Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Fotogalerie

Záznam z tiskové konference konané dne 18. září 2000 po slavnostním zahájení 42. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Moderátor: Dobrý den dámy a pánové, dovolte mi, abych na dnešní tiskové konferenci konané po projevu pana předsedy vlády při příležitosti zahájení 42. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu přivítal právě předsedu vlády pana Miloše Zemana, ministra průmyslu a obchodu ČR pana Miroslava Grégra, ministra dopravy a spojů ČR pana Jaromíra Schlinga a ministra obrany pana Vladimíra Vetchého. Upozorňuji, že jsme limitováni časem, proto nebudu zdržovat a prosím vaše dotazy.

Technický týdeník: Pane premiére, dovolte mi dvě otázky, které navazují na váš projev a které navazují na mou otázku, kterou jsem vám položil přesně před rokem. První se týkala ČKD, kterou jste částečně sice odpověděl, ale ČKD je konglomerát dalších podniků, které působily jako subdodavatelé a situace se pro ně stala katastrofální. A druhá otázka, která opět navazuje na váš projev a týká se investic do vzdělání. Jeden z nejhezčích programů, které vaše vláda měla byl program podpory inovací výzkumu a vývoje, který patří do kompetence pana náměstka Vorlíčka, který přestože je investicí velice pěknou, jelikož je návratnou, je to účelová dotace, je neustále zpochybňován některými poslanci a některými skupinami a dokonce je krácen. Můžete mi prosím říct, jestli jste v současném rozpočtu udrželi alespoň tu minimální úroveň této podpory jak to bylo?

Miloš Zeman, předseda vlády: Takže to jsou dvě otázky a já bych prosil ty, kdo nevědí, kterým knoflíkem se vypíná mobilní telefon, aby ke mně přišli a já jim poradím. Je to pro mě inteligenční test. Lidé s IQ nad 80 to vědí.

A nyní mi dovolte, abych odpověděl nejdříve na první otázku. Jednali jsme právě s panem ministrem Grégrem nedávno v Hannoveru na Světové výstavě s panem von Piererem, což jak jistě víte, je generální ředitel podniku Siemens respektive předseda představenstva a pan Pierer nás ujistil, že jeho zájem o ČKD Dopravní systémy dále trvá a projevil velké překvapení nad liknavostí správce konkurzní podstaty. Mimochodem tohoto správce jmenuje soud, nikoli vláda, k mé velké lítosti, neboť Siemens byl ochoten po dobu konkurzního řízení si ČKD Dopravní systémy pronajmout, správce konkurzní podstaty je údajně ujistil, že to řízení bude trvat velice krátkou dobu, takže není třeba, aby se tento pronájem realizoval a celá věc se neuvěřitelně vleče. Při mé vrozené zdvořilosti se chci vyhnout podezření, že se vleče proto, že někteří úředníci     Autom. řádkování v tom vidí dobrý ?job?. Nechci, aby na mě byly podány další žaloby.

Pokud jde o  Obrázek  Alt. druhou otázku, kterou jste položil ? ano, vláda schválila výdaje na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu, které přesahují hranici 0,6 % HDP, což byl náš programový cíl a mohu konstatovat s představiteli výzkumné sféry, že jsou s tímto objemem prostředků včetně prostředků grantové agentury v zásadě spokojeni. Protože ovšem jsem na půdě Brna a myslím si, že bych měl, pokud je tady, vyzvat i pana primátora Duchoně, aby se k tomu vyjádřil, chtěl bych konstatovat, že očekávám i spolupráci města Brna při realizaci tohoto projektu, a to konkrétně projektu, který by byl analogický projektu Technopolis, jako například existuje ve finském Oulu. Jde v zásadě o to, že se spojuje kapacita vysokých škol základního a aplikovaného výzkumu a je dovedena v té technologické difusi až do fáze vlastní produkce. A aby všechno nebylo jen v Praze, já bych velice uvítal, kdyby právě v Brně s jeho vysokým intelektuálním, vysokoškolským zázemím, taková česká Technopolis jednou vznikla.

Petr Duchoň, primátor města Brna: V Brně máme technologický park. Zpočátku byly představy o jeho fungování poněkud přehnané. Společenské změny, které souvisely s rozdělením státu vedly k tomu, že rozjezd technologického parku nebyl tak úspěšný, jak jsme si původně mysleli. V posledních letech se ovšem blýská na lepší časy. Do technologického parku přišlo několik nových investorů. Za všechny bych jmenoval firmu Lexmark a dá se říci, že v podstatě co rok nebo dva roky otevíráme novou budovu, která je pronajímána a později prodávána investorům. Spolupráci s technologickým parkem v Oulu bychom velmi uvítali. Do Brna byli pozváni představitelé tohoto parku, byl pozván i starosta města Oulu, k jejich návštěvě u nás ovšem nedošlo. V územním plánu města Brna počítáme i s dalším rozvojem, je to ovšem poněkud komplikované, protože finanční situace technologického parku není zrovna nejlepší.

Chmelíček, Právo: Pane premiére, omlouvám se, že moje otázka bude poněkud marginální vzhledem k zaměření této tiskové konference, ale nebude to o toulavém psovi. Chtěl jsem se zeptat na vaši cestu do USA plánovanou na říjen. Co je pravda na tom, o čem dnes informuje tisk, že se tato návštěva neuskuteční vzhledem k jedné z postav spoluorganizátorů a ta druhá otázka, která na ni navazuje, ta se tak trošku dotýká průmyslu a sice pana Soudka, který se nedávno nechal slyšet, že poskytl sociální demokracii vysoký finanční dar.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já respektuji tématiku, která Právo zajímá a odpovím na obě dvě otázky. Včera jsem byl na chalupě a zjistil jsem, že Chmelíčkova televize přináší senzační zprávu převzatou z časopisu Respekt o tom, že moji cestu do USA organizuje jakýsi mafián. Myslím, že se jmenuje Jedlička nebo Jehlička, ale to teď není podstatné.

Chtěl bych tady konstatovat, že jsem, a nabízím tento dokument veřejně k dispozici, dostal už asi před půl rokem pozvání od Los Angeles World Affairs Council k přednášce před několika sty americkými byznysmany. Tuto cestu mimo jiné doporučilo i naše velvyslanectví a u mě přicházel říjnový termín v úvahu z toho prostého důvodu, že původně plánovaná cesta do Indie, Indonésie a Jižní Koreje se odsunula z technických důvodů na začátek příštího roku. Byl jsem, protože podporuji zahraniční investice v ČR, připraven tuto cestu uskutečnit i když nerad cestuji, ale rozhodl jsem se, že ji neuskutečním proto, protože, jak víte, v říjnu hoří rozpočtové debaty a zejména poslední návrh pana poslance Ivana Pilipa je takového rázu, že může velmi zkomplikovat nejenom ekonomickou, ale i politickou situaci v této zemi.

S úžasem jsem si rovněž přečetl, že pan Shattuck mě měl informovat o tomto, nechci říci mafiánovi, protože o něm opravdu nic nevím, konstatuji, že s panem Shattuckem jsem jednal o limitu na dovoz českých sýrů a českých textilií do USA, dále jsem s ním jednal o firmě Ayres a jejím postavení v ČR v souvislosti s Letem Kunovice a konečně o firmě Boeing, vzhledem k její angažovanosti v Aero Vodochody. Já vím, že limit na dovoz sýrů, pane redaktore, je daleko méně atraktivní mediální téma, než jakýsi mafián. Já jsem se o tom dnes poprvé dočetl a jenom lituji veřejnoprávní televizi, časopis Respekt vůbec nelituji, že si nepovažovala za nutné ověřit naprosto oficiální informaci, kterou bychom jim samozřejmě rádi poskytli. Víte, profesionální veřejnoprávní televize je velké umění a kdo umí ten umí a naopak.

Pokud jde o vaši druhou otázku, tak ano, dověděl jsem se, že jsem pana Soudka vyzval k několikamilionové dotaci, která nám údajně měla být předána v nějaké hospodě. Pan Soudek označil za zprostředkovatele tohoto předání pana Mosingera, který to dnes v Mladé frontě popřel a prohlásil, že se pan Soudek zbláznil. Já se připojuji k názoru pana Mosingera a pouze chci konstatovat, že již jeden údajný podnikatel, který se jmenoval Jan Vízek se zhruba rok skrývá na psychiatrické klinice v Bernu. To byl iniciátor akce Bamberg, pokud si na to ještě pamatujete.

Pokud pan Soudek hodlá následovat jeho příkladu a pokusit se uniknout trestnímu stíhání tím, že se nechá prohlásit za duševně nesvéprávného na základě těchto a podobných výroků, je to zajímavý únik, kterým se budu muset zabývat. Mojí koncepcí až dosud bylo rozšířit v souvislosti s akcí čisté ruce počet věznic. Obávám se, že naši oponenti se budou snažit, abychom rozšířili počet blázinců.

Mladá fronta Dnes: Chtěl bych se zeptat na dvě věci. Pane premiére, vy jste ve svém projevu zdůraznil růst investic, který překonává spotřebu. obrázek  Poznámka   Přesto růst strojních a stavebních investic ? stavební nerostou vůbec a strojní velice pomalu a stále nestačíme dohánět vyspělé země Evropy. Kdy se domníváte, že v této části investic by mohlo dojít k nějakému výraznějšímu oživení. A druhá otázka na pana ministra Grégra, jestli dnes vláda projednala jeho materiál restrukturalizace rafinérsko-petrochemického průmyslu a s jakým výsledkem? Děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády: Takže já bych svoji odpověď o růstu investic musel začít konstatováním, že, jak víte, ekonomický růst, ke kterému došlo po výrazném poklesu 90. let, byl tažen především spotřebou, nikoli investicemi a právě tato priorizace spotřeby vedla i k pronikavému zhoršování naší obchodní a platební bilance. V tom tedy vidím onen základní rozdíl zdánlivě podobného růstu v minulosti a v současnosti.

Za druhé, rád bych konstatoval, že jsme převzali českou ekonomiku ve stadiu hluboce vytunelovaných bank i průmyslových podniků. Ony desítky miliard zadluženosti těchto podniků a ony desítky miliard ztrátovosti bank nevznikly za poslední dva roky, ale kumulovaly se zhruba 10 let. Mimochodem dostal jsem nedávno materiál o neuvěřitelném podvodu, který se týkal podniku České pivo, kde z české ekonomiky bylo jedinou operací vytunelováno 13 miliard korun jako trestní oznámení ČSOB na údajně neznámého pachatele, přičemž z trestního oznámení dosti jasně vyplývá, kdo je tímto pachatelem. Takže mi připadá poněkud komické, když jsme dnes obviňováni z toho, že ekonomika ožívá poměrně pomalu. Ano, protože záruku po bance, podnik po podniku musíme oživovat tuto ekonomiku a to se nám do jisté míry daří.

To, že investice do strojů mají přednost před investicemi do staveb je v podstatě logické, protože inovační cyklus do staveb je daleko pomalejší než inovační cyklus do strojních technologií a vy můžete do značné míry využít značné kapacity existujících staveb, ale už těžko můžete využít kapacity mnohdy zastaralých strojů.

Pokud jde o druhou část vaší otázky, než nechám odpovědět pana ministra Grégra, ano, jsme si vědomi, že zatímco průmysl se právě díky úsilí ministerstva průmyslu a obchodu a především politice investičních pobídek dostal do jakéhosi tahu na branku, stavebnictví stále zaostává a právě proto hodláme v příštím roce a částečně již v tomto roce, je zde koneckonců i ministr dopravy, který nyní předložil konkrétní Publikace Tiskove_informaceCinnost_vladyR rozpočet Fondu dopravy, prostřednictvím dvou fondů ? Fondu dopravy a Fondu bytové výstavby - akcelerovat stavebnictví tak, jak se to podařilo u průmyslu s tím, že tyto fondy budou sanovány výnosy z privatizace, v první fázi zejména výnosy z privatizace telekomunikací.

Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu: Mohl bych odpovědět na otázku velice jednoduše. Bod nebyl projednáván. Mám na mysli restrukturalizaci chemického průmyslu. Požádal jsem, jak tady řekl pan premiér, že ady_vybory_komiseMinistrEURady_vybory_komise_LRVWT byl projednán pouze první bod, velice složitý ? rozpočet vlády, který byl schválen a tento bod jsem požádal, aby byl projednán až po našem návratu zpět do Prahy. Řekl bych, že pokud se očekává nějaké drama při jednání vlády, tak jej neočekávám, protože na materiálu existuje určitá dohoda a shoda. Možná že zazní malé odchylky, pokud se týká privatizace Benziny a Čepra. V obou případech ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje dva samostatné projekty k těmto společnostem.

V globále bych chtěl říct, že cílem mým i našeho ministerstva je vybudovat silný petrochemický komplex a ten potom následně privatizovat. Postupnými kroky byl i odkup Aliachemu a Parama a chtěl bych podtrhnout to, co se leckdy objevuje v tisku o porušování hospodářské soutěže a podobně, začínají zaznívat takovéto hlasy i k energetice. Já bych byl rád, kdyby se zmínění autoři porozhlédli trošičku šířeji než jsou hranice naší republiky. Hovoříme o globalizaci a takovéto silné komplexy, ať už se jedná o chemický průmysl, energetiku, dnes operují daleko v širším měřítku než je malé vápno ČR. Čili konkurenci a hospodářskou soutěž u takovýchto komplexů je nutno posuzovat v rámci celé Evropy a já se snažím, abychom měli takové celky, které by po reprivatizaci obstály v této velice silné mezinárodní konkurenci a staly se dlouhodobě do budoucna zdrojem prosperity a zaměstnanosti v ČR.

Moderátor: Děkuji za odpověď panu premiérovi a panu ministru Grégrovi a všem ostatním vám děkuji za účast. Dovoluji si upozornit, že za několik okamžiků bude uprostřed pavilonu V tento slavnostně uveden do provozu právě za účasti pana premiéra, ministrů a ostatních hostů. Nashledanou.