Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Fotogalerie

Záznam z tiskové konference konané dne 9. října 2000 po slavnostním zahájení spouštění jaderné elektrárny Temelín:

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Dobrý večer, dámy a pánové. Jak již bylo řečeno, začíná tisková konference při příležitosti slavnostního spuštění jaderné elektrárny Temelín. Já vám nyní představím hosty, kteří se této tiskové konference budou účastnit. Začnu po mé pravici, paní inženýrka Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

--------------------

Dobrý večer.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Po její pravici předseda Vlády České republiky pan Miloš Zeman.

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Dobrý večer.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Ministr průmyslu a obchodu pan inženýr Grégr.

Miroslav GRÉGR, ministr průmyslu a obchodu

--------------------

Dobrý večer.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Generální ředitel Jaderné elektrárny Temelín pan Hezoučký a generální ředitel ČEZ pan inženýr Míl. Dámy a pánové, nebudeme mít žádné proslovy na úvod, ale přejdeme rovnou k vaším dotazům. Takže bych poprosil zástupce médií, aby začali se svými dotazy. Prosím.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktor

--------------------

Kristina Vrkočová, Česká televize. Dobrý večer. Pane premiére mám otázku. Počítáte nebo existuje podle vás ještě možnost, že by aktivace reaktoru mohla být zastavena, za jakých okolností by k tomu eventuálně mohlo dojít?

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Může k tomu dojít tehdy a pouze tehdy, jestliže Státní úřad pro jadernou bezpečnost dojde k názoru, že existují ještě poruchy, které je nutné opravit. Já nejsem jaderný odborník, a i když Libor Rouček nám nedal úvodní slovo, přesto mi dovolte, abych vyslovil pouze čtyři poděkování. Za prvé, chtěl bych poděkoval všem, kdo na této elektrárně pracovali a věnovali tomu podstatnou část svého života. Za druhé, chtěl bych osobně poděkovat ministru průmyslu a obchodu Miroslavu Grégrovi, protože právě on ve vládě zdaleka největším dílem přispěl k tomu, že jsme dodrželi svůj slib a že jako první vláda jsme dodrželi termín i rozpočtové náklady této elektrárny. Za třetí, bych chtěl poděkovat pracovníkům Jaderné elektrárny Dukovany, kteří nikým nepovšimnuti, již dlouhá léta bezpečně vyrábějí elektrickou energii a představují 15 % instalovaného výkonu a 25 % produkce elektrické energie u nás. A za čtvrté a se zvláštní radostí, bych chtěl poděkovat hnutí Jihočeští taťkové, protože mám rád lidi, kteří pracují a za nimiž jsou činy, a ne pouze slova. Děkuji vám.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Také děkuji. Další dotazy.

Miroslav GRÉGR, ministr průmyslu a obchodu

--------------------

A když byste ještě dovolil, já bych do toho vstoupil. Já bych nechtěl opomenout práci pana ředitele Hezoučkého, který svými odbornými znalostmi a svými schopnosti dokonale stmelit tým přispěl nezměrným dílem k tomu, že dnes jsme mohli elektrárnu spustit.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Děkuji. Nyní tam byli dva dotazy vzadu. Prosím.

redaktor

--------------------

Lidové noviny. Pane premiére, já jsem se chtěl zeptat. V dnešní den, jak se díváte na váš předvolební slib o tom, že by o dostavbě Temelína mělo rozhodnout lidové referendum, lidové hlasování?

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Pane redaktore, i když jsem na tuto otázku odpovídal již mnohokrát, chápu, že u některých tazatelů je nutno odpověď opakovat. Dovolte mi tady, abych po tisící a prvé konstatoval toto. Podmínkou vyhlášení referenda o Temelínu je zákon o referendu. Sociální demokracie naprosto jasně splnila svůj slib, který jsem dal Hnutí Duha, i dalším ekologickým aktivistům a okamžitě po svém volebním vítězství předložila návrh zákona o referendu. Tento návrh zákona o referendu byl ve sněmovně zamítnut pravicovou opozicí. Mimochodem je to ústavní zákon, tedy potřebuje kvalifikovanou většinu. Pokud někdo nedokáže pochopit, že nemůžete dělat referendum bez schváleného zákona o referendu, je mě ho upřímně líto.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Děkuji. Váš kolega, prosím.

německy mluvící redaktor

--------------------

/otázka položena v německém jazyce/

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Za prvé věřím, že bude probíhat analogická situace, jako probíhala s jadernou elektrárnou v Mochovcích, která po různých protestech byla rovněž uvedena do provozu a nastal naprostý klid. Za druhé věřím v moudrost rakouského lidu a ve schopnost jeho vedoucích představitelů učinit hranice své země propustnými.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Další dotaz. Prosím.

německy mluvící redaktorka

--------------------

/otázka položena v německém jazyce/

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Domnívám se, že takové spojení je naprosto nepřiměřené. Pokud Temelín splňuje náročná bezpečnostní kritéria, není důvod ani k blokování kapitoly o energetické politice, a tím méně k blokování vstupu České republiky do Evropské unie. Ostatně, pokud se nemýlím, Mezinárodní agentura pro atomovou energii sídlí právě ve Vídni, takže příslušná rakouská oficiální místa to nemají daleko, aby se zeptala, zda tato elektrárna splňuje, nebo nesplňuje bezpečnostní standardy.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Prosím.

Petr POKORNÝ, redaktor

--------------------

Petr Pokorný, deník Právo. Pane premiére, budete dnes nějak komentovat vlastně dnešní výrok pana prezidenta, který prohlásil, že lituje toho, že se v roce 1990 nezasadil o zastavení výstavby elektrárny?

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Každý má právo na své výroky. Já bych na místě pana prezidenta litoval především toho, že jsem nezabránil tunelování české ekonomiky, ale každý má svoje specifické spektrum priorit.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Prosím.

Čestmír KOS, redaktor

--------------------

Čestmír Kos, časopis Týden. Chtěl jsem se pane premiére zeptat, jestli před kolaudací prvního reaktoru bude provedena tzv. EIA, tzn. posouzení vlivu na životní prostředí?

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Tak za prvé, s panem ministrem Kužvartem i s panem ministrem Grégrem jsem o této záležitosti již mluvil. V každém případě děkuji ČEZ, že nikoli v 13 případech, ale tuším v 78 případech předal ministerstvu životnímu prostředí dokumentaci, která mimo jiné zahrnuje změnu počtu židlí v závodní jídelně, nahrazení hořlavé kabeláže nehořlavou kabeláží, výměnu stoupaček a podobné jistě důležité záležitosti. Pokud by se ukázalo, že kterákoli z těchto změn má negativní vliv na životní prostředí, budu se ve vládě zasazovat vzdor schválenému limitu na tuto investici o případné dodatečné investice, ať už by se týkaly počtu židlí v jídelně nebo čehokoli dalšího.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Televize NOVA, pan redaktor Zuna.

Pavel ZUNA, redaktor

--------------------

Otázka na pana ministra Grégra. Pane ministře, považujete spuštění jaderné elektrárny jako svůj osobní úspěch? Pokud ano, jak ho dnes oslavíte, jak strávíte ten dnešní večer? A druhá otázka, pardon, druhá otázka, jestli to berete jako vyvrcholení své kariéry, a nebo jestli se budete snažit o třetí jadernou elektrárnu tady v České republice?

Miroslav GRÉGR, ministr průmyslu a obchodu

--------------------

Takže já začnu zase od konce. Takže zase humorné otázky novinářů, protože jak říkal pan premiér, že tisíc a jednou vysvětloval některé problémy, takže já po tisíci a jedné hovořím o tom, že další jadernou elektrárnu zatím v dohledné době nemám v plánu, ani jsem nikdy o ní nehovořil. Když se jednalo o těch Blahutovicích, bylo to vytrženo z kontextu, kdy jsem mluvil o možných perspektivách energetiky v 30letém horizontu, kdy jsem hovořil o tom, že jako prioritou by byla dostavba dalších dvou reaktorů zde na Temelíně, dále jedna z alternativ by to mohly být Blahutovice a třetí jsem říkal severní Čechy, ale samozřejmě za 20, 30 let bude jaderná energetická politika odpovídat jaksi dosaženému stupni poznání. Otázka, budou to fúze, budou to jiné energetické zdroje, čili v 30letém horizontu jsou ty konce ještě trošičku mlhavé. Pokud se týká té první otázky, jestli to považuji za svůj osobní úspěch. Ano, považuji to za svůj osobní úspěch a považuji to za úspěch všech ostatních, kteří se na tomto velikém díle podíleli. Myslím si, že jejich zásluha je daleko větší než moje, ale přesto se cítím být jaksi spolutvůrce, spoluautorem a je to pro mě, řekl bych, velice pozitivní okamžik v mé profesní dráze.

Pavel ZUNA, redaktor

--------------------

Budete slavit?

Miroslav GRÉGR, ministr průmyslu a obchodu

--------------------

Budu je slavit se všemi ostatními. Předpokládám, že si přiťukneme sklenkou šampaňského a začneme na dalších krocích a budeme kontrolovat, jak postupuje výstavba druhého bloku.

německy mluvící redaktorka

--------------------

/otázka položena v německém jazyce/

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Tak pokud vím, nikdo nebránil nikdy rakouským expertům, aby navštívili Temelín. Navštívili ho mnohokrát, mnohokrát měli i setkání s představiteli Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Naposledy na pozvání poslance Františka Brožíka zde byla delegace rakouského parlamentu asi před týdnem a bylo jí ukázáno vše, o co měla tato delegace zájem. Trochu mě překvapilo, že se dostavila s dvouhodinovým zpožděním, ale možná, protože věřím v tradiční zdvořilost Rakušanů, že toto zpoždění bylo způsobeno blokádou hranic, ovšem blokádou nezpůsobenou českými občany.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Pan Lopatka, Reuters.

redaktor

--------------------

Pane premiére, plánujete nějakou iniciativu směrem k rakouské vládě, abyste rozptýlil její obavy, abyste zabránil možnému blokování jednání o našem vstupu do Evropské unie ze strany Rakouska?

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Já jsem projevil ochotu vyjít vstříc přání pana kancléře Schüssela a sejít se s ním zhruba koncem tohoto měsíce ve Znojmě. Na druhé straně se domnívám, že toto setkání by bylo bezpředmětné do doby, dokud bude pokračovat jakákoli forma blokád hraničních přechodů.

Miroslav GRÉGR, ministr průmyslu a obchodu

--------------------

Jestli dovolíte, já bych ještě doplnil odpověď, protože rozptylovat se dají obavy, které mají konkrétní podobu, konkrétní formu. Pokud jsou vlastně v oblasti nějakých představ, obav, které se nedají konkretizovat, pak asi těžko se takovéto obavy dají rozptylovat.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Další dotazy. Prosím.

František HEZOUČKÝ, generální ředitele JE Temelín

--------------------

Malý komentář k tomuto. Naše společnost investovala desítky milionů korun v posledních letech do informování veřejnosti o jaderné energetice obecně a my jsme měli maximální snahu seznámit s jadernou elektrárnou Temelín i naše rakouské, řekněme, spoluobčany nebo sousedy. Velice nás mrzelo, když jsme zjistili, že vlastně inzerát, který naše společnost připravila, zaplatila, odmítly jedny z největších rakouských novin otisknout a v tomto inzerátu je informace pro rakouské občany, kde mohou získat veškerá data, informace, nahlédnout tady u nás na Temelíně do studií, které byly dělány o vlivu stavby na životní prostředí a všech dalších věcí včetně možných výsledků nebo některých výsledků zahraničních misí. Takže bohužel tento inzerát vyšel s týdenním zpožděním až mám pocit v Kurieru v pátek a možná mohli mít naši rakouští kolegové ty informace výrazně dřív, kdyby byla snaha skutečnost informovat.

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Než bude další dotaz dovolte mi, abych se za prvé připojil k poděkování pana ministra Grégra panu řediteli Hezoučkému a abych vyslovil poděkování malé statečné ženě, paní předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábové, protože nebyla vystavena žádným politickým tlakům ze strany vlády, ale vím, že byla vystavena mnoha hysterickým domácím i zahraničním tlakům ze zcela jiných stran, a myslím si, že i paní předsedkyně podobně jako reaktor a zařízení obstála v zátěžové, ba přímo v tlakové zkoušce. Děkuji.

Miroslav GRÉGR, ministr průmyslu a obchodu

--------------------

A musím ještě jenom k tomu dodat, že nám nic neodpustila.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

--------------------

Já vám samozřejmě za vaše slova uznání děkuji. Chtěla bych tu ale konstatovat, že tato slova nepatří jenom mě, ale patří všem mým inspektorům, kteří se podíleli na jistě velmi náročné práci v posuzování, které trvalo více než deset let, které tady na jaderné elektrárně podle mého názoru odvedli velmi dobrou práci, která dává do budoucna jistotu, že budeme umět odpovědět na jakékoli další dotazy o bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín.

Libor ROUČEK, mluvčí vlády

--------------------

Takže se ptám. Jsou další dotazy? Takže pokud další dotazy nejsou, chtěl bych vám poděkovat za všechny účastníky a popřát hezkou, klidnou noc. Děkujeme.

Miloš ZEMAN, předseda vlády

--------------------

Děkujeme.