Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Martin Dvořák

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák má ve vládě na starosti agendy spojené s obecným fungováním Evropské unie a evropské politiky, které přesahují působnost jednotlivých ministerstev. Každý měsíc reprezentuje Česko na Radě pro obecné záležitosti. Spolu s ministry z ostatních členských států EU připravuje jednání Evropské rady, řeší víceletý rozpočet nebo třeba rozšíření EU.

Jeho hlavním úkolem je nyní navázat na úspěšné české předsednictví v Radě EU. Během něj se českým ministrům, diplomatům a úředníkům povedlo dojednat důležité kompromisy tákající se především záležitostí spojených s ruskou válkou na Ukrajině nebo ohledně energetiky. Česko tak potvrdilo, že je schopným a odhodlaným členem EU a odneslo si za to mezinárodní uznání.

Kromě své obvyklé politické agendy pracuje ministr také na posílení pozitivního vnímání Česka v rámci Evropské unie a zvyšování povědomí o evropské politice v Česku. O našem členství v EU říká toto: „Stejně jako tenkrát platí, že přes všechny výhrady, které k EU můžeme oprávněně mít, je mnohem lepší být v EU, než být mimo toto společenství“.