Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 3. 2020 18:38

VIDEO: Otázka pro Romana Prymulu: Čteme o městech, která zastavila šíření viru na základě neustálého testování. Šlo by to i u nás?

Otázka dne: Čteme o městech, která zastavila šíření viru na základě neustálého testování. Jsme schopni něčeho podobného a třeba v Praze, která je nejvíce zasažená, testovat z oken automobilů?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Otázka intenzivního testování je jednou z cest, jak skutečně omezit šíření viru v populaci. Na druhou stranu, v takovémto malém rozsahu, jako je jedna obec, kdy jsou to jednotky tisíc osob, to je velmi snadno realizovatelné. 

Na půdorysu velkých aglomerací je to mnohem obtížnější. A je třeba si uvědomit, že toto onemocnění se chová trochu jinak, než jsme zvyklí. To znamená, je tady celá škála různých nosičů, které se nemusí projevit samozřejmě při tom testování tak, jak ho provedeme. To znamená, to testování, aby mělo svůj účel, tak by muselo být opakováno, abychom eventuálně zachytili osoby, které jsou v inkubační době.

To znamená, na objemu Prahy by to byla nesmírně náročná procedura, zatím kapacitně nejsme schopni otestovat v reálném čase takový objem populace, jako je třeba Praha nebo celé území České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie