Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Fotogalerie

Tisková konference předsedy vlády ČR Miloše Zemana a předsedy vlády SR Mikuláše Dzurindy u příležitosti jeho oficiální návštěvy v ČR, která se konala 22. května 2000 na Úřadu vlády ČR:

Libor Rouček, mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, dochází k slavnostnímu podpisu protokolu o výměně ratifikačních listin ke smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské federativní republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku     Autom. řádkování  Obrázek   podepsané dne 24. listopadu loňského roku v Bratislavě. Prosím?.

A nyní bych pozval oba premiéry k předání, ne symbolické, ale skutečné zlaté cihličky. Prosím.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, velmi jsme váhali, zda při dodržení všech bezpečnostních opatření má být tato cihlička originální anebo symbolická, to znamená z plastické hmoty. Protože oba premiéři zastávají názor, že politika má být průhledná a věrohodná, rozhodli jsme se pro předání originální, to znamená opravdu zlaté cihličky, která má hodnotu 4 milióny korun, a která otěrem, protože to zlato je poměrně měkké, ztrácí přibližně 150 korun při každém dotknutí. Dospěli jsme proto k názoru, že oba premiéři, protože oba dva se této cihličky dotknou, uhradí ze svého premiérskou platu po 150 korunách. To je informace číslo jedna.

A informace číslo dvě, dříve, než tuto cihličku panu premiéru Dzurindovi slavnostně předám, chtěl bych připomenout okamžik, který se odehrál při jeho návštěvě Prahy asi před půl rokem, kdy byl podepsán protokol mezi Fondy národního majetku za naší účasti o předání akcií Komerční banky české straně. Chtěl bych to ocenit jako odvážné gesto slovenské strany, které tehdy nevyvolalo téměř žádnou publicitu, protože papír působí méně demonstrativně, méně přitažlivě než hrouda zlata. A myslím si, že toto přátelské gesto ze slovenské strany nyní vracíme.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Vážený pane premiére, dámy a pánové, Slováci i Češi vidí svou budoucnost ve sjednocující se Evropě, v EU. EU se rozhodla pro jedno nové heslo, a sice "Jednota v různorodnosti" . Slováci i Češi budou mít k sobě nejblíže i ve sjednocené Evropě. Nepochybně tomu tak bude i proto, že jsme dokázali skvěle vyřešit naši minulost. Chtěl bych tuto příležitost využít k tomu, abych poděkoval panu premiéru Zemanovi za moudrý státnický přístup k řešení této otázky, k tomu, že našel odvahu přistoupit k dořešení tohoto problému, který mohl být vyřešení pouze způsobem, myslím, jako jsme ho nakonec vyřešit dokázali. Jsem pevně přesvědčený, že ten výsledek je skvělý pro oba naše státy, pro obě naše země, pro lid Slovenské republiky i pro lid České republiky. Ještě jednou, velmi děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já jsem požádal svého přítele Mikuláše Dzurindu, aby zmínil Petrohrad, on to neudělal, takže to udělám já.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Ale prosím, fakt je ten, že jsem do Petrohradu cestoval s nadějí, že k tomuto slovenskému zlatu přibude ještě další kolekce z Petrohradu a vnímal jsem to jako úroky, které vlastně vyplývají z období, kdy to zlato pobylo v Praze a ne v Bratislavě. Zatím se to nepodařilo, ale ať už je to jakkoli, po zkušenostech z Petrohradu, po zkušenostech z Prahy, Slováci už budou vždy sahat pouze po zlatě.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já bych chtěl popřát slovenským hokejistům, aby na mistrovství světa, které bude v roce 2003 v Praze, získali cenný stříbrný kov, protože stříbro je velice krásné.

Libor Rouček, mluvčí vlády ČR: A nyní požádám vás, novináře, pokud máte dotazy na oba dva premiéry, abyste je zvedli a oba premiéři vám rádi na ně odpoví.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já bych ještě při této příležitosti považoval za nutné pouze reagovat na zpravodajství veřejnoprávní České televize, a to na její sobotní zpravodajství v hlavní zpravodajské redakci. Chtěl bych upozornit ty, kdo se touto otázkou dosud nezabývali, že obviňování České republiky z toho, že jsme odpustili pohledávku 26 miliard korun, vyplývá z mírně řečeno nepřesných informací. Pohledávka je totiž pohledávkou pouze tehdy, je-li uznána oběma stranami, a slovenská strana tuto pohledávku nikdy neuznala. To je zaprvé.

Za druhé, ukázalo se, že i kdyby Česká národní banka, která byla nositelem této údajné pohledávky, se domáhala u Mezinárodního soudu jejího uplatnění, pak by výsledkem Mezinárodního soudu bylo zamítnutí tohoto nároku. To uvádím pro ty, kdo tuto nepravdu trvale v českých sdělovacích prostředcích opakují. Na druhé straně bych chtěl novináře informovat, a velice si toho vážím, že slovenská strana stáhla svoji žalobu vydanou v roce 1994, nemýlím-li se, která se týkala právě onoho převodu akcií mezi Komerční bankou a Všeobecnou úvěrovou bankou. Česká národní banka prodala české vládě onu pohledávku za jednu korunu českou a já tedy mohu konstatovat, což už jsem jednou řekl, že pokud se opozice zabývá tím, kolik to bude stát daňové poplatníky, pak při přibližném počtu 7 miliónů daňových poplatníků v České republice, to každého bude stát jednu sedmimilióntinu koruny. Děkuji vám za pozornost.

Libor Rouček, mluvčí vlády ČR: A nyní prosím vaše dotazy.

Alt. obrázek  Poznámka  

???. : Ta zbývající část celkového objemu zlata je už na Slovensku, jak se říká, a v jaké podobě. Jestli také v podobě cihel nebo jiné fyzické podobě.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Ano, je už na Slovensku. Nechtěli jsme to zveřejňovat, publikovat víceméně z různých důvodů, i z bezpečnostních. Ale celá zásilka je v Bratislavě a těch podob je mnoho, je to poměrně složité, ale ve většině je to zlato.

Publikace Tiskove_informaceCi

????..: Já bych měl dotaz ohledně kauzy Becherovka. Dnešní rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky je takové, že společnost IMPEX Plus smí opět prodávat becherovku pod českou značkou, která je pochopitelně zaregistrována společností Jan Becher - Karlovarská becherovka. Tak se chci zeptat, co oba dva pánové na to říkají.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Já to nebudu komentovat i z toho důvodu, že nemám konkrétní informace. Mezi Českou a Slovenskou republikou nepochybně problémy budou různé, prozaické. Věřím že spíše prozaické, než nějak veliké, ale právě od toho je právní stát na obou stranách Moravy, aby dokázal tyto záležitosti řešit. Abych vám nabídl problém z jiného soudku, tak na Slovensku se nyní trápíme s některými těmi směnkami, které vydal bývalý generální ředitel Slovenské plynárenské průmyslu a řekněme, že je to problém, který možná bude řešen i na druhé straně. Ale takovýchto prozaických problémů mezi demokratickými státy vždy bude a budou řešeny kultivovaným způsobem.

Ještě bych chtěl říct jednu větu k té předcházející otázce. Ta výměna zlata proběhla přísně v souladu s dohodou, kterou jsem s panem premiérem Zemanem podepsal, tuším v listopadu loňského roku, kde bylo řečeno, že do sedmi dnů od ratifikace těchto dohod, dojde k fyzické výměně. Tato fyzická výměna byla uskutečněna na základě této vzájemné dohodě a přesně podle jejího protokolu.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já jsem povinen odpovědět na tutéž otázku. Potlačil jsem svoje překvapení, protože zřejmě je to zpráva z dnešního dne, o niž nevím, třebaže jsem považován za experta na becherovku. V každém případě bych rád dodal, a doufám, že se nebude opakovat tragedie s popradským pivem, že podle mých informací tato becherovka má meruňkovitou příchuť, a každý skutečný znalec becherovky ví, že opravdová becherovka po meruňkách nechutná. Jinak sdílím stanovisko pana ministerského předsedy - v právním státě nemůže jakákoli vláda zasahovat do nezávislosti soudů.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Já bohužel nejsem odborníkem na becherovku, nemůžu to komentovat.

Josef Hybel, Profit: Česká strana nedávno zavedla vrácení DPH pro cizince při nákupech v České republice, což způsobilo doslova invazi slovenských obyvatelů, především v oblasti Břeclavi, Brna a pohraničí. Zeptám se slovenského premiéra, kdy slovenská strana zavede podobný krok, protože někteří výrobci a prodejci na slovenské straně hovoří, že je to pro ně likvidační, a že dnes jsou už pomalu na hranici krachu.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Jestli dovolíte Josef, odpovím vám zítra. Zítra budeme ještě dál bilaterálně jednat. Dnešním tématem bylo téma, která uzavírá minulost. Jedno je jisté, a to, že zvažujeme, přemýšlíme o tom, a jestli dovolíte, odpovím na tuto otázku zítra na tiskové konferenci.

nnost_vladyRady_vybory_komiseMinistrEURady

???: Já se domnívám, že existuje ještě jeden problém, který nebude vůbec prozaický, a je to celní unie mezi Českou republikou a Slovensku republikou. Jak hodláte tento problém řešit, pokud by obě strany měly najednou vstoupit do EU. Děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: V každém případě předpokládáme, že celní unie zůstane zachována do data vstupu České republiky do EU. O tomto datu vstupu nerozhoduje Česká republika, nebo jenom nepřímo svojí připraveností, o tom rozhoduje EU. A samozřejmě obě strany mají zájem, aby rozvíjely své ekonomické vztahy, zvláště, když ve srovnání s jinými zeměmi náš zahraniční obchodní obrat bohužel klesá. A s panem premiérem jsme projednávali naprosto konkrétní opatření, včetně jednotlivých komodit, které by přispěly k tomu, aby se tento obrat opět zvýšil.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Chápeme, že České republika v procesu negociace s EU řeší i tuto otázku, Pro nás je strategickým cílem plnit podmínky členství tak, abychom mohli vstoupit do EU přibližně ve stejném termínu jako naši partneři ve V4. Rozměněné na drobné, to znamená, že Česká republika plní podmínky členství tak, že chce být připravena k 1. lednu 2003, Slovenská republika k 1. lednu 2004. Vyčkejme a uvidíme, jak ty procesy integrace budou pokračovat, jak proběhne mezivládní konference a potom budeme moudřejší. S panem premiérem jsme si řekli, že máme eminentní zájem na tom, aby celní unie fungovala co nejdéle, abychom liberalizovali ve vzájemném obchodě všechno, co se liberalizovat dá, co nám bude vzájemně pomáhat a potom jednoduše uvidíme.

Martin Jašminský, Mladá fronta Dnes: Já bych měl otázku na pana premiéra Dzurindu, jestli má Slovensko stále zájem odkoupit ještě necelých pět tun zlata od České národní banky. Pokud ano, v jaké fázi jsou ta jednání. A druhá otázka na pana premiéra Zemana, jestli už je smluvně ošetřena kompenzace ztráty, která vznikne České národní bance, odpuštěním toho dluhu.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Já budu velmi stručný. Téma nebo obsah toho, na co se ptáte, nikdy nebylo předmětem našich společných jednání. Svojí podstatou to nespadá do problematiky dělby našeho společného bývalého federálního majetku.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Otázka byla položena, třebaže jsem se snažil v jednom ze svých vystoupení na ni předem reagovat, nejedná se o dopuštění dluhu, pane Jašminský. Kdyby šlo o dluh, který by byl právně vymahatelný, pak by bezesporu existoval v onom období od roku 1993 mezinárodní soud. Nic takového se nestalo, znovu ještě jednou trpělivě opakuji, že žádný mezinárodní soud nejenže nebyl, ale zpracovaná právní expertiza naprosto jednoznačně potvrzuje, že takový mezinárodní soud by ani neměl v této věci naději na úspěch.

A nyní odpovídám na vaši otázku, Česká vláda odkoupila za jednu korunu českou tuto pohledávku České národní banky, nikoli české vlády, a tím pro nás tato operace končí.

Horák, Právo: Otázka pro oba premiéry. Pokud v uplynulých letech byly mezi našimi republikami problémy, tak to bylo právě dělení majetku. Na co se nyní obě administrativy soustředí v bližších dnech.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Je to skvělá otázka, velmi pěkně za ní děkuji. Já jsem našel inspiraci v tom, co pověděl pan premiér Zeman, když navštívil Slovenskou republiku po jmenování nové vlády, která vzešla z parlamentních voleb v roce 1998. Pan premiér Zeman přišel s ambicí uzavřít tento velmi těžký, složitý politicky citlivý problém dělení majetku do roka a do dne. Mně se toto heslo zalíbilo, a tak jsem navrhl panu premiérovi Zemanovi, aby v duchu tohoto hesla do roka a do dne jsme vyřešili problémy vzájemné výměny osob, zboží mezi hranicemi nebo mezi našimi republikami na našich společných hranicích. A tak jsem se dohodl s panem premiérem Zemanem, že si dáváme na následující rok a den velmi velkou ambici, a to vytvořit podmínky na to, aby lidé v České republice, lidé v Slovenské republice mohli pocítit, že naše společná hranice je vzdušnější, a že výměna osob a zboží je plynulejší. Samozřejmě, že za tím je schované velké množství práce v oblasti možného budování třetích pruhů, speciálně pro vozidla Slovenské republiky, České republiky. Je za tím schované možné otevření nových pohraničních přechodů, je za tím schované velké množství práce v oblasti celnic, aby ta výměna osob a zboží byla plynulejší.

Konkrétní odpověď na konkrétnější otázku tedy zní, že do roka a do dne chceme před vás předstoupit s tím, že výměna osob, výměna zboží mezi Českou republikou a Slovenskou republikou se zásadně zlepšila.

Vít Dvořák, televize Nova: Já bych se pro úplnost zeptal pan Dzurindy, jak tu cihlu na Slovensko poveze.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Už jsem si myslel, že ji nepovezu, když jsem včera zjistil, že jsem podruhé na tom samém okruhu, a že mě zřejmě vypustili na Pražský maratón. A nyní, když jsem si na ní sáhnul, tak jsem zjistil, že vyžaduje jistou fyzickou sílu, ale podívejte se na mou delegaci, jaký jsou to statní chlapi, takže si myslím, že to nebude žádný problém, abychom to zvládli. Máme letadlo - speciál.

_vybory_komise_LRVWTD šablonyRady_vybory_komis

??.: Otázka pro pana premiéra Dzurindu. Můžete už v tuto chvíli povědět, jak využijeme toto zlato, které se k nám dostalo na Slovensko nazpět.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Bude součástí slovenských rezerv, bude součástí našeho sebevědomí, které je velmi důležité k tomu, aby bylo sebevědomou zemí, aby její reprezentace sebevědomé země si uvědomovala, že trpělivé úsilí a dobré vztahy, vztahy založené na vnímavosti, na partnerství, na argumentech, na diskusích, které jednoduše přinášejí výsledky, přinášejí úspěchy. Já se domnívám, že toto je asi ten největší kapitál, kromě toho, že čtyři tuny zlata posílí slovenské devizové rezervy. Právě tento kapitál pro naši krajinu, pro Slovenskou republiku vnímám jako nejdůležitější.

Luboš Palata, Mladá fronta Dnes: Otázka pro oba pány premiéry. Hovořili jste tady o tom, že do roka a do dne chcete zlepšit průchodnost česko-slovenské hranice, ale je tu ještě druhý problém, a to, že tato hranice je těžko uhlídatelná, že přes naše oba státy proudí velké proudy nelegální migrace do západní Evropy. Jak budete řešit toto? Děkuji.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Myslím, že opět je to otázka, která je spíš pro mě. Informoval jsem dnes iniciativně pana premiéra Zemana v rozhovorech mezi čtyřma očima, ale i potom na plenárním zasedání, že Slovenská vláda nejenže reagovala na rozhodnutí České vlády zavést vízové povinnosti vůči Ukrajině, Rusku, Bělorusku tak, jak ho zavedla a Slovensko následovalo toto rozhodnutí. Ale musím říct, že zároveň přijímáme konkrétní opatření na to, abychom zabezpečili naši východní hranici, hranici mezi Slovenskem a Ukrajinou. Je to hranice, která je dlouhá pouze 97 km a máme všechny předpoklady pro to, abychom zabezpečili její stabilitu, a aby nebyla místem vstupu zločinu, nežádoucí migrace. Takže se domnívám, že toto je velmi dobrý prostředek, který máme k dispozici, a který Slovenská vláda chce využít na to, aby Slovenská republika a Česká republika byly zeměmi stále bezpečnějšími a splňovaly požadavky EU i v tomto smyslu.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já bych snad jenom doplnil, že pokud jde o to usnadnění výměny osob a nákladů, to znamená odstranění těch mnohakilometrových front čekajících kamionů a mnoho hodin tohoto čekání, tak vedle opatření, které pan premiér Dzurinda zmínil, a která zahrnují nejenom vybudování dvou nových hraničních přechodů, ale také, a zejména, rozšíření kapacity těch stávajících, se jedná i o celní odbavování ve vnitrozemí a jedná se, a i v této oblasti jsme dnes dospěli ke vzájemné dohodě, o tom, že budeme společně pracovat na uznávání laboratorních zkoušek a certifikace výrobků druhé strany tak, aby nebylo nutné certifikovat tyto výrobky dvakrát. Uznávám, že zkušební laboratoře, kterým to trochu ubere agendu, z toho velkou radost mít nebudou, ale asi budou jediným postiženým, všem ostatním to prospěje.

Klára Gajdušková, Reuters: Já mám otázku na pana premiéra Dzurindu. Slovenskou vládní koalici čekají zítra rozhovory o změnách ve vládě. Takže bych se vás chtěla zeptat, s čím na tyto rozhovory půjdete a jak by ty změny měly vypadat. Děkuji.

Mikuláš Dzurinda, předseda vlády SR: Z Prahy přijedu s pozitivní zkušeností, která říká, že když je vláda stabilní, a když dokáže svoji argumentaci opřít o fakta a o dobrou vůli, dokáže být úspěšná. Já se domnívám, že skvělé zvládnutí našich vzájemných problémů z minulosti by mělo být jistým povzbuzením i pro vládní koalici, aby pokračovala v tomto trendu. Na tato jednání půjdu jednoduše s úsilím, abychom uzavřeli minulost i uvnitř v naší vládní koalici, abychom se uklidnili, a abychom přijali opatření na to, že se soustředíme na plnění našeho vládního programu v dalším období. Slovenská republika potřebuje stabilní vládu, máme před sebou mnoho práce, a ta výzva členství v EU je tak obrovská, že je naší povinnosti ji využít.

Libor Rouček, mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, dnešním dnem skončila minulost, zítra začíná budoucnost. Máte-li o tuto budoucnost zájem, zvu vás na další tiskovou konferenci po zítřejších jednáních, a ta bude opět v poledne. Děkuji vám za pozornost a za dnešní účast. Nashledanou.