Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

6. 9. 2023 9:19

Výjezd do regionů - východní Čechy

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák se v pondělí 4. 9. 2023 vydal na další ze svých výjezdů do regionů a navštívil východní Čechy.

Svou cestu zahájil v pardubické Základní škole KLAS, která je dočasným útočištěm pro 150 ukrajinských dětí, které utekly před ruskou agresí. „Část srdcí těchto lidí je stále na Ukrajině, ale v Česku se budeme snažit, abychom jim to tu udělali co nejjednodušší a podporovali je, dokud to bude potřeba“, řekl ministr Dvořák a poděkoval paní ředitelce Kláře Svobodové za tento projekt a dětem popřál hezký začátek školního roku.

Druhou zastávkou se stal Chlumec nad Cidlinou. Pan ministr se setkal se starostou města Vladanem Kárníkem. Ten ho seznámil s právě probíhající rekonstrukcí Říhova domu, který se město, i díky evropským prostředkům, rozhodlo využít jako denní stacionář. Hotovo by mělo být již letos na podzim. „Vedení města v čele se starostou Vladanem Kárníkem, zde odvádí skvělou práci“, ocenil ministr.

Třetí zastávkou se stala Oblastní nemocnice Jičín, která investuje nemalé finanční prostředky do svého rozvoje, a to jak z krajských zdrojů, tak i z evropských operačních programů. Na návštěvu nemocnice ministra Dvořáka doprovodili bývalá ředitelka nemocnice a současná předsedkyně Výboru zdravotního Královéhradeckého kraje Dana Kracíková a náměstek hejtmana pro oblast financí Rudolf Cogan. „Vedení nemocnice nám představilo své plány do budoucna a umožnilo nahlédnout do výstavby nového onkologického pavilonu. Plány jsou to ambiciózní a já doufám, že se bude dařit všechny úspěšně realizovat“, řekl ministr Dvořák.

Další zastávkou byl Hradec Králové, kde se pan ministr setkal s děkany Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy nad projektem nového kampusu, který by měl vyrůst poblíž hradecké Fakultní nemocnice. „Pro univerzitu v Hradci je to velmi potřebný projekt a já budu držet palce tomu, aby se jej podařilo zdárně dokončit a mohl sloužit dalším generacím studentů“, dodal k projektu ministr.

Svůj výjezd pak Martin Dvořák zakončil v hradecké kavárně Artičok, kde společně s poslankyní Lucií Potůčkovou debatoval s veřejností nad tématy týkající se nejen Evropské unie, změn v souvislosti s rozšířením evropského společenství o nové země, ale také o úspěších českého předsednictví v Radě EU nebo současné situaci ve vládě. “Debaty s veřejností vnímám nejen jako nezbytnou součást své práce, ale taky dobrý prostor pro to si vyslechnout, co skutečně lidi v jednotlivých koutech naší země trápí“, uzavřel ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X