Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 3. 2020 9:52

VIDEO: Otázka pro Romana Prymulu: Jak funguje trasování nakažených pomocí technologií?

Otázka dne: Jak funguje trasování nakažených pomocí technologií? Jaká je efektivita?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Hovoříme-li o trasování pomocí různých technologií, tak je třeba si říci, že to je velmi citlivá otázka, protože řada z nás si klade otázku, je-li to dostatečně demokratické nebo jestli je to prostředek, který už je nad rámec.

My jsme velice diskutovali o tom, do jaké míry jít a ta cesta, která byla zvolena, která byla odsouhlasena vládou, je cesta velmi otevřená, a to znamená, že shromažďování jakýchkoliv dat je podmíněno informovaným souhlasem dotyčného člověka. Skutečně bych apeloval na to, aby ti lidé souhlas dávali, protože pak je ten systém mnohem rychlejší a je jednodušší vyhledávání konkrétních případů.

Je třeba si uvědomit, že i když dáme svůj souhlas, tak to neznamená, že ten systém bude schopen zachytit konkrétní čísla mobilních telefonů, se kterými jsme se potkali. My zachytíme pouze to, kde ten člověk pobýval, a kde třeba platil v bankomatu. Na základě toho s ním bude poté proveden pohovor a bude zjišťováno, s kým se setkal a v podstatě trasa, kterou systém připravil, mu bude sloužit jako jakési vodítko, aby nezapomněl na některé lokality. Protože, když to budeme zjišťovat několik dnů zpět, tak si nikdo z nás přesně nevzpomene, kde v jakou dobu byl, a proto by to mělo vést k tomu, že budeme rychlejší v případné anamnéze a budeme schopni zjistit, jaké rizikové osoby ten člověk eventuelně potkal.

Jsou zde i jiné systémy, které jsou třeba provozovány, jako Mapy.cz. To je systém, který je kartografický, kde je možné zjistit podstatně detailnější kontakt osob. Zase je to v závislosti na konkrétním souhlasu a je jasné, že ten systém může fungovat, když tam bude většina osob, ne, když tam bude jen nějaký vybraný soubor a hlavně, když tam budou figurovat i ti pozitivní. Pak to má velký smysl a jsme schopni spolupracovat s takovýmito systémy, abychom celý systém byli schopni efektivně využít.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie