Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

fotogalerie

Záznam z tiskové konference po společném zasedání vlády a představitelů zaměstnavatelské sféry, která se konala 22. června 2000 v Lichtenštejnském paláci v Praze:

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dobrý den. Dámy a pánové, jak víte, dnes se konalo společné setkání představitelů vlády a podnikatelské a zaměstnavatelské sféry. Za vládu byli přítomni nejenom předseda vlády a všichni místopředsedové, ale naprostá většina členů vlády. Za zaměstnavatelské svazy bylo přítomno přes 30 účastníků v čele s místopředsedou Svazu průmyslu a dopravy panem Kulhánkem a předsedou Svazu českých a moravských výrobních družstev panem Víznerem, který zde byl za představitele Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. Na úvod dám slovo panu Kulhánkovi, protože podnikatelé byli dnes našimi hosty, aby vám řekl o čem se dnes jednalo a proč se jednalo.

Vratislav Kulhánek, místopředsedou Svazu průmyslu a dopravy: Já jen velice krátce, protože pokud bych měl povídat o tom, o čem jsme dnes vlastně dvě a půl hodiny jednali, bylo to mnoho zajímavých témat. Já bych velice rád chtěl ocenit přístup vlády. Je to vlastně první setkání na takovéto úrovni, jak naší reprezentace, tak reprezentace vládní a ta problematika, která byla diskutována ukázala, že zhruba ze 70 % je náš přístup shodný a snaha o řešení problémů je oboustranná. Takže předpokládáme, že pokud se tato setkání budou opakovat znovu, musím říci, že v některých případech z naší strany jsme mohli být lépe připraveni, než bychom si dokázali přesně představit možný dosah této akce, takže pokud se ta akce bude opakovat a vláda bude naslouchat hlasům průmyslu tak, jako to dělají vlády na celém civilizovaném světě, tak to bude jenom k dobru věci.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já mohu v podstatě jen potvrdit slova, která už tady byla řečena, jsem samozřejmě rád, že dochází k postupnému ožívání ekonomiky, i když je regionálně samozřejmě nerovnoměrné. Vláda považuje dialog s podnikatelskou sférou za součást sociálního dialogu. Vzájemně jsme se ujistili, že tento dialog je účelný. Chtěl bych jenom zdůraznit, že to má být dialog se solidními podnikateli, nikoli se zlatokopy a jsem velmi rád, že podnikatelská sféra ocenila i úsilí vlády v boji proti ekonomické kriminalitě.

Jan Vízner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev: Já bych jenom dodal, že jsme hovořili o všech věcech, které nás nejvíce trápí, tzn. o celém podnikatelském prostředí a o zlepšení tohoto podnikatelského prostředí, včetně vymahatelnosti práva, podpory exportu a i o tvořícím se rozpočtu na rok 2001, kde chceme, aby ty prorůstové věci, které zabezpečí růst naší ekonomiky, aby byli i v tom rozpočtu na rok 2001.

Vladimír Špidla, místopředseda vlády: Já bych dodal pouze technické sdělení. Tento dialog následoval poté, co vláda jednala samostatně s odbory. Je to projevem snahy vlády jednak využít všech možností tripartity a za druhé dát všem stranám sociálního dialogu možnost i k samostatné prezentaci názorů a postojů.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji, tolik na úvod, máte-li nějaké dotazy, tak prosím.

Jan Němec, Česká televize: /Nesrozumitelné/

Vratislav Kulhánek, místopředsedou Svazu průmyslu a dopravy: Co se týče pohledu na ekonomický vývoj, tak tam se shodujeme z dalších 70 %, protože jsme toho názoru, že to jsou první krůčky a teprve dlouhodobější stabilita dá za pravdu tomu, jde-li pouze o oživení nebo jde-li už o konjunkturu, jak říkal pan místopředseda Mertlík.
V těch ostatních bodech jsme se shodli s výjimkou školství, zejména učňovského a technického školství, kde se naše názory trochu liší. Postup a návrhy na řešení jsou shodné, ale liší se trochu naše statistická data proti ministerstvu školství. Shodli jsme se velmi dobře v proexportní politice, kde jak ze strany ministerstva zahraničí, tak ze strany ministerstva průmyslu a obchodu je prakticky stejný přístup jaký bychom si představovali. Shodli jsme se do značné míry v exportu. Shodli a neshodli jsme se v oblasti vízové politiky, zejména v oblasti vízové politiky týkající se lidí zabývajících se byznysem. To je tak velice stručně řečeno. Shodli jsme se v oblasti postupů týkajících se péče o životní prostředí, pokud to takhle stačí.

Hospodářské noviny: /nesrozumitelné/

Jan Vízner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev: Konkrétní opatření, která jsme požadovali, byla z hlediska podpory malého a středního podnikání, poněvadž jsme toho názoru, že žádný malý a střední podnik nemůže bez exportu dobře fungovat a existovat. Poněvadž ta situace, která je na trhu u nás, tak ta je velice negativní a pakliže podnik chce být na tom ekonomicky dobře, tak musí exportovat. Logicky, malé a střední podniky třeba nemají takový aparát na to, aby prostřednictvím tohoto aparátu ten export dělali, čili využívají těch podpůrných programů, které jsou přes Czech Trade, EGAP a tak dále. Takže tam jsme prosazovali to, co jsme už dohodli s ministerstvem průmyslu a obchodu, že ta podpora exportu bude i v dalším roce působit, stejně jako v letošním roce, naopak požadujeme, aby se ta podpora exportu zvětšila. V současné době víme, že pro letošní rok byla podpora exportu přes Czech Trade dotována částkou 50 milionů a ty že byly prakticky vybrány už v březnu tohoto roku. Tam tedy potřebujeme, aby se podpora navýšila.

Vratislav Kulhánek, místopředsedou Svazu průmyslu a dopravy: Já bych to ještě doplnil tím, že jsme se v podstatě dohodli i v tom, že jednotlivé exportní projekty budou doprovázeny diplomacií, což je dost podstatná věc. Diplomacií sice přímo ne, ale jakýmsi obecnějším, ale přímo konkrétním přístupem.

Jan Němec, Česká televize: /Nesrozumitelné - dotaz na navýšení prostředků na proexportní politiku./

Miloš Zeman, předseda vlády: Bude, jak ujistil ministr Grégr, provedeno rozpočtové opatření v rámci kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu, přesun prostředků. Já se domnívám, že výše záleží na konkrétní struktuře potřeby exportních pobídek, nicméně bych chtěl konstatoval, že je, vzhledem k ekonomickému oživení, dobrý předpoklad, že se tyto prostředky najdou.

Jan Němec, Česká televize: /Nesrozumitelné - dotaz na materiál předsedy poslaneckého klubu ČSSD Škromacha, kde jsou sankce senátorům, kteří odmítají hlasovat pro volební zákon/

Miloš Zeman, předseda vlády: Škromach není místopředsedou, pan Škromach je předsedou poslaneckého klubu, jako takový předkládá na ústřední výkonný výbor, který zasedá tuto sobotu jakékoli materiály, které z titulu předsedy poslaneckého klubu má předložit, a prosím, pane redaktore, abychom nezaměňovali poslance a senátory, jsou to dvě různé kategorie.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Žádný další dotaz není, poděkoval bych vám rád za vaši účast a přeji hezký zbytek dnešního parného dne. Nashledanou.