Václav Klaus

Václav Klaus

funkční období:
2. 7. 1992 - 1. 1. 1993
1. 1. 1993 - 4. 7. 1996
4. 7. 1996 - 2. 1. 1998

* 19. 6. 1941 Praha

V roce 1963 ukončil studium na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu. Ekonomické vědy studoval také v zahraničí - v Itálii (1966) a v USA (1969). Do roku 1970 pracoval jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. V této době také absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd. Během let 1971 až 1986 zastával různé funkce ve Státní bance Československé, odkud odešel do Prognostického ústavu Československé akademie věd.

V roce 1991 se na Univerzitě Karlově v Praze habilitoval jako docent v oboru ekonomie a v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V říjnu 1990 se stal předsedou Občanského fóra. Po jeho rozdělení v únoru 1991 byl v dubnu téhož roku jedním ze zakladatelů Občanské demokratické strany, jejímž předsedou je až do dnešní doby. Od r. 1996 je místopředsedou Evropské demokratické unie.

Jako expert na problémy makroekonomie, financí a ekonomických reforem byl v prosinci 1989 jmenován ministrem financí a v říjnu 1991 navíc místopředsedou vlády ČSFR. Po volbách v červnu 1992 se stal předsedou vlády České republiky. Do této funkce byl znovu jmenován v červenci 1996. Demisi na funkci předsedy vlády podal v listopadu 1997. V letech 1998 - 2002 zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 28.února 2003 byl zvolen prezidentem České republiky.

Václav Klaus je ženatý, má dva syny. Manželka Ing. Livia Klausová, CSc. je známou ekonomkou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter