Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 7. 2009 14:01

Změny v systému doručování listinných zásilek

Od 1. července dochází ke změnám v systému doručování v resortu justice, které se týkají převážně soudních a úředních zásilek.

Prioritou je doručování soudních písemností za využití datových schránek.

Novela občanského soudního řádu zvyšuje odpovědnost adresáta za doručitelnost soudních písemností. Základem je tzv. povinná doručovací adresa, na kterou jsou zásilky doručovány, a u které platí tzv. fikce doručení. To znamená, že zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když se s ní adresát fakticky neseznámí.

Soudní zásilky budou doručovány prioritně do datové schránky účastníka. Všechny listinné zásilky soudů, státních zástupců, notářů, exekutorů a dalších orgánů, které doručují podle o.s.ř., budou zasílány v obálkách se zeleným pruhem.

Novela zavádí pojem institut neúčinnosti doručení. Soud v tomto případě na návrh účastníka rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu (např. hospitalizace) seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie