Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Fotogalerie

31. 8. 2000 Přijetí stínové vlády žen
Tisková konference

Takže já vám přeji krásné odpoledne,

vítám vás na tiskové konferenci, měli by jste se dozvědět informace, jak proběhlo setkání “Stínové vlády žen”. Znovu upozorňuji, tak jak je už mým zvykem, že to není stínová vláda sociálně demokratických žen, ale zřejmě je to házení hrachu na stěnu. Takže jak proběhlo. Setkali jsme se, jak předpokládám víte, s panem ministrem Březinou a myslím si, že to setkání bylo velice příjemné pokud já to mohu hodnotit ze svého pohledu. Pokud to vůbec mohu hodnotit, tak byl vlastně čtvrtým ministrem, se kterým se tato vláda setkala a myslím, že to jednání bylo jedno z nejpříjemnějších. Hovořilo se o nestátních neziskových organizacích, což bylo velice zajímavé téma, hovořilo se o protidrogové problematice a co bylo podle mě velice zajímavé, tak vlastně tam padlo to, že by měla fungovat daleko větší spolupráce mezi jednotlivými resorty; což pan ministr doufám, že se nezlobí, že to sám řekne, že bohužel ta spolupráce příliš nefunguje a měla by být lepší. Takže já bych ještě na začátku představila novou ministryni spravedlnosti a to paní doktorka Klára Samková, takže tímto jí teď představuji a ona je tou, která měla jeden velice zajímavý podmět, takže já bych jí teď v tuto chvíli dala slovo.

Dobrý den jmenuji se Klára Veselá – Samková a byl mi nabídnut úřad stínové ministryně spravedlnosti a já jsem s radostí přijala nabídku této vlády, abych se účastnila jejich práce . Doufám, že moje dosavadní zkušenosti advokátky budou přínosem. Dnes jsem využila situace, kdy jsme hovořili s panem ministrem Březinou a hovořili jsme na téma neziskové organizace neziskového sektoru.Vznesla jsem tam jednu problematiku, která domnívám se, že je neřešená v naší zemi a to je otázku dostupnosti práva, dostupnosti právních služeb. Mé zkušenosti a ne jenom samozřejmě moje zkušenosti jsou totiž takové, že právo a spravedlnost se začíná stávat výsadou bohatých a pro lidi zejména s nižšími příjmy nebo se špatným sociálním postavením nebo i jenom dočasné tísni, do které se dostali pod vlivem nějakých nepříznivých okolností je v podstatě nedostupná. Protože jsme vláda žen myslím, že mohu v tomto směru poukázat například na velmi špatné postavení žen v tom směru, že jsou většinou ekonomicky méně schopny konkurovat v tom zajišťování těch právních služeb svým protistranám i ve věcech například rodinně právních a to má velmi negativní dopad i na jejich právní postavení ve společnosti. Budu se snažit v rámci své práce se právě na tuto všeobecnou dostupnost práva pro všechny občany zaměřit. Děkuji vám.

V tuto chvíli bych dala slovo paní Mgr. Tominové – Marksové

Dobrý den, já se jmenuji Michaela Marksová – Tominová a jsem stínovou ministryní a stínovou vedoucí úřadu vlády, abychom dodrželi celý ten titul tady pana ministra Březiny. Já jsem chtěla jenom velice stručně říci, jak už tady ostatně bylo řečeno, že jsme se věnovali vzhledem k tomu, že v resortu pana ministra Březiny je mimo jiné rada vlády pro neziskové organizace, meziresortní protidrogová komise, výbor pro zdravotně postižené a republikový výbor pro děti mládež a rodinu, tak jsme se věnovaly zejména této problematice, já bych snad jenom stručně chtěla vypíchnout záležitosti a problematiku vztahu neziskového sektoru a státu. Hovořily jsme o tom, jak zlepšit a vnést nějaký systém do té spolupráce neziskových sektorů a států a v té druhé oblasti bych ráda vypíchla, že jsme hovořily hodně o prevenci protidrogové politiky, protože se všechny domníváme, že toto je oblast, která vede v ČR je poněkud zanedbávána, protože v současné době se hodně ta protidrogová politika orientuje na pomoc lidem, kteří jsou již závislí, ale nevěnuje se tolik prevenci toho, aby ti lidé, zejména mladí lidé, vůbec s nějakou drogou začali. Já děkuji a myslím, že zbylé informace vám poskytne pan pravý ministr.

Asi jsem v tuto chvíli vyvolán, takže, dobré odpoledne dámy a pánové.

Já jsem se velmi rád setkal se stínovou vládou žen naše setkání probíhalo v přátelském duchu. Na jedné straně jsme se v mnoha věcech shodli, v některých oblastech jsme se dohodli na určité konkrétní spolupráci např. právě v oblasti problematiky nestátního neziskového sektoru a samozřejmě  i jsem si odnesl z tohoto setkání některé nové problémy, mezi jinými to byla právě problematika, o které hovořila stínová ministryně spravedlnosti. Můj vztah k ženské vládě je velmi pozitivní, což bych doložil na tom, že právě paní Marksová – Tomninová je jako stínová ministryně také mojí poradkyní, takže velmi úzce spolu spolupracujeme. Naše setkání samozřejmě by měla pokračovat nejenom v takto širokém osazení tzn. celé stínové vlády, ale rád se budu setkávat s jednotlivými stínovými ministryněmi na konkrétních otázkách, což jsem stínové vládě nabídl. Takže, protože většinu věcí již tady řekly kolegyně já bych chtěl vypíchnout na závěr jenom jednu věc. Velice pozitivně mě překvapilo a agituji s velkým povděkem to, že i stínová vláda žen se zabývá problematikou rozvoje informační společnosti a že k tomu má velmi kladný vztah. Děkuji.

Takže já bych ještě dala slovo Janě Volfové, pokud chce, nechce, takže teď dám prostor vám pokud máte nějaké otázky, tak se ptejte. Otázky samozřejmě, které se týkají toho dnešního setkání. Má někdo?

Já jsem říkala, kdybyste se ptali pouze na to, co souvisí se setkáním ženské vlády s panem ministrem.

Takže byli jsme vyčerpávající řekli jsme všechno co vás ….

To konkrétní. Slíbili jsme na minulém setkání, že se pokusíme o vytvoření zákona o zálohování výživného alimentů. Ten zákon je hotov, připraven a počítáme s tím, že jej nejprve předložíme samozřejmě panu ministrovi Špidlovi tak jak jsme se sním dohodly a potom by měl v podstatě vstoupit do Parlamentu, tzn., že buď na této, nejpozději na příští schůzi by měl být položen do Parlamentu. Druhá věc je, my jsme dnes např. jednaly o tom, jak fungují různé vládní výbory, komise apod. byly jsme potěšeny tím, že pan ministr je prvním ministrem, který vůbec zmapoval všechny vládní výbory, komise, meziresortní komise, nejen zmapoval, ale zjistil jejich fungování tj., které se skutečně scházejí, kolikrát se scházejí a hlavně jaké jsou jejich výstupy a dohodli jsme se na tom, že se pokusíme některé naše ženy začlenit do těchto výborů jako poradkyně samozřejmě zadarmo, tím nechceme hovořit ale, že nabízíme tuto funkci tuto práci. A třetí věc, to je trochu mimo přímou práci s ministry, obrátily se na nás řady starostek a místostarostek z různých obcí, které jsou především z nezávislé tzn., že nemají nad sebou onen stranická aparát, který by jim pomohl zajišťovat určité odborné zázemí a stáváme se takovým odborným zázemím pro řadu starostek a místostarostek právě nezávislé, které ho nemají.Takže to si myslím že je konkrétní práce, kterou zatím kabinet dělá.

My si myslíme, že je velmi důležité na některé věci se dívat nadresortně, ale chápeme, že řada ministrů samozřejmě se snaží částečně preferovat svůj resort, takže naším úkolem bude, a to jsme nabídli jako svou pomoc, abychom některé věci pomohli řešit nadresortně, protože my možná nemáme ty úředníky tím pádem nejsme nuceni řešit resort jako takový, ale snažíme se o to, abychom ty věci měly třeba právě v rámci drogové problematiky nebo problematiky výboru pro mládež, děti a rodinu viděly spíše meziresortně. My se např. domníváme, že takový výbor by mohl fungovat třeba u ministerstva práce a sociálních věcí, protože k němu má určitě blízko.

Já děkuji prosím

Nejsem stínovou premiérkou, vždy jsem se deklarovala jako stínová ministryně pro ženu a rodinu.

Alespoň jste se nějaké odpovědi dočkal

Má někdo další dotaz?

Nic vás nenapadá.

Ano

Já musím přiznat, že v této chvíli nás čeká jedna věc a tj.. nabídly nám nebo požádaly nás paní norská místopremiérka , která sem přijede na MMF a o setkání stínové vlády s ženami -představitelkami měnového fondu tzn. Norskou vicepremiérkou, britskou šéfkou banky a Kanaďankou, to ještě nevím přesně, takže to příští by mělo být setkání stínového kabinetu v rámci MMF s ženami, které své země zastupují v MMF.

Musím říct, že na toto téma jsme s panem ministrem nemluvily

Já odpovím, já myslím, že nebudeme tuto tiskovou konferenci zdržovat těmito otázkami. Jestli se nemýlím, tak jste z Respektu, tyto otázky jsem dostal od redaktorů z Respektu a odpověděl jsem ve lhůtě, o kterou mě žádali. Takže odpovědi máte v tuto chvíli již v redakci.

Takže já vám asi pro tuto chvíli poděkuji. Děkuji vám, že jste přišli v takovém to počtu a těším se zase opět při nějakém dalším setkání. Děkuji vám a nashledanou.