Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jana Černochová

Jana Černochová

ministryně obrany

Jana Černochová se narodila v Praze. V roce 1996 absolvovala kurz celoživotního vzdělávání a složila závěrečnou zkoušku z oboru Bankovnictví a peněžní ekonomie na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2009 dokončila bakalářské studium práv na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze a v roce 2011 získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Mezinárodní teritoriální studia ve studijním oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze.

Před vstupem do politiky pracovala v bankovnictví. V roce 1998 byla zvolena do Zastupitelstva MČ Praha 2 a stala se místostarostkou. Od roku 2006 je zde pak (s dvouletou přestávkou) starostkou. V radě této městské části měla ve své gesci v různých obdobích oblasti financí, majetku, krizového řízení, bezpečnosti, kultury, školství a další. V rámci svého působení ve vedení MČ Praha 2 klade zvláštní důraz na připomínání historie, významných míst a osobností s Prahou 2 spojených. Spolupracuje s Československou obcí legionářskou, Židovskou obcí a dalšími spolky a paměťovými organizacemi na projektech připomínajících hrdiny obou světových válek a protikomunistického odboje. Byla iniciátorkou pravidelné organizace oslav Dne válečných veteránů na náměstí Míru v Praze, které se letos konaly již posedmé.

Od roku 2010 dosud je poslankyní Parlamentu ČR, kde se věnuje oblastem obrany, bezpečnosti a zahraničních věcí. V letech 2017-2021 byla předsedkyní výboru pro obranu. Pracovala rovněž jako předsedkyně podvýboru pro válečné veterány. V rámci poslanecké práce se věnuje aktivitám zaměřeným na posilování obranyschopnosti České republiky, modernizaci armády a zajištění kvalitních podmínek služby vojáků z povolání, vojáků v aktivní záloze, válečných veteránů a příslušníků bezpečnostních sborů. Podílela se aktivně na tvorbě poslední významné novelizace branné legislativy, zejména na novele zákona o vojácích z povolání a na novém zákonu o službě vojáků v záloze. Prosazuje zavedení systémových změn za účelem posílení připravenosti obyvatel na krizové situace a aktuální bezpečnostní hrozby. Je podporovatelkou aktivní zálohy a jejího rozvoje. Zasazuje se také o zachování práv legálních držitelů zbraní navzdory snahám o jejich nepřiměřenou regulaci.

V oblasti zahraničně-politické se věnuje zejména rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael, byla navrhovatelkou řady usnesení PS PČR na podporu tohoto významného blízkovýchodního partnera a je dlouholetou členkou příslušné meziparlamentní skupiny přátel. Patří k zastáncům silné transatlantické vazby a rozvoje vztahů v rámci V4 s cílem prosazování společných zájmů v Evropské unii.

Od roku 2020 je členkou Správní rady Univerzity Karlovy. Je držitelkou zbrojního průkazu a osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „tajné“ (dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) a certifikátu NATO SECRET. Domluví se polsky, rusky a anglicky. Ve volném čase se věnuje potápění, sportovní střelbě, vojenské a historické literatuře a filmu a ráda vaří i jí a pije dobrá suchá vína. Od roku 1997 je členkou Občanské demokratické strany.

Osobní údaje

Mgr. Jana Černochová, narozena 26. října 1973

Vzdělání

2009–2011: Metropolitní univerzita v Praze, Mezinárodní vztahy a evropská studia (magisterské studium)
2007–2009: Vysoká škola aplikovaného práva v Praze, Právo v podnikání (bakalářské studium)
1996: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, kurz celoživotního vzdělávání v oboru Bankovnictví a peněžní ekonomie

Profesní a veřejná činnost

1998–2006: Městská část Praha 2, místostarostka
od 2006: Městská část Praha 2, starostka
od 2010: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, poslankyně
2017–2021: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, předsedkyně výboru pro obranu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter