o porozumění schválil kabinet Petra Fialy na zasedání ve středu 28. února 2024.

Třinecké železárny patří mezi nevýznamnější zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji. Realizace projektu GreenWerk za více než 40 miliard korun má této společnosti pomoci zvýšit konkurenceschopnost na trhu a zásadně snížit uhlíkovou stopu. Program GreenWerk se zaměřuje na využití zelené energie ve výrobních procesech a provozu. Jedná se například o vybudování nové nízkoemisní pece na výrobu oceli, novou přípojku velmi vysokého napětí, automatizaci výrobních procesů, modernizaci výroby nebo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě a využití dešťové vody. Uzavření memoranda není příslibem finanční podpory ze strany státu ani závazkem vypsat speciální dotační programy na tyto programy, ale vyjádřením podpory úsilí společnosti Třinecké železárny při přechodu na udržitelný způsob výroby. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také seznam kandidátů na členy Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Poslanecké sněmovně navrhne do tohoto orgánu zvolit JUDr. Vlastu Formánkovou, JUDr. Ivanu Janů, doc. JUDr. Jana Kudrnu, Ph.D., Ing. Dušana Navrátila a Bc. Františka Stárka. Všichni kandidáti splňují podmínky a požadavky nastavené novelou zákona o zpravodajských službách České republiky.

Kabinet se seznámil také se Zprávou o rodině 2023, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Zpráva hodnotí sociální a ekonomickou situaci rodin za poslední tři roky, kterou nepříznivě ovlivnila především probíhající pandemie nemoci covid-19 a tvrdá protiepidemická opatření přijatá předchozí vládou a také důsledky ruské agrese na Ukrajině provázené ekonomickou krizí. Na základě výstupů ze zprávy se vláda chce ještě více zaměřit na slaďování osobního života a pracovní kariéry rodičů, především matek dětí mladších tří let, například formou dalšího rozšiřování částečných úvazků, či na podporu zvyšování porodnosti, což jsou ukazatele, v nichž Česko stále pokulhává. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také navržené změny v systemizaci služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2024. Hlavní úpravy souvisejí především s dokončením systemizačních a organizačních změn v České správě sociálního zabezpečení, která od Nového roku přešla na jiné organizační schéma služebních úřadů, ale tyto přesuny byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů až 27. prosince 2023, a tudíž nemohly být obsahem hlavní systemizace pro letošní rok schválené vládou v listopadu 2023.

Vláda se seznámila také s informací o veřejné zakázce na modernizaci letounu JAS-39 C/D Gripen. Modernizace strojů, které má Česká republika pronajaté od Švédského království, vyjde na 1,028 miliardy korun. Je nezbytná pro další provozování nadzvukových letounů v české armádě, protože bez jejího provedení by tyto stroje nebyly schopny plnit úkoly, k nimž se Česko jako člen NATO zavázalo. Týká se systému identifikace, zabezpečené komunikace, schopnosti tankování za letu ve dne i v noci nebo možnosti využívání zbraňových systémů. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Kabinet odsouhlasil také prodloužení výjimky na úhradu celkem sedmi antibiotických přípravků, které Ministerstvo zdravotnictví v loňském roce mimořádně získalo z Portugalska, Slovenska, Polska, Švédska a Španělska, aby pokrylo výpadky v zásobování českého trhu antibiotiky od standardních výrobců. Opatření, jimiž vláda umožnila jejich zařazení do úhrad zdravotními pojišťovnami, byla dočasná a v letošním roce jejich platnost postupně končí. Všechna dovezená balení ale ještě nebyla spotřebována a bez prodloužení výjimky by je bylo nutné zlikvidovat jakožto nepoužitelná léčiva.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie