Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vlastimil Válek

Vlastimil Válek

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

Vlastimil Válek se narodil v roce 1960 v Brně. Dětství prožil v Poštorné a v Břeclavi, kde vystudoval gymnázium. Poté absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity s atestací v oboru radiodiagnostiky. V roce 1985 nastoupil jako lékař do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, kde v současnosti vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu v oblasti nádorů břicha, sám je průkopníkem některých metod. Publikuje ve významných českých i zahraničních zdravotnických časopisech a pravidelně přednáší na prestižních zahraničních kongresech a univerzitách. Pro období let 2014 až 2017 byl zvolen předsedou České radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Od roku 1993 také působí na Lékařské fakultě MU, kde se věnuje výzkumu a výuce budoucích lékařů. Zastává pozici profesora radiologie. Zároveň je členem několika národních i mezinárodních odborných organizací.

V roce 2010 byl zvolen jako nestraník za TOP 09 zastupitelem Městské části Brno-Líšeň. Následně v roce 2013 do TOP 09 vstoupil a ve volbách v roce 2014 mandát zastupitele městské části obhájil. V krajských volbách v roce 2012 byl zvolen zastupitelem Jihomoravského kraje. Ve volbách v roce 2017 byl lídrem TOP 09 v Jihomoravském kraji a byl zvolen poslancem. V listopadu 2019 byl zvolen místopředsedou TOP 09 a v lednu 2021 také předsedou poslaneckého klubu TOP 09. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021 mandát poslance obhájil.

Vlastimil Válek je ženatý a má čtyři děti. Žije v Brně, konkrétně v městské části Brno-Líšeň. Mezi jeho zájmy patří cimbálová muzika, sborový zpěv, literatura a české umění.

Osobní údaje

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, narozen 17. května 1960

Vzdělání

1979: Gymnázium Břeclav
1985: Lékařská fakulta MU v Brně
1988: kvalifikační atestace z radiodiagnostiky I. stupně
1992: kvalifikační atestace z radiodiagnostiky II. stupně
1993: kandidát věd
1999: habilitace v oboru radiodiagnostika, Lékařská fakulta MU v Brně
2003: profesorské řízení v oboru radiodiagnostika, Lékařská fakulta MU v Brně
2006: kvalifikační atestace z angiografie a intervenční radiologie
2006: MBA
2010: CERTIFIED EXPERTISE – The European Board of Interventional Radiology

Profesní a veřejná činnost

1985–1986: Radiodiagnostické oddělení MOU Brno + 1 rok vojenská prezenční služba
1986–1988: Radiodiagnostická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny (samostatně pracující lékař, interní aspirant)
1989–1993: II. Radiodiagnostická klinika Fakultní nemocnice Brno (samostatně pracující lékař, ordinář pro gastroenteroradiologii)
od 1993: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta (profesor)
od 2001: přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno
od 2005: vedoucí Katedry zobrazovacích metod, Lékařská fakulta MU
od 2012: náměstek ředitele pro SVLS FN Brno
od 2020: náměstek ředitele pro IT FN Brno

Pedagogická činnost

1988–1992: externí vyučující radiologie na SZŠ Merhautova Brno a zástupce této školy v oborové komisi
od 1993: vedoucí katedry radiologických asistentů NCONZO Brno
od 1993: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta (profesor)
od 2004: garant výuky oboru radiologické fyziky FJFI ČVUT, garant Radiologie a nukleární medicíny VUT Brno a další
2005–2019: vedoucí Katedry zobrazovacích metod, Lékařská fakulta MU

Kontakt

ministr@mzcr.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter