Aktuálně

4. 9. 2017 15:20

Česká a slovenská vláda jednaly na zámku Lednice o oslavách výročí v roce 2018, dopravní infrastruktuře, budoucnosti EU i bezpečnosti

Na zámku Lednice se uskutečnilo páté společné zasedání české a slovenské vlády, 4. září 2017.
Na zámku Lednice se uskutečnilo páté společné zasedání české a slovenské vlády, 4. září 2017.
Na zámku Lednice se v pondělí 4. září 2017 uskutečnilo v pořadí už páté společné zasedání české a slovenské vlády. Ministři a ministryně pod vedením českého premiéra Bohuslava Sobotky a slovenského premiéra Roberta Fica jednali o společných oslavách výročí, která připadají na rok 2018, o spolupráci v oblasti silniční a železniční infrastruktury, aktuálních evropských tématech a bezpečnosti.V roce 2018 si Česká i Slovenská republika připomenou 100. výročí vzniku samostatného Československa, 50. výročí tzv. pražského jara a 25. výročí vzniku novodobé státnosti obou republik. Předseda vlády Bohuslav Sobotka proto se slovenským premiérem Robertem Ficem hovořil i o přípravě společných oslav a připomínek těchto výročí. Premiér Sobotka zároveň považuje tato výročí za příležitost pro upevnění vzájemných vztahů i za možnost ukázat jiným zemím, že státy se mohou rozdělit v míru.

Česká a slovenská vláda dále jednaly o evropských otázkách, a to především ve světle budoucnosti EU a účasti obou zemí v integračním jádru. Dnešní zasedání se věnovalo také evropskému problému dvojí kvality potravin, na jehož odstranění ČR a Slovensko intenzivně pracují jak bilaterálně, tak v rámci Visegrádské skupiny.

V příštím roce budou Česká a Slovenská republika zároveň předsedat dvěma ze tří nejdůležitějších orgánů OSN, ČR Hospodářské a sociální radě (ECOSOC) a SR Valnému shromáždění OSN, což bude představovat další příležitost pro prosazování společných cílů a hodnot.

Jednotliví členové české vlády se spolu se svými slovenskými protějšky věnovali i resortním tématům. Významným bodem jednání byl rozvoj železniční infrastruktury v podobě rychlých železnic v regionu střední Evropy, který je též jednou z priorit slavkovského formátu. Ze silničních spojení je pak důležitá výstavba dálnice D49 Hulín – Horní Lideč – státní hranice, na kterou naváže slovenská rychlostní silnice R6 na Púchov. Dojde tím k propojení české a slovenské dálnice D1.

V oblasti obranné spolupráce se členové vlád věnovali především ochraně vzdušného prostoru. Zásadním krokem byl podpis Smlouvy mezi ČR a SR o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru na začátku tohoto roku. Po dokončení ratifikačního procesu v Parlamentu České republiky by smlouva mohla vstoupit v platnost do konce roku 2017. Dalšími tématy hovoru premiérů byl boj s hybridními hrozbami či výcviková mise V4 v Pobaltí.

Mezi diskutované bilaterální otázky patřil i program přeshraniční spolupráce, ze kterého již bylo podpořeno 76 projektů za téměř 40 mil. eur, a dále problematika pracovního trhu a nedostatku pracovních sil.

Premiér Bohuslav Sobotka a slovenský premiér Robert Fico přijali na závěr zasedání společné prohlášení, ve kterém deklarují zájem nadále prohlubovat vzájemné vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou ve všech oblastech společného zájmu a identifikují nové oblasti spolupráce, mimo jiné v evropské agendě, v obraně a bezpečnosti, dopravě či v oblasti vnitra.

Při příležitosti společného zasedání bylo v souvislosti s přípravou akcí ke společným výročím v roce 2018 podepsáno také Memorandum o spolupráci mezi Národním muzeem v Praze a Slovenským národním muzeem v Bratislavě, která v současné době společně připravují Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu 2018 u příležitosti 100. výročí založení Československa, a dále Společné prohlášení generálních ředitelů Českého rozhlasu a Rozhlasu a televízie SR. Ministři kultury ČR a SR pak podepsali Memorandum o Slovensko-českém konzultačním výboru pro loutkářství jako prvku nehmotného kulturního dědictví lidstva.

V pořádání společných zasedání se obě země střídají, naposledy se setkání uskutečnilo v Bratislavě 26. září 2016. Česká republika pořádá mezivládní konzultace také s polskou a izraelskou vládou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie