Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 10. 2012 14:58

Česká a slovenská armáda budou sdílet své kapacity

Vlády České a Slovenské republiky společně jednaly v Uherském Hradišti, poprvé po dvaceti letech. V Trenčíně podepsaly společné prohlášení.

Oba státy mají silný zájem na dalším úspěšném fungování jaderné energetiky v Evropské unii, shodli se předsedové vlád Česka i Slovenska. „Obě dvě naše země mají silný průmyslový potenciál a bez stabilních a cenově dostupných elektrických dodávek se neobejdeme,“ řekl český premiér Petr Nečas s tím, že Česká i Slovenská republika budou pokračovat v programu jaderné energetiky.

Nahrává se přehrávač videa ...

Dnes jsme dohodli společný a tvrdý postup, pokud jde o ochranu českých a slovenských národních zájmů v oblasti jádra. Na Slovensku si bez atomových elektráren nedovedeme představit energetickou bezpečnost,“ dodal slovenský premiér Robert Fico.

Český a slovenský fotbal by se mohl propojit

Velký potenciál vidí oba premiéři v užší spolupráci české a slovenské armády. „Chceme nakročit od pouhé spolupráce ke skutečnému sdílení kapacit počínaje výcvikem, vzděláváním, logistikou až po bojové jednotky. Koneckonců společné působení v některých zahraničních misích ukázalo, že naše dvě armády jsou kompatibilní, a toho musíme využít,“ řekl český premiér.

Projev premiéra Petra Nečase na společném zasedání vlád České a Slovenské republiky, 29. října 2012

Dalším tématem jednání byla energetická bezpečnost a propojení plynovodů či dodávek ropy nebo propojení nákladní železniční dopravy obou zemí.

Mezivládní konzultace se také zaměřily k možnosti propojit českou a slovenskou fotbalovou ligu. „Tam kde by přispěla k vyšší kvalitě sportovních soutěží jak v České republice, tak na Slovensku a k vyššímu konkurenčnímu prostředí například i u hráčů, tak by to bylo velmi pozitivní,“ dodal premiér Petr Nečas.

Česká republika bude v roce 2015 pořádat mistrovství světa v hokeji. I v tomto případě by mohly oba státy spolupracovat na organizaci šampionátu. „Slovenská republika má zájem účastnit se na spoluorganizování mistrovství,“ potvrdil slovenský premiér Robert Fico. „Pokud například hokejové svazy k této spolupráci nastoupí, tak budou mít plnou podporu obou vlád,“ doplnil český premiér. Slovensko by v takovém případě Česku nabídlo spolupráci na hokejovém mistrovství konaném na Slovensku v roce 2018.

Podepsané dohody v Uherském Hradišti

  • Prováděcí protokol k „Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v zajišťování vojenského leteckého provozu.“
    Tímto protokolem se zajišťuje praktické naplňování dohody po technické stránce. Jde zejména o vytvoření letových oblastí na společné hranici, organizaci společného výcviku a cvičení a podmínek zajišťování úkolů plněných v rámci Severoatlantické aliance.
  • Dodatek k „Dohodě mezi ministerstvy obrany obou zemí o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské federativní republiky“ podepsané v Bratislavě v únoru 2007.
    Jde o nezbytnou technickou novelu stávající rezortní smlouvy podepisované v návaznosti na legislativní změny na slovenské straně.
  • Dodatkový Protokol, který navazuje na bilaterální smlouvu z 29. října 1992.
    Dokument mimo jiné stanovuje obecný princip přímého styku justičních orgánů při poskytování právní pomoci a upravuje některé právní vztahy v občanských a trestních věcech.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie