Zdeněk Nekula

Zdeněk Nekula

ministr zemědělství

Zdeněk Nekula se narodil ve Znojmě. Studoval Provozně ekonomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně, obor provoz a ekonomika. Dále při zaměstnání studoval na Spořitelní akademii mimo jiné obory bankovní specialista a bankovní manažer.

Po ukončení vysokoškolského studia pracoval 8 let v České spořitelně, a.s., na okresní pobočce ve Znojmě a Brně na pozicích vedoucí oddělení marketingu, vedoucí oddělení obchodní politiky a vedoucí oddělení marketingu a akvizice. Poté pracoval 15 let v Erste Leasing, a.s., která se orientovala na financování zemědělců (až 70 %), na pozicích vedoucí marketingu, vedoucí obchodní oblasti Jižní Morava a vedoucí risk managementu.

Následně 3 roky z pozice předsedy představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., (PGRLF) prosazoval a realizoval organizačně-personální transformaci PGRLF na finanční a servisní organizaci pro české zemědělství a venkov se zacílením na posilování multiplikačních efektů v oblasti finančních nástrojů. Současně vykonával akcionářská práva vůči třem dceřiným společnostem PGRLF: Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Výstaviště České Budějovice, a.s., a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.        

Dále zastupoval ministerstvo zemědělství v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., (EGAP).

Byl dlouholetým starostou obce Těšetice, kdy se mj. dlouhodobě věnoval rozšiřování veřejné zeleně, výsadbě alejí a obnově polních cest. Po jmenování ministrem zemědělství na tento post rezignoval, dále však působí jako místostarosta obce. Od roku 2007 je členem KDU-ČSL.

Zdeněk Nekula je ženatý, s manželkou mají čtyři děti a jeho velkým koníčkem je včelaření. Filozofii jeho přístupu k přírodě asi nejlépe vystihuje kniha „Muž, který sázel stromy“ (Jean Giono). 

Osobní údaje

Ing. Zdeněk Nekula, narozen 9. února 1970

Vzdělání

1988–1992: Vysoká škola zemědělská v Brně, Provozně ekonomická fakulta       
1995–1997: Spořitelní akademie

Profesní a veřejná činnost

1992–2000: Česká spořitelna, a.s. – okresní pobočka Znojmo a Brno, vedoucí oddělení (marketingu / obchodní politiky / marketingu a akvizice)
2001–2015: Erste Leasing, a.s. – centrála Znojmo, vedoucí (marketingu / obchodní oblasti Jižní Morava / risk managementu)
2015–2018: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF), předseda představenstva
2015–2019: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), člen dozorčí rady     
2007–2014 a 2018–2021: starosta obce Těšetice (u Znojma)
2012–2016: zastupitel Jihomoravského kraje   
od 2005: člen Českého svazu včelařů, z.s.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter