Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ministerstva

10. 12. 2008 11:51

Ministerstvo dopravy

Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v paragrafu 17 stanoví, že Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. (více... https://www.mdcr.cz/Ministerstvo)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X