Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 4. 2020 13:47

VIDEO: Otázka pro Romana Prymulu: WHO tvrdí, že všeobecné nošení roušek nemá smysl a je spíše rizikem. Co na to říkáte?

Otázka dne: Světová zdravotnická organizace WHO tvrdí, že všeobecné nošení roušek nemá smysl a je spíše rizikem. U nás je ale povinné. Co na to říkáte?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já jsem to vyhlášení Světové zdravotnické organizace samozřejmě zaznamenal. Má svůj aspekt odborný, ale má bohužel i svůj aspekt politický.

I v tom textu experta Světové zdravotnické organizace se připouští, že jedním z důvodů je, aby roušky nechyběly zdravotníkům. Ti mají samozřejmě přednost a z tohoto úhlu pohledu to chápu.

V České republice je ale situace úplně odlišná. Já bych chtěl poděkovat českému národu, který se k tomu postavil opravdu čelem, a jsme prakticky všichni vybaveni látkovými rouškami, které netvoří jakousi kompetici, soutěž o to, že nebudeme mít roušky pro zdravotníky.

Pokud se dostaneme na odbornou úroveň, tak tady je také řada polemik, které je třeba zmínit. To, že by měli nosit roušky jenom ti, kteří jsou nemocní, to je sice pravda, ale my nevíme, kdo nemocný je. Když se na to podíváme z racionálního hlediska, tak víme, že toto onemocnění se bohužel vylučuje u řady osob, i když nemají jakékoliv klinické příznaky. To znamená, oni nevědí, že jsou nemocní. Máme tady asi 30 až 40 % osob, které nemají klinické příznaky, a přesto virus vylučují. A pak tady jsou ti, kteří nemocní sice budou, ale jsou v inkubační době. A v té inkubační době už dva a půl dne předtím, než se vyskytnou tyto klinické příznaky, a maximální infekčnost je někdy 15 hodin předtím, než se vyskytnou, jsou schopni do svého okolí tento virus šířit.

To znamená, to je důvod, proč my chceme, aby tyto roušky nosili všichni. To, že budou nosit roušky všichni znamená, že my nechráníme sebe, my chráníme ty druhé. Ale tím, když je budeme nosit všichni, tak vlastně chráníme zároveň i sebe, a to je princip, který se snažíme uplatnit.

Pokud Světová zdravotnická organizace uplatňuje výtku v tom, že k přenosu dochází dominantně doma, tak to má své opodstatnění tam, kde je zakázán pohyb obyvatelstva tak, že mají téměř domácí vězení, a to v našich podmínkách aplikováno není. My chodíme do práce, stýkáme se s osobami na pracovišti, jsou tam stravovací provozy. To znamená, z tohoto hlediska je na místě ty roušky stále nosit.

Pokud by se situace vyvinula jinak, tak samozřejmě my k tomu přistoupíme, abychom tento princip změnili, ale nemyslím si, že se tak stane, protože to význam má. 

Když se podíváme na prostý bariérový přístup, tak nošení roušek vpodstatě snižuje výskyt aerosolu o nějakých 80 procent.

To znamená, to je věc, proč jsme schopni nějakým způsobem řídit rozšiřování tohoto viru do zevního prostředí, a samozřejmě minimalizovat, alespoň do této míry, šíření viru v populaci.

To, že nosíme roušky ale není samoúčelné a není to jediná věc, kterou musíme dělat. Musíme samozřejmě dodržovat základy hygieny, a manipulace s rouškami podléhá tomu, že bychom ji měli buď sundat zezadu, nebo rozvázat pásky, které vzadu jsou, a pak si dokonale umýt ruce.

Na druhou stranu, to riziko, že se nakazíme z té přední části roušky je menší, než kdybychom tady měli osoby, které je nosit budou, a větší část populace, která je nosit nebude. Protože když je nosí všichni, tak samozřejmě i to riziko zevní kontaminace je výrazně nižší.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie