Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po mimořádné schůzi vlády ČR ve středu 23. února 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji hezký podvečer. Jak víte, vláda dnes měla na svém mimořádném zasedání dva body: Poskytnutí záruky za splacení překlenovacího úvěru, který má být poskytnut společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. v 51 % držení FNM ČR a druhý bod Stanovisko vlády ČR ke kontrole vývozů do určených lokalit formou zákona. Já vám řeknu něco k tomu druhému bodu, pan náměstek Mládek k tomu prvnímu.

Co se toho druhého bodu týče, vláda schválila návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr a navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby, s ohledem na bezpečnost ČR a k zamezení značných hospodářských škod hrozících ČR, vyhlásil stav legislativní nouze pro projednání vládního návrhu, a to na období od 24. 2. do 3. 3. tohoto roku. Děkuji. Dále pan Mládek.

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Dámy a pánové, já bych přednesl nejdůležitější část usnesení vlády týkající se Českých Radiokomunikací. Vláda souhlasí s poskytnutím záruky za úplatu Konsolidační bankou s.p.ú. nebo FNM ČR na omezenou dobu 18 měsíců za splacení překlenovacího úvěru až do výše 0,7 miliardy USD, který má být poskytnut společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. v 51 % držení FNM ČR v souvislosti s koupí opce na zvýšení základního jmění o 30 % ve společnosti RadioMobil a.s. od společnosti Cmobil B.V. na základě Smlouvy o společném podniku uzavřené dne 25. 3. 1996 společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. a společností CMOBIL B.V., dříve TMOBIL B.V. Tato záruka bude následně zajištěna společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. prostřednictvím akcií společnosti RadioMobil a.s. ihned poté, kdy bude možné uvedené akcie takto zatížit.

Druhá část vládního usnesení se týká privatizace samotného podniku ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE. Vláda ruší usnesení č. 673 ze dne 21. 7. 1999 ve věci formy prodeje akcií ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a nahrazuje jej rozhodnutím o vypsání veřejné obchodní soutěže.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Tolik obě usnesení, které dnes projednávala vláda. Máte-li nějaké doplňující otázky, můžete se ptát.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas - Radiožurnál: Já jsem se chtěl zeptat, od koho mohou dostat úvěr ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, kdo jim půjčí tu částku? To je     Autom. řádkování první otázka, druhá je ?

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Já bych rovnou odpověděl. Tento materiál neřeší, od koho přijde konkrétní financování, řeší záruku Konsolidační bankou nebo FNM, což v podstatě hladce umožní zajistit financování. Která z konkrétních komerčních bank to bude, to se musí ještě rozhodnout.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas - Radiožurnál: Já bych měl k tomu doplňující dotaz, zda můžete říct, /nesrozumitelné/.

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Ne, není tomu tak, do 2. 3. musí být pouze poskytnuta záruka, že v případě, že DeutscheTelecom, tedy CMOBIL, nenavýší akcie RadioMobilu, tak že ta protistrana je povinna do 30 dnů obstarat ty peníze.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas - Radiožurnál: A ještě druhá otázka. ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE měly být prodány na veřejných kapitálových trzích, tak znělo původní usnesení vlády, to znamená, není ta veřejná soutěž jenom jakousi  Obráz dohodou, že DeutscheTelecom ?

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Definičně není, protože v tomto případě by to byl přímý prodej.

Müller, Bloomberg News: To usnesení o prodeji RADIOKOMUNIKACÍ znamená, že se bude prodávat celý ten podíl 51 % jednomu investorovi?

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Ano.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Řešili ministři ten problém, že, ve vztahu k tomu zákonu, který se týká vývozu do Íránu, že na to může být nahlíženo jako na zákon retroaktivní?

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Ta smlouva dle našich znalostí není podepsána, takže ta retroaktivita nemůže nastat.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas - Radiožurnál: Já bych měl ještě jednu otázku. Jsou v tom zákoně také nějaké kompenzace?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se toho zákona týče, tak cílem je znemožnit vývoz jakéhokoli zboží a poskytnutí jakýchkoli služeb, jejichž konečné určení přímo či zprostředkovaně souvisí s jadernou elektrárnou v Búšehru s odůvodněním, že by realizace uvedených dodávek mohla ohrozit ČR z hlediska politického, bezpečnostního i ekonomického. Ten návrh obsahuje i sankce za porušení zákazu. To znamená, že ty sankce by byly ve formě pokuty až do výše 20 milionů korun nebo do výše pětinásobku ceny zboží, je-li tento násobek vyšší než těch 20 milionů korun.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas - Radiožurnál: Takže žádné kompenzace ?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Žádné kompenzace ten návrh neřeší.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas - Radiožurnál: Odkdy ten zákon bude platit, když se vyhlásí stav legislativní nouze?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ten zákon půjde do parlamentu zítra. Já ho tady nemám, věřím, že tam to je specifikováno, čili jakmile to bude v parlamentu, tak se to dozvíte. Ministerstvo zahraničních věcí ještě na tom dnes v noci bude pracovat. Legislativní nouze bude vyhlášena již zítra, aby to parlament mohl projednat, aby to mohl schválit a aby ten zákon vešel v platnost.

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Když to dobře půjde, ještě tento týden.,

Müller, Bloomberg News: Já jsem se ještě chtěl zeptat na RADIOKOMUNIKACE. Zabývala se vláda termínem, dokdy ta veřejná soutěž k prodeji by měla být vyhlášena? A druhá otázka. Platí pořád rozhodnutí privatizovat RADIOKOMUNIKACE, pokud možno, ještě letos?

Jan Mládek, náměstek ministra financí: Nejprve musí být jednoznačně vyřešena otázka RadioMobilu, protože to je to, co blokovalo jakoukoli verzi privatizace, protože investoři chtějí vědět, jestli kupují ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, které jsou buď ze 60 % nebo 40 % vlastníkem RadioMobilu, což bude známo někdy začátkem dubna. A potom už zbývají jenom nějaké poměrně krátké administrativní procedury, takže možná tak někdy v květnu by už mohla být vyhlášena, ale to je jen můj odhad, tam není přesný termín. Podmínkou je ale vyřešení RadioMobilu.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jinými slovy, vláda se dnes zabývala poskytnutím té záruky a ne přímo časovým rozvrhem privatizace. Pokud nemáte další dotazy, tak vám děkuji a přeji hezký večer.