Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 5. 2019 16:09

Novou zmocněnkyní pro lidská práva se stala Helena Válková

Novou zmocněnkyní pro lidská práva se stala Helena Válková
Vláda na zasedání v pondělí 6. května 2019 jmenovala novou zmocněnkyní pro lidská práva prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc. Nová zmocněnkyně se funkce ujala dnes.

„Z širokého spektra lidských práv bych se ráda zaměřila na ohrožené děti, seniory, sociálně a zdravotně hendikepované osoby a ty, jejichž práva jsou omezena.  Velkou výzvou jsou pro mne i zlepšení opatrovnických řízení a práva každého občana na rozhodnutí soudu v přiměřené době. Zajímá mě i téma rovnosti žen a mužů, zejména problematika domácího násilí a jeho prevence. Zaměřím se také na podporu národnostních menšin, například v podobě rozvoje česko-německých a česko-polských škol. Aktuálně je pro mne důležité i vysvětlování práva občanů na rozhodování o otázkách celospolečenského významu v referendu, a to v souvislosti s právě probíhajícím projednáváním návrhu ústavního zákona o celostátním referendu ve sněmovně,“ řekla Helena Válková po svém jmenování.

Helena Válková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1997 se habilitovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2006 byla jmenována profesorkou v oboru trestní právo na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Od roku 1991 až do současné doby působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1996 až 2011 patřila ke klíčovým akademickým pracovníkům na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2012 působí na soukromé Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze, později transformované ve Vysokou školu podnikání a práva, kde zastává od roku 2017 akademickou pozici rektorky této školy.

Dlouhodobě se věnuje trestní politice uplatňované vůči delikventní mládeži, trestním sankcím, včetně problematiky vězeňství, obětem trestných činů, problematice domácího násilí, stalkingu apod. Publikuje v domácích a zahraničních časopisech a je autorkou nebo spoluautorkou učebnic a vědeckých monografií věnovaných kriminologii, trestní politice a trestnímu právu. Mezi lety 2014 a 2015 působila více než rok ve vládě Bohuslava Sobotky jako ministryně spravedlnosti. Nyní je poslankyní za hnutí ANO. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie