Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Tisková konference předsedy vlády ČR Miloše Zemana a ministra zahraničních věcí Jana Kavana k Hodnotící zprávě Evropské komise, která se konala 14. října 1999 na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Aleš Pospíšil: tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí: Dámy a pánové, vítejte v Černínském paláci na dlouho netrpělivě očekávané tiskové konferenci, reagující na Hodnotící zprávu Evropské komise. Je tu. Její význam zvyšuje ta okolnost, že vedle ministra zahraničí pana Kavana a státního tajemníka pana Teličky mezi námi vítám premiéra ČR pana Zemana, kterého požádám o úvodní slovo.

Miloš Zeman, předseda vlády: Dámy a pánové, velvyslanec Evropské unie pan Cibrian nám dnes předal Hodnotící zprávu Evropské komise. Upřímně řečeno, tato zpráva byla k dispozici včera, ale dnes jsme ji oficiálně obdrželi a vzhledem k významu této zprávy se předsednictvo vlády na svém dnešním dopoledním jednání rozhodlo tuto zprávu zařadit na program schůze vlády příští, opakuji příští, tedy nikoli toto pondělí, aby ji bylo možné důkladně prostudovat. Samozřejmě vítáme, že se nepotvrdily katastrofické scénáře na téma, že ČR nebude v první vlně kandidátských zemí, a prosím, aby si sáhli do svědomí ti, kdo tyto katastrofické scénáře publikovali.

    Autom. řádkování  

Na druhé straně není žádný důvod k ?huráoptimismu?, protože před námi je nesmírně náročná práce, která není ani tak záležitostí jenom zahraniční politiky, ale také, a především, politiky domácí. A to je jeden z důvodů, proč zde vedle ministra zahraničí na této tiskové konferenci vystupuji. Do zasedání vlády, která by měla projednat postup realizace naprosto konkrétních úkolů, a do tiskové konference, která se tímto tématem po zasedání vlády příští pondělí nepochybně bude zabývat, bych se v této vstupní reakci chtěl omezit pouze na dvě základní poznámky.

Zaprvé bych chtěl vyzvat všechny politické strany, a zejména pak parlamentní strany, aby nečinily z problematiky vstupu ČR do EU prestižní partajní otázku. Protože se domnívám, že toto téma spojuje minimálně všechny ty politické strany, které mají vstup do EU ve svém programu. Chtěl bych vyzvat v tomto smyslu ke konsenzuálnímu přístupu, který by urychlil legislativní proces, neboť, jak víte, ve zprávě se konstatuje, že vláda předložila celou řadu návrhů, ale zdaleka ne všechny prošly parlamentem.

V této souvislosti bych vás chtěl informovat, že vláda ČR, a to je moje druhá a poslední poznámka, zvažuje, že by opět předložila návrh změn ústavy poslanecké sněmovně, který by umožnil zrychlení tohoto legislativního procesu.

Vítáme rovněž poslanecký návrh, který směřuje úpravou jednacího řádu k něčemu obdobnému, a doufám, že si všichni uvědomíme, že různé stěžování si v Bruselu a přehrávání naší domácí politické polévky na zahraniční pole neprospěje nikomu a uškodí všem. Děkuji vám za pozornost.

Aleš Pospíšil: tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí: Děkuji panu předsedovi vlády a požádám pana ministra.

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Možná budu stručný, možná že budu i některé věci, které řekl pan premiér, opakovat, protože bych potom chtěl dát prostor vám. Zdůrazňuji, že vstup do EU je už v Koncepci zahraniční politiky ČR, kterou vláda schválila a velkou většinou vzal na vědomí parlament, je zdůrazněno, že zahraničně-politickou prioritou číslo jedna je vstup do EU. Teď jde o to, abychom po této zprávě byli vyburcováni natolik, že se konsenzuálním způsobem stane vstup do EU i vnitropolitickou prioritou číslo jedna. To si myslím, že je pro mě taková hlavní myšlenka, hlavní dopad této poměrně kritické zprávy. Je značně kritická, na druhé straně se ukázalo, že to, co jsme tu říkali celou dobu, že žádné nebezpečí propadání do nějaké jiné skupiny nehrozilo a nehrozí, tak se touto zprávou potvrdilo.

Potvrdilo se i to, co mi několik dní před vydáním zprávy řekl jak pan komisař Verheugen, tak viceprezident komise Neil Kinock, že když udržíme to legislativní tempo, které jsme nasadili před třemi, čtyřmi měsíci, když toto udržíme a v řadě oblastí přidáme, tak máme velkou šanci vstoupit mezi těmi prvními kandidátskými zeměmi do EU a já bych znovu zdůraznil, vstoupit kolem data, které bylo celou dobu naším pracovním datem, referenčním datem - rokem 2003, a to přesto, že to bylo mnohými novináři a politiky zpochybňováno. Jsem přesvědčen, že i na základě této zprávy, a já ji beru jako pobídku, jako výzvu k tvrdší práci a jako motivaci přidat, že se nám podaří dodržet tuto naši představu a vstoupit v roce 2003.

Za velmi důležitou považuji tu kritiku, částečně se o tom zmínil pan premiér, že na rozdíl od ostatních kandidátských zemí a já bych řekl na rozdíl od mnoha členských zemí EU, u nás otázka vstupu do EU není zatím vnímána jako něco nadstranického, jako něco, jak bychom měli spolupracovat, jako společný most, společný jmenovatel. To, že i některé politické strany, které mají ve svém programu vstup do EU, přesto cítí potřebu posílat kritické listy, jaksi žalovat na vládu a na republiku do Bruselu, bohužel, se nejenom obrátilo proti nim, ale i proti republice a bylo nám to dáváno jako potvrzení toho jejich podezření, že u nás vstup do EU je stále ještě používán jako část vnitropolitického boje, místo abychom se shodli na těch nejdůležitějších krocích, které společně musíme udělat, abychom tam jako republika, tam přece nevstupuje ČSSD nebo čtyřkoalice, abychom tam jako republika mohli v roce 2003 vstoupit. To nemluvím o tom, že ten dokument nebyl místy i věcně správný.

Jako ministr zahraničních věcí si neodpustím krátkou poznámku, že v té zprávě byla ostře kritizována zahraniční politika ČR, což je jeden z několika málo resortů, který v hodnotící zprávě na žádnou kritiku nenarazil. Naopak je tam jasně zdůrazněno, že zahraniční politika směřuje k EU, je orientována na EU a že tedy ten nesmysl, který se objevil v té zprávě čtyřkoalice, že jsme najednou orientováni na Rusko a nebo že jsme naším postojem během kosovské krize podkopali naši důvěryhodnost, takovéto hlouposti se samozřejmě v hodnotící zprávě EU neobjevují. Čili já doufám, že tato zpráva bude podtržením toho, že přes naši připravenost v mnoha oblastech, že jsme se již rozloučili s tou představou, že díky jisté civilizační vyspělosti se automaticky dostaneme do EU bez usilovné práce v jednotlivých resortech. A jak řekl pan premiér, na přespříštím zasedání vlády, to je myslím 27. října, se touto zprávou budeme důkladně zabývat i resort po resortu a bude nutné tam vyvodit konkrétní opatření v těch jednotlivých resortech. Předpokládám, že se budeme zabývat Obrázek  Alt. obrá i možností již odsouhlasené ?. Znovu se jimi zabývat a ověřit si, zda u některých bychom nemohli tu proceduru ještě urychlit. Domnívám se, že to bude možné.

K té zprávě, velmi stručně, považuji ji za objektivní a vyváženou a tu kritiku považuji jako pobídku, ne jako něco katastrofálního, ale je pravda, že se ani letos Evropská komise nevyvarovala jistých dílčích nepřesností. Zmínil bych například, že opomněli schválení Evropské sociální charty parlamentem, že omylem sdělili, při kritice absence důležitého zákona o státní správě, že jsme to odložili na rok 2002. Není to pravda. Považujeme rok 2001 za krajní datum, do něhož bychom tento důležitý zákon mohli schválit. Nezmínili letošní důležitou vyhlášku ČNB o bankovním dohledu a několik dalších věcí.

Obecně odkazuji na těch 100 stránek, na ten svodný dokument, ten je pravděpodobně nejdůležitější, protože ten přece jenom jazykem méně diplomatickým ukazuje na některé naše slabiny, a ujišťuji vás, že je nebudeme ani bagatelizovat, ani minimalizovat. Budeme z této kritiky vycházet při konkrétních opatřeních, na nichž se vláda jistě v příštím jednání shodne. Děkuji.

Aleš Pospíšil: tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí: Já děkuji panu ministrovi. A nyní již vaše dotazy. První pan Mrzena, televize Prima.

Mrzena, televize Prima: /nesrozumitelné/ - otázka na odchod místopředsedy Lánského

Miloš Zeman, předseda vlády: Vidím, že vás skutečně zajímají podstatné otázky, pane redaktore a odpovím naprosto upřímně. Pan místopředseda Lánský je toho času v nemocnici, i když na toto zasedání předsednictva vlády se na vozíku a s berlemi dostavil. Předpokládám, že tam bude ještě týden, a předpokládám, že až se z nemocnice vrátí, budu s ním na toto téma mluvit.

zek  Poznámka  Publikace

Mrzena, televize Prima: Platí tedy ta vaše slova, ?

Miloš Zeman, předseda vlády: U mě vždy platí to, co jsem řekl, pane redaktore.

Jaroslav Lenert, Hospodářské noviny: Já bych se chtěl vrátit k dnešnímu zasedání předsednictva vlády. Vy jste se dohodli na tom, že to bude vláda projednávat 27. října, ale co do té doby? Stanovili Tiskove_informaceCinnost_vladyRady_vybory_komiseMini jste nějaké konkrétní úkoly, stanovili jste nějaké priority?.

Miloš Zeman, předseda vlády: Pane redaktore, já věřím, že Hospodářské noviny vědí, že ke každému projednávanému bodu, tedy i k této zprávě Evropské komise probíhá připomínkové řízení a připomínkové řízení se jmenuje právě proto, aby jednotlivé resorty k této zprávě mohly zpracovat své připomínky.

Jan Kavan, ministr zahraničních věcí: Základní materiál bude předkládat ministerstvo zahraničních věcí. Ten materiál bude obsahovat kromě překladu celého stostránkového dokumentu do češtiny také naši první analýzu a zkusíme tam zapracovat první vstupy jednotlivých resortů, ale samozřejmě resorty budou mít týden na to připravit svou vlastní analýzu a seznámit s ní členy vlády na tom jednání.

?, televize Nova: Pane premiére, pan Lánský říká, že nemohl ovlivnit práci jednotlivých resortů, ponese odpovědnost ještě někdo jiný?

Miloš Zeman, předseda vlády: Já se domnívám, že kromě personálních otázek, které jsou nesporně důležité, je zapotřebí řešit především věcné problémy. Nicméně ve vládě má každý svou odpovědnost za konkrétní úsek práce a této odpovědnosti se nelze vyhýbat.

/nesrozumitelné/ - Otázka na systémová opatření vstupních příprav.

Miloš Zeman, předseda vlády: Od nás je připraven určitý organizační návrh, který vláda samozřejmě nejdříve projedná. Domnívám se, že zde na ministerstvu zahraničních věcí došlo k prvnímu kroku, který je plně konsistentní s tím organizačním návrhem, a to je jmenování pana Teličky prvním náměstkem ministra zahraničí s odpovědností za přístup k EU. Pan Telička nyní zbledl.

?, televize Nova: Ještě jednou, pane premiére, co říkáte na návrh, že dokud tady nebude většinová vláda

Miloš Zeman, předseda vlády: Víte, i v některých jiných zemích v západní Evropě jsou menšinové vlády a není jich tak málo, těchto zemí s menšinovými vládami. A přesto, když jde o určité otázky, které jsou společné těmto státům, tak se alespoň rozhodující politické strany ve svých parlamentech na těchto otázkách dokáží dohodnou i za situace menšinových vlád. Uděláme vše pro to, aby k tomu došlo i u nás, a uděláme vše pro to, abychom jednání se svými politickými partnery tuto otázku daleko více než dosud zdůrazňovali.

Aleš Pospíšil: tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí: Máte ještě nějaké dotazy? Jestli ne, tak vám děkuji za pozornost a nashledanou.