Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 5. 2019 17:36

Vláda chce změnit pravidla pro vyplácení podpor vědeckým institucím, novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Helena Válková

Vláda na jednání v pondělí 6. května 2019 schválila návrh novely zákona o podpoře vědeckých a výzkumných institucí.
Vláda na jednání v pondělí 6. května 2019 schválila návrh novely zákona o podpoře vědeckých a výzkumných institucí.
Vláda Andreje Babiše na jednání 6. května 2019 schválila návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Schválila také jmenování ministryně spravedlnosti Marie Benešové do funkce předsedkyně Legislativní rady vlády a poslankyně Heleny Válkové do funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků má především změnit hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur a jejich výsledků, hodnocení programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací. V současné době je totiž hodnocení založeno pouze na hodnocení výsledků výzkumných organizací a výše institucionální podpory pro výzkumnou organizaci je stanovena pevně jako podíl jí dosažených výsledků na výsledcích všech výzkumných organizací. V praxi má tedy rozhodující vliv počet výsledků, nikoliv jejich kvalita. To chce vláda změnit a zohlednit i kvalitu práce celé výzkumné instituce.

Druhou významnou změnou je zohlednění nové koncepce podpory velkých výzkumných infrastruktur. Stávající znění zákona podporu velkých výzkumných infrastruktur neumožňuje, protože v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací není možné shromažďovat příslušnou informaci. Podobně nedostatečně je dnes upraveno sledování účasti v mezinárodních projektech financovaných z veřejných prostředků. I to chce vláda změnit.

Vláda také provedla personální změny ve složení Legislativní rady vlády. Důvodem je změna na postu ministra spravedlnosti, kde Jana Kněžínka nahradila Marie Benešová. Vláda ji tedy v souladu se zákonem o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů jmenovala novou předsedkyní tohoto poradního orgánu, zatímco Jan Kněžínek se vrátil na pozici místopředsedy Rady, kterou zastával před svým jmenováním ministrem.

Vláda také jmenovala novou zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Tento post se uvolnil po odchodu Martiny Štěpánkové na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vláda proto novou zmocněnkyní jmenovala bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Více informací v tiskové zprávě.

V rámci jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni ministři schválili mandát pro premiéra na neformální summit hlav států a vlád v rumunském Sibiu, který se uskuteční ve čtvrtek 8. května. „Summit je přípravou na jednání o nové strategické agendě, která by měla definovat priority Evropské unie v příštích pěti letech. Česká republika má v prioritách jasno. Já budu na summitu prezentovat naše klíčové priority, jako jsou zajištění bezpečnosti v Evropě a posilování prosperity a konkurenceschopnosti, vnitřní bezpečnost a boj proti nelegální migraci, boj proti pašerákům, plně funkční a digitální vnitřní trh bez překážek a nadbytečné byrokracie, dodržování evropských pravidel a samozřejmě příští rozpočet a názory na udržení stability zdravých veřejných financí členských států. Určitě budu mluvit i o teď populární dvojí kvalitě potravin,“ uvedl premiér Andrej Babiš a připomněl, že na toto téma jednal s představiteli velkých potravinářských řetězců a se zástupci Potravinářské komory.

Ministři řešili také čtyři poslanecké návrhy zákonů, mezi nimi i návrh na vydání nového zákona o právu na digitální služby. Vláda se rozhodla tento návrh poslanců napříč politickými kluby v Parlamentu podpořit. „Tento nový zákon je velice důležitý. Zakotvuje právo osob na digitální služby a stanovuje povinnost orgánů veřejné moci poskytovat při výkonu jejich působnosti digitální služby. Vláda k tomu zaujala souhlasné stanovisko, protože ten zákon byl připravován po dohodě v Poslanecké sněmovně, podobně jako to bylo se zákonem na dopravní infrastrukturu. Určitě podporujeme snahy o elektronizaci veřejné správy, myslím, že se v tomto směru udělalo mnoho od momentu, kdy jsme jmenovali vládního zmocněnce pro digitalizaci a e-government. Předpokládáme, že tento zákon Poslanecká sněmovna co nejdříve schválí,“ vysvětlil premiér Babiš.

Ministři se zabývali i poslaneckým návrhem na novelizaci občanského zákoníku a občanského soudního řádu. „Cílem předkládaného návrhu zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám. Myslím, že všichni víme, o co jde – jsou to ty exekuce na děti. To zneužívání,“ konstatoval předseda vlády. Předkladatelé navrhují, aby peněžité závazky vzniklé v důsledku právního jednání nezletilých dětí do patnácti let automaticky přešly na jejich zákonné zástupce. „Vláda k tomu dala souhlasné stanovisko a myslím si, že je to velice důležité,“ podotkl premiér.

Vláda schválila také Národní strategii umělé inteligence v České republice. Jedná se o klíčový dokument pro nastartování cílené dlouhodobé podpory v oblasti pokročilých technologií v ČR. Je to rovněž první krok k podání žádosti ČR o získání sídla celoevropského digitálního inovačního centra, tzv. centra excelence – evropského superhubu pro umělou inteligenci. Získání tohoto centra by Českou republiku potvrdilo v pozici světové špičky v oboru. Rozvoj umělé inteligence je podle vlády důležitý nejen v ekonomické oblasti, ale také v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti ČR obecně a pro zvýšení komfortu služeb pro veřejnost. Více v tiskové zprávě.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-6--kvetna-2019-173459/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie