Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 7. 2009 12:48

Novinky ve způsobu komunikace s úřady: datové schránky

Systém datových schránek / Data boxes
Systém datových schránek / Data boxes
Od prvního července letošního roku je Ministerstvem vnitra zprovozněn systém datových schránek.

Datové schránky mění způsob komunikace mezi občany a úřady. Tyto schránky jsou určeny k odesílání a přijímání úředních dokumentů v elektronické podobě. Nový způsob vedení komunikace, který je založen na využití moderních informačních technologií, zaručuje větší efektivitu, rychlost i spolehlivost přenosu informací.

Zákon od července ustanovil systém datových schránek shodným s doručováním dokumentů v listinné podobě.

Co je datová schránka?

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k odesílání a přijímání elektronických dokumentů, jež se týkají orgánů veřejné moci. To znamená, že do datové schránky je například podnikateli poslán „doporučený dopis“. Přes datovou schránku může občan nebo právnická osoba zaslat příslušnému úřadu doporučený dopis.

Datovou schránku nelze považovat za klasickou e-mailovou schránku. Přes datové schránky není možné komunikovat s jednotlivými úředníky ani s dalšími fyzickými osobami. Jedná se o komunikaci, která probíhá zásadně s úřadem. Datová schránka není ani archivem elektronických písemností.

Ze zákona se datová schránka zřizuje pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro právnické osoby zřízené zákonem a pro orgány veřejné. Občané nejsou povinni zřizovat si datovou schránku.

Výhody datové schránky

- Přístupnost z kteréhokoliv místa, kde je dostupný internet.

- Úspora času, odpadnou problémy s doručováním a chozením na poštu.

- Finanční úspora - tato služba je poskytována bezplatně

- Zástupnost – lze pověřit další osoby, aby měly přístup do datové schránky a vyřizovaly korespondenci, a to dokonce i zprávy do vlastních rukou

- Rozšířenost – datovou schránku budou mít ze zákona zřízeny všechny orgány veřejné moci

Nevýhody datové schránky

- Od zpřístupnění datové schránky musí být schránka pravidelně vybírána, jinak nastane po 10 dnech fikce doručení

- Musí se pracovat s elektronickými originály dokumentů, včetně zajištění jejich dlouhodobého uložení

- Nelze využít datovou schránku pro komunikaci mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami

- Informační systém datových schránek zatím nebude možné využívat pro komunikaci se zahraničními subjekty, které nemají sídlo v České republice

Všechny údaje vedené v rámci systému datových schránek jsou neveřejné. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra a provozovatelem je Česká pošta.

Doplňující informace o datových schránkách naleznete na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info a kde se dočtete o přesném postupu, jak si datovou schránku založit.

Doplňující informace jsou k dispozici i na webu Ministerstvu spravedlnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie