Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Fotografie

Záznam z tiskové konference předsedy vlády ČR Miloše Zemana a předsedy ČMKOS Richarda Falbra, která se konala v pondělí 7. února 2000 v Lichtenštejnském paláci v Praze:

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, jak víte, dnes se konalo další, tentokráte již třetí pracovní setkání mezi představiteli odborů na straně jedné a vládou na straně druhé. To dnešní bylo výjimečné tím, že se dnes sešlo celé předsednictvo komory Českomoravských odborových svazů a až na velmi malé výjimky i celá vláda. Abych vás nezdržoval svým úvodem, dám nyní slovo oběma hlavním představitelům. Nejprve to bude náš host předseda ČMKOS pan Falbr.

Richard Falbr, předseda ČMKOS: Dobrý večer. Jak již bylo řečeno, šlo o třetí setkání představitelů naší konfederace s představiteli vlády. Musím říct, že jsme v úvodu ocenili fakt, že v evropském kontextu jde o zcela ojedinělé setkání. Připravili jsme se na setkání jako partner, který nemá politické ambice a proto může klidně vládu pochválit za to, co dělá dobře a kritizovat za to, co si myslíme, že nedělá dobře.

Proto jsme v úvodu zhodnotili to, co podle našeho názoru za 18 měsíců svého vládnutí vláda udělala pozitivního pro naši zemi, pro to, aby došlo k zastavení propadu našeho hospodářství a obnovení hospodářského růstu. Z těch věcí, které vás vždy zajímají a které se týkají naší kritiky, kritizovali jsme samozřejmě tak, jak už kolikrát, nikoli však z nepřátelských pozic, ale spíš se smutkem to, že akce Čisté ruce nepřinesla výsledky, které jsme předpokládali, že jsme postrádali zejména v úvodu vládnutí této vlády špatnou koordinaci mezi některými ministry, že jsme, bohužel, nepocítili blahodárný účinek revitalizace podniků, protože k němu ve většině těch podniků, které jsou ohrožené, nedošlo.

Nechali jsme si podrobně vysvětlit některé záměry vlády a dostalo se nám od vlády ujištění, že podpis prohloubení opoziční smlouvy neznamená, že by vláda ustoupila od svého záměru udržet vyplácení mandatorních dávek na té úrovni, co je, že by vláda ustoupila od svého záměru kompenzovat deregulaci nájemného u rodin, které by na to doplatily. V rámci té diskuse jsme také položili řadu otázek, které se týkaly opoziční smlouvy.

Zdůrazňuji, že zastáváme názor, že nemáme právo kritizovat sociálně demokratickou vládu a sociálně demokratickou stranu za způsob uskutečňování svého vládnutí, mám na mysli prohlubování opoziční smlouvy, ale že máme právo, protože k tomu máme mandát jako odboráři, žádat odpověď na otázky, které v nás po přečtení opoziční smlouvy mohly vzbudit obavy. Myslím si, že se po dnešku podařilo rozptýlit určité obavy, i když ne zcela. Budeme proto ke všem krokům vlády obezřetní tak, jak jsme byli dosud, ale to neznamená, že by se náš vztah k vládě radikálně měnil, protože, jak bylo mnohokrát zdůrazněno, v programu ČSSD i programu naší konfederace je hodně styčných bodů. Děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády: Nepochybuji o tom, že pochvalné věty budou pro úsporu času vystřiženy a kritické věty zůstanou. Nicméně bych chtěl říci, že si velice vážím těchto pravidelných setkání a že si vážím i toho, že se podařilo na půdě tripartity dosáhnout rozsáhlého a efektivního sociálního dialogu. Ať se týká například přípravy nového zákoníku práce, ať se to týká kolektivních smluv vyššího stupně, ať se to týká deregulace cen energií a dalších konkrétních otázek.

Samozřejmě stejně jako odboráři i my jsme vedle ocenění spolupráce s nimi byli do určité míry kritičtí, ale na druhé straně jsme přiznali i své vlastní nedostatky. V každém případě se domníváme, že tam, kde existují podniky, v nichž se nahromadily v minulosti mnohamiliardové dluhy, podle našeho názoru odborově organizovaní zaměstnanci těchto podniků měli křičet a protestovat daleko dříve než nyní.

Přišli jsme rovněž s určitým pozitivním námětem, který budeme projednávat na našem dalším setkání. A to jsou možnosti, ale samozřejmě také meze, protože každá možnost má svoje meze, zaměstnanecké participace, tedy aktivnější účasti zaměstnanců v činnosti podniků, v nichž tito zaměstnanci pracují.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji oběma předsedům a pokud máte otázky, je váš čas. Vidím, že jako první se hlásí pan Kunštek z Haló novin.

Michal Kunštek, Haló noviny: Já bych se chtěl zeptat obou pánů, nevím, kdo mi z vás odpoví, co jste ocenili za těch 18 měsíců jako dobré a co jako špatné?

Richard Falbr, předseda     Autom. řádkování  Obrázek ČMKOS: Mě už paměť slábne?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pan předseda toho dobrého má asi dvě stránky, tak vám to přečte.

Richard Falbr, předseda ČMKOS: Tak zaprvé, obnovení sociálního dialogu ve velké šíři, ale to už bylo řečeno. Legislativní činnost vlády, která zalepuje díry, které vznikly nečinností předešlých vlád, vláda vypracovala a podala 180 návrhů zákonů. Dále již trojnásobné zvýšení minimální mzdy, to je věc, po které jsme léta volali, protože my chceme, aby minimální mzda byla vyšší než podpora a tím byla motivační. Pobídky pro zahraniční investory. Podpora exportu včetně obnovování sítě obchodních zastoupení. Lepší přístup této vlády k integračnímu procesu. Zvyšování úlohy kolektivních smluv jejich rozšiřováním, protože to je pro nás velmi významné.

Ty mínusy, to už jsem se zmínil. Mínus je stále stoupající nezaměstnanost a dokonce nevyplácení mezd, které jsme považovali za jev ryze ruský a kde jsme si říkali, že to si mohou nechat líbit jen Rusové. Dnes je to realita v řadě našich podniků, ale první kroky se již podnikly. Mluvil jsem o revitalizaci, která zatím nemá konkrétní výsledky, o nulovém výsledku akce Čisté ruce, zmínili jsme se i o tom, že korupční atmosféra, která tu byla nastolena na počátku našeho východního kapitalismu přetrvává. A pak už jsme hovořili o těch konkrétních věcech týkajících se prohloubení opoziční smlouvy respektive jejího přesného znění a jejího možného výkladu.

Hana Kadečková, Právo: Já bych se zeptala, jestli jste hovořili o personálních změnách, jestli vám pan premiér naznačil, koho ve vládě chce vyměnit? A pak by mě zajímalo, jestli vy sami jste požadovali, když kritizujete akci Čisté ruce, revitalizaci, jestli vy sami jste požadovali i odchod odpovídajících ministrů?

Miloš Zeman, předseda vlády: O personálních změnách jsme nehovořili a pokud ode mne chcete odpověď na tuto otázku, počkejte si na zítřejší tiskovou konferenci, kterou budu mít po setkání s panem prezidentem.

Richard Falbr, předseda ČMKOS: Moje odpověď je, že jsme o tom nehovořili, protože jsme se přesvědčili o tom, že s panem premiérem je zbytečné o tom hovořit. Ale musím říct, a to vás překvapí, když si seřadíte pod sebe to, za co jsme vládu pochválili, tak nejúspěšnějším ministrem byl dnes pan ministr Grégr.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já velice oceňuji tuto větu.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych se chtěl zeptat obou pánů, zda jste se na něčem konkrétním dohodli, že třeba vláda připraví určité novely zákonů nebo že vám uvolní nějaké peníze na vaše programy a naopak, že vy třeba na ni  Alt. obrázek nebudete tlačit ?

Richard Falbr, předseda ČMKOS: Já si myslím, že my můžeme slíbit vládě to, co jsme slíbili a co jsme dodržovali, že budeme partnerem, který dodržuje to, co řekne a který se chová slušně. Myslím si, že pokud by docházelo k prudkému zhoršování postavení lidí, které zastupujeme, tak se samozřejmě nemůžeme vzdát nástrojů, které máme k tomu, abychom prosazovali třeba zvýšení platů a tím zlepšení jejich postavení.

Novinkou dnes byla známá teze pana premiéra - zaměstnanecké akcie. Uváděl tu jako příklad podnik Preciosa Jablonec. My se do toho podniku pojedeme podívat, protože ve správní radě je pan Mirek Šilhan, kterého dobře známe. Chtěli bychom se seznámit s touto možností, protože je zřejmé, že pro některé zaměstnance to bude stát za úvahu. My jsme se o to pokoušeli v prvních letech transformace, ale velmi neúspěšně. Jinak se nám dostalo od vlády ujištění tak, jak jsem o tom hovořil, že deregulace bez kompenzací nebude a že mandatorní dávky se nebudou snižovat. Já to opakuji proto, že se v některých sdělovacích prostředcích objevují informace, které mnoho našich lidí děsí.

Hovořili jsme i o nutnosti provedení důchodové reformy, která bude samozřejmě prováděna za účasti sociálních partnerů, protože to je jeden ze závazků, který obsahuje prohloubení opoziční smlouvy. Já nevím, jak se vlastně ta druhá dohoda jmenuje, ale chci říci, že celé to jednání bylo velmi věcné. Nijak jsme si vzájemně nevyhrožovali a myslím si, že by to tak mělo na české politické scéně vypadat.

Miloš Zeman, předseda vlády: Já bych snad jenom doplnil jednu víceméně faktickou poznámku. Dnes jsem si přečetl časopis Týden, v němž se mluví o ekonomických dopadech těchto pěti dodatků a v tomto článku je i redakční konstatace, že se vláda zavázala i ke snižování mandatorních výdajů. Rád bych jak redaktorům časopisu Týden, tak samozřejmě i všem ostatním doporučil, aby si přečetli příslušné dodatky, které v dané pasáži zní, že se vláda zavázala, že nebude zvyšovat růst podílu mandatorních výdajů na státním rozpočtu. Člověk, který si plete závazek něco nezvyšovat se závazkem něco snižovat ve mně vyvolává podezření týkající se jeho inteligence.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Ale pane premiéra, vy jste neodpověděl na to, zda jste něco slíbili ?

Miloš Zeman, předseda vlády: Já jsem, myslím, už zcela jasně uvedl, že jsme hovořili o myšlence zaměstnanecké participace. Samozřejmě, že jsme zdůraznili, ale to je součástí programu vlády, že považujeme za nezbytnou podporu těch regionů, v nichž je nadprůměrně vysoká nezaměstnanost, tady se konkrétně jedná o severozápadní Čechy a severní Moravu. Hovořili jsme i o investicích do dopravní struktury, do bytové výstavby, o zdrojích na tyto investice, což je asi tak ze všeho nejdůležitější.

Stáňa Raupachová, televize Prima: Já jsem se chtěla zeptat, vy jste mi na to částečně odpověděl, jestli jste se zabývali severními regiony, vysokou nezaměstnaností.

Miloš Zeman, předseda vlády: Ano, zabývali jsme se tím, takže jsem vám v podstatě již odpověděl.

Stáňa Raupachová, televize Prima: Bude  Poznámka  Publikace Tiskove_inf třeba jmenován nějaký ten zmocněnec ?

Miloš Zeman, předseda vlády: Ano, předpokládáme, že vláda pro obě tyto oblasti jmenuje vládní zmocněnce. Pro každou jednoho.

Iveta Fialová, televize Nova: Pane premiére, hovořil jste s některými ministry o jejich výměně?

Miloš Zeman, předseda vlády: Já se domnívám, že tuto otázku je zapotřebí nejdříve probrat s panem prezidentem, protože jistě velmi dobře víte, že pan prezident podle ústavy má jak právo odmítnout, nepřijmout demisi některého z členů vlády, tak naopak má svaté právo nepřijmout návrh předsedy vlády na jmenování jiného ministra, takže je naprosto logické, že nejdříve chci zjistit názor pana prezidenta, což se stane zítra.

Kateřina Blechová, Česká televize: /nesrozumitelné/ dotaz na to, kdy budou jmenováni vládní zmocněnci.

Miloš Zeman, předseda vlády: Mám dojem, že to bude, ale teď mě nechytejte za slovo, v březnu nebo v dubnu. ? Dokonce se říkalo, že do konce února, což je klidně možné, promiňte mi moji nepřesnost.

Miloš Hrabě, Hospodářské noviny: Já bych se pana premiéra chtěl zeptat, co budete dělat, pokud vám pan prezident odmítne rekonstrukci vlády?

Miloš Zeman, předseda vlády: Já si myslím, že s panem prezidentem jsme až dosud našli společný jazyk a nepochybuji o tom, že tomu tak bude i nadále.

Michal Kunštek, Haló noviny: Já bych se ještě zeptal k prohloubení opoziční smlouvy. Tam je závazek postupně snižovat schodek státního rozpočtu až k nule a přitom nezvyšovat sloučenou daňovou kvótu. Neobáváte se, že nebude možno plnit vládní programové prohlášení a že tak nebude možno podpořit vlastní oživení?

Miloš Zeman, předseda vlády: Tak zaprvé, ten závazek můžete číst, pane redaktore, oběma směry, nikoli pouze jedním směrem. A v těchto dodatcích jsou závazky obou zúčastněných stran a v daném případě, zda tedy existuje i závazek ODS, že ani nenavrhne, ani nepodpoří snížení daní. Prosím, abyste si toho povšimnul. To za prvé.

Za druhé, o tom, že například deficit státního rozpočtu na rok 2001 má být 20 miliard korun jsem hovořil již při svém vystoupení v poslanecké sněmovně při příležitosti předložení druhé verze státního rozpočtu. Je to možná sebevědomý optimismus, ale, jak víte, tato vláda dokázala dodržet, dokonce o půl druhé miliardy snížit deficit, který byl schválen parlamentem na rok 1999 a nepochybuji o tom, a to je odpověď na vaši druhou otázku, že příslušné příjmy do státního rozpočtu přinese jak pokračující ekonomické oživení, tak samozřejmě i lepší výběr daní, k němuž již dnes prokazatelně dochází.

?: Já jsem se chtěla zeptat, s jak velkými prostředky se počítá na obnovu těch dvou regionů?

Miloš Zeman, předseda vlády: Já si myslím, že konkrétní suma je samozřejmě záležitostí schválení státního rozpočtu. Státní rozpočet, jak víte, prošel úspěšně prvním čtením, ale pozměňovací návrhy jsou předkládány ve druhém čtení a s touto položkou je v rámci druhého čtení možné manipulovat. Čili počkejme, až které pozměňovací návrhy budou schváleny a teprve podle toho dostanete definitivní částku. V návrhu státního rozpočtu je tato suma uvedena a dohromady, pokud se nemýlím, přesahuje jednu miliardu korun, když tam samozřejmě zahrnu položky, které jsou rozesety v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Pokud jde o přímou regionální pomoc, tak je to asi 650 milionů na severní Moravu a, promiňte mi, že si teď nevzpomenu, kolik je na severní Čechy.

Richard Falbr, předseda ČMKOS: Já bych chtěl říci pár slov jako doplnění. Samozřejmě, že tam je potřeba napumpovat miliardy, ale dnes jsme o tom hovořili také, že v některých případech jsou peníze, ale nikdo neumí připravit potřebné projekty pro to, aby ty peníze na ně byly uvolněny, takže i v tom je potřeba, aby oba regiony udělaly výrazný krok kupředu, protože Evropa a celý Západ žije a uvažuje jenom v projektech a my jsme si na to zřejmě ještě nezvykli.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Takže dámy a pánové, já bych vám chtěl poděkovat za účast a přeji hezký zbytek dnešního dne.