Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

ODok

Projekty ODok spolufinancované z finančních prostředků EU

V rámci dalšího rozvoje a zefektivnění poskytovaných služeb ODok a souvisejících agend Úřadu vlády ČR požádal Odbor informatiky o finanční podporu ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Integrovaného operačního programu (IOP).

eKLEP pro veřejnost

Tento veřejný portál na základě rozhodnutí vlády ČR (usnesení č. 816 z r.2007) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Je možné zde sledovat celý průběh přípravy dokumentů, jako jsou např. návrhy zákonů, návrhy jejich změn a další dokumenty legislativní povahy.

eVláda

Elektronická knihovna vládních materiálů obsahuje dokumenty z eKLEPu určené pro jednání vlády a upravené odborem vládní agendy Úřadu vlády ČR. Součástí elektronické knihovny e-Vláda je grafické zobrazení úkolů jednotlivých resortů na základě plánu práce vlády s termíny plnění a informacemi o stavu jejich plnění.

eKLEP

Úřad vlády sleduje stav oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky. Na základě ustanovení Akčního plánu realizace státní informační politiky vytvořil Úřad vlády ČR dynamickou informační knihovnu nazvanou eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu). Elektronická knihovna eKLEP slouží k výměně dokumentů v rámci připomínkového řízení. Knihovna eKLEP obsahuje vládní dokumenty zaslané do meziresortního připomínkového řízení, připomínky, vypořádání připomínek, materiál předkládaný na jednání vlády a konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády. Elektronickou knihovnu lze také využít pro meziresortní připomínkové řízení materiálů, které nejsou určeny pro jednání vlády.

Materiály pro jednání vlády jsou zpracovávány na základě Legislativních pravidel a v souladu s Jednacím řádem vlády.

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti systému a ochrany hesel, byly elektronické knihovny Úřadu vlády (eVláda, eKLEP) zpřístupněny přes protokol HTTPS.

Elektronické šablony

 Aktuální šablony pro tvorbu legislativních a nelegislativních dokumentů.