Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 8. 2023 15:16

Výsledky jednání vlády 23. srpna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Aktuální informace k Národnímu plánu obnovy
čj. 724/23 – bod 36 schůze vlády 16. 8. 2023
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 210/23
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čj. 356/23 – bod 2 schůze vlády 16. 8. 2023
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čj. 355/23 – bod 3 schůze vlády 16. 8. 2023
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
čj. 734/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 572/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 727/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.
čj. 670/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Analýza k možnostem odčerpávání nelegálně nabytého majetku
čj. 695/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schválena varianta trestní.

10. Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 275)
čj. 730/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026
čj. 732/23
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2024 v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR
čj. 735/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Změny v centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky
čj. 736/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a jeho bezúplatný převod Ukrajině
čj. 729/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2023
čj. 720/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2023
čj. 721/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2023
čj. 731/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2022
čj. 728/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2022
čj. 718/23
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na obeslání 67. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), konaného ve dnech 25.–29. 9. 2023 ve Vídni
čj. 725/23
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA3
čj. 495/23
Předkládají: ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: odloženo.

22. Návrh na odvolání členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 738/23
Předkládá: ministryně pro vědu, výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – léto 2023
čj. 726/23
Předkládá: guvernér České národní banky

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie