Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

ÚVODEM

Předkládaná zpráva vlády o stavu české společnosti představuje splnění jednoho z bodů, k němuž se nová vláda České republiky zavázala ve svém programovém prohlášení v srpnu 1998. Cílem tohoto materiálu je inventarizace naší současné situace, popis trendů a tendencí, které k této situaci vedly, a hypotéza nejdůležitějších faktorů, které tento společenský pohyb ovlivnily.

Zpráva není úmyslně napsána ve stylu a tónu politické a ideologické polemiky, protože jejím smyslem není rozdělovat, ale naopak dát podnět k tvůrčímu dialogu, jehož se budou účastnit všechny relevantní politické síly. Na druhé straně je nesporné, že si konečně musíme přestat lhát, stavět Potěmkinovy vesnice a předstírat úspěchy tam, kde neexistují. Minula doba, kdy členové vlády mohli neoprávněně charakterizovat českou ekonomiku jako středoevropského tygra, minula i doba, kdy v roce 1993 autoři konceptu transformace přísahali na to, že do pěti let nastane v České republice hospodářský zázrak.

Z hlediska hrubého domácího produktu jsme v roce 1998 přibližně tam, kde jsme byli v roce 1990. Totéž platí o životní úrovni, měřené reálnými mzdami a kupní silou starobních důchodů. Nadto v poslední době dochází k poklesu hodnot těchto ukazatelů, zatímco v sousedních transformujících se společnostech tyto hodnoty rostou. Došlo k nespornému pokroku v některých oblastech, tíží nás však nedokončený právní rámec transformace a obtížná vynutitelnost práva, vysoká míra obecné i ekonomické kriminality, nenalezení reálných soukromých vlastníků díky pochybnému experimentu kupónové privatizace stejně jako problémy sociální diferenciace, kde místo silné střední třídy traumatizuje společnost vrstva, jejíž bohatství nevzešlo z práce, ale z podvodů.

Najděme tedy konečně odvahu společně se nad uplynulým vývojem naší země zamyslet. Pojmenujme pravdivě příčiny, které tento vývoj způsobily. Přestaňme vytvářet alibistické koncepty, svádějící vinu na jiné. Pouze realistická diagnóza naší nemoci, počínající samotným přiznáním, že tato nemoc existuje, je podmínkou naděje na úspěšnou terapii, vedoucí Českou republiku mezi vyspělé státy Evropské unie.