Vladimír Balaš

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Zdroj: Dominik Kučera
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Zdroj: Dominik Kučera

Od 29. června 2022 do 4. května 2023 ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. se narodil v Prostějově. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během studií a praxe absolvoval řadu mezinárodních vzdělávacích kurzů a byl držitelem prestižních stipendií zahraničních univerzit. Během své odborné praxe zastával řídící funkce v rámci mnoha významných vědeckých institucí. Byl ředitelem Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR, člen Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí nebo předseda České společnosti pro mezinárodní právo. Působil rovněž jako člen Stálého arbitrážního soudu v Haagu a dále byl zástupcem České republiky v rámci organizací OSN. Věnuje se pedagogické činnosti na českých i zahraničních vysokých školách. Je spoluautorem několika významných publikací týkajících se mezinárodního práva. V letech 1994-1998 byl zastupitelem města Plzeň. V roce 2021 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR.

Vzdělání

1974–78: Gymnázium Litoměřická, Praha 9 - Prosek

1978–82: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

1985: International Committee of the Red Cross, Warsaw: The Warsaw Summer School in International Humanitarian Law.

1987–88: Roční stipendium na Ústavu státu a práva AV SSSR v Moskvě (specializace – mezinárodní právo, jurisdikční imunity států a jejich majetku).

1990: Úspěšná obhajoba kandidátské práce a získání titulu CSc.

1990: Studijní pobyt v Mezinárodním výboru Červeného kříže v Ženevě - Mezinárodní humanitární právo.

1990: Haagská Akademie Mezinárodního práva: Letní zasedání o Mezinárodním právu soukromém.

1990–91: Stipendium University of Michigan a roční pobyt na Právnické fakultě University of Michigan – Mezinárodní ekonomické právo, jurisdikční imunity států, ústavní srovnávací právo (srovnávací výzkum spojený s přípravou nové Československé Ústavy).

2002: University of Michigan Law School, badatelský projekt „Dispute Settlement in International Economic Law“.

2011: Jmenován docentem pro obor Mezinárodní právo.

2022: Jmenován profesorem pro obor Mezinárodní právo.

1993–2011: Kratší návštěvy jako vědecký pracovník a/nebo přednášející na právnických fakultách v Evropě a Spojených státech (Aberdeen, Ann Arbor, Cardiff, The Hague, Helsinki, Kansas City, Manchester, Memphis, Oxford, Padova, Paris, Passau, Williamsburg).

Odborná praxe

1982–84:  Okresní prokuratura v Praze

1984: Ústav státu a práva ČSAV (studijní pobyt)

1985: Postgraduální student v Oddělení mezinárodního práva Ústavu státu a práva ČSAV

1989–90: Právní poradce a místopředseda Mezinárodní komise ČSČK

1991–93: Zástupce ředitele Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR

1992–99: Místopředseda a od roku 1999 předseda České společnosti pro mezinárodní právo

1993–99: Pověřen vedením Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

1993– Člen českého výboru International Association of Legal Sciences (UNESCO)

1993–00: Vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě ZČU

1994–02: Ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

1994–98: Člen zastupitelstva města Plzeň

1998– Člen Académie Internationale de Droit Comparé

1999–2007: Člen Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí

1999–2008: Předseda České společnosti pro mezinárodní právo

2000– Člen Stálého arbitrážního soudu v Haagu (Permanent Court of Arbitration in the Hague)

2000– Člen ILA (Asociace mezinárodního práva od roku 2007 předseda Czech branch of ILA)

2001–2005: Předseda řídícího výboru Asser College Europe (The Hague)

2002– Právnická fakulta Univerzity Karlovy (vyučující mezinárodního práva veřejného a mezinárodního ekonomického práva)

2003– Policejní akademie ČR (vyučující mezinárodního práva veřejného)

2003–2008: Člen ILA International Law on Foreign Investment Committee (od 15. listopadu 2003)

2004–2008: Zástupce České republiky ve FAO CCLM (Food and Agriculture Organization of the United Nations´, Committee on Constitutional and Legal Matters)

2007: Member of the ICSID Panel of Arbitrators (International Centre for Settlement of Investment Disputes in Washington - World Bank Group (člen panelu arbitrů ICSID)

2008:  Member of the British Institute of International and Comparative Law (BIICL) London, UK – člen Britského institutu mezinárodního a srovnávacího práva.

2011–2017: Člen delegace České republiky na jednání UNCITRAL Working Group II (Arbitration and Conciliation), Settlement of commercial disputes: preparation of a legal standard of transparency in treaty-based investor-State arbitration. (from 55th session, Vienna, 3-7 October 2011)

2021:  Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (říjen 2021)

mezi 1990–2022: Člen vědeckých rad ÚSP ČSAV a AV ČR, Ministerstva zahraničních věcí, Ústavu mezinárodních vztahů MZV, Policejní Akademie ČR, ZČU, Fakulty humanistiky ZČU a Fakulty Veřejné správy VŠE v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy

1993– Člen České advokátní komory, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR od 2016 místopředseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Člen arbitrážní komise ČSLH (od roku 2005, od roku 2008 předseda),  Člen Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, Člen legislativního výboru IIHF 2008-2012

Jazykové znalosti

angličtina, ruština

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter