Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 9. 2009 12:10

Státní rozpočet 2010

Vláda nyní stojí před jedním ze svých nejdůležitějších úkolů, a to sestavit a prosadit návrh státního rozpočtu na rok 2010.

Co státní rozpočet přesně představuje? Z čeho se skládá a kdo jej tvoří? Odpovědi se pokusíme představit v následujícím krátkém shrnutí.

Co to je státní rozpočet?

Státní rozpočet je v zákoně definován jako finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce. Rozpočet se skládá z očekávaných příjmů a odhadovaných výdajů a sestavuje se vždy na nadcházející kalendářní rok.

Konečná podoba rozpočtu vychází z tzv. střednědobého výhledu, což je období dvou let, které následují po roce, na který je konkrétní rozpočet předkládán.

Co jsou příjmy státního rozpočtu?

Mezi příjmy státu se řadí zejména daně, příjmy z pojistného a sociálního zabezpečení, výnosy z podílu na clech, příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových organizací, správní a soudní poplatky, příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR, výnosy z cenných papírů nebo pokuty.

Jaké jsou výdaje státního rozpočtu?

K výdajům státního rozpočtu patří například náklady spojené s činností organizačních složek státu, činností příspěvkových organizací, dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, peněžní dary do zahraničí, nákup cenných papírů nebo výdaje na vládní úvěry.

Kdo rozpočet sestavuje?

Pověřeným orgánem je ministerstvo financí, které spolupracuje s určenými správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními fondy. Výsledný návrh zákona o státním rozpočtu předkládá ministerstvo financí ke schválení vládě a vláda jej předkládá Poslanecké sněmovně.

Státní rozpočet ČR je od roku 1996 trvale deficitní. Státní dluh ČR v současnosti činní více jak 1,2 bilionu korun a jen na úrocích je ČR povinna platit bezmála 50 miliard ročně. V souvislostech nynější globální hospodářské recese, představuje státní dluh a vysoký podíl mandatorních výdajů na rozpočtu pro stát nebývalou zátěž. Vláda se rozhodla předložit Poslanecké sněmovně návrh úsporných opatření a rozpočet s co nejmenším možným schodkem.

Dění a podrobnosti o přípravě státního rozpočtu sledujte na našich stránkách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie