Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 8. 2023 15:29

Vláda schválila nákup plynových zásobníků i návrh zákona o pojištění odpovědnosti vozidel

Tisková konference po jednání vlády, 23. srpna 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 23. srpna 2023.
Vláda činí řadu aktivních kroků k tomu, aby zajistila energetickou bezpečnost Česka, a proto schválila na jednání ve středu 23. srpna 2023 nákup společnosti RWE Gas Storage CZ a jejích zásobníků plynu. Kabinet se zabýval také návrhem nového zákona o pojištění odpovědnosti vozidel nebo novelou zákona o utajovaných informacích.

Šest zásobníků, které mají kapacitu zhruba jedné třetiny roční spotřeby plynu v České republice. Přesně takový objem úložišť plynu získá stát nákupem společnosti RWE Gas Storage CZ, jehož provedením vláda pověřila společnost ČEPS.

„Obzvlášť pro vnitrozemské státy, jako je Česko, je přímý vliv na energetickou kritickou infrastrukturu naprosto klíčový, což vidíme i v okolních zemích. Jsem rád, že se nám podařilo úspěšně napravit další dluh, který nám zanechaly předchozí vlády, a zásadně zvýšit energetickou bezpečnost naší země,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala a dodal, že celá transakce je výhodná nejen z bezpečnostního, ale i komerčního hlediska. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kabinet Petra Fialy také na jednání schválil návrh nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a souvisejícího změnového zákona. Současný zákon byl přijat již před více než 20 lety a Česká republika potřebuje zároveň transponovat novou evropskou směrnici o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Návrh také reflektuje potřeby úprav, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe.

Nový zákon například obsahuje nové vymezení provozu vozidla, rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti nebo rozšíření výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti. Změnou, která se dotkne prakticky všech řidičů, pak je zrušení zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území České republiky včetně souvisejícího zjednodušení evidenčních úkonů při změnách v registru silničních vozidel. Zákon by měl vstoupit v platnost 23. prosince 2023. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Členové vlády schválili také návrh novely zákona o ochraně utajovaných informací. Ta přináší například precizaci definice utajované informace, zavedení speciálního režimu pro přístup státních zaměstnanců k utajované informaci stupně Vyhrazené nebo také vymezuje okruh podnikatelů, kteří mohou mít přístup k utajovaným informacím. Změnou také je, že v případě změny údajů uvedených v osvědčení fyzické osoby nebude již nutné žádat o nové osvědčení, které bude NBÚ vydávat automaticky. Novela má za cíl reagovat na nedostatky zjištěné v praxi, zapracovat požadavky plynoucí ze směrnic NATO a snížit administrativní zátěž.

Vláda se na svém dnešním jednání věnovala Národnímu plánu obnovy. V rámci konzultací s Evropskou komisí byla přijata úprava půjčky z původních zhruba 137 miliard na 19,4 miliardy korun. Na investice a reformy na dostupné bydlení v gesci Ministerstva pro místní rozvoj půjde z této půjčky 8,4 miliard korun, na digitalizaci spadající pod Ministerstvo vnitra 8 miliard korun a na vývoj čipů a zřízení pilotního koinvestičního fondu pod resortem Ministerstva průmyslu a obchodu 3 miliardy korun. Významnou redukcí půjčky dojde i k eliminaci rozpočtového rizika. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministr spravedlnosti představil analýzu možností odčerpávání nelegálně nabytého majetku. Jejím cílem je prozkoumat možnosti rozšíření zákonných nástrojů umožňujících odčerpávání zajištěného majetku i u těch případů, kde není jasně prokázáno, z jakého konkrétního zdrojového trestného činu pochází nelegální výnos. Ze tří analýzou navržených legislativních řešení se vláda nakonec rozhodla pro trestní variantu, která předpokládá zásadní rozšíření stávajícího trestněprávního rámce odčerpávání majetku, který je navázán na prokázání konkrétního trestného činu. Ministru spravedlnosti bylo proto uloženo, aby do 31. prosince 2023 předložil kabinetu příslušný návrh zákona.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-23--srpna-2023-207638/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie