Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rudolf Beran

Rudolf Beran (zdroj: ČTK)
Rudolf Beran (zdroj: ČTK)

funkční období:
1.12.1938 - 15. 3.1939
16. 3.1939 - 27. 4.1939

* 28.12.1887 Pracejovice (okr.Strakonice)

 † 28.2.1954 Leopoldov (okr. Trnava, Slovensko)

Pocházel z rodiny drobného rolníka a hostinského. 1905 absolvoval hospodářskou školu ve Strakonicích. Od 1906 pracoval v Ústřední jednotě č. hospodářských společenstev a v sekretariátu agrární strany v Praze, od 1909 tajemník Svazu agrárního dorostu. Organizátor agrární strany a agrárního družstevnictví na Strakonicku a v celých jižních Čechách. Zároveň hospodařil na statku v rodné obci. Osvědčil mimořádné organizační schopnosti a záhy se staI blízkým spolupracovníkem Antonína Švehly. 1918-1933 ústřední tajemník agrární strany; vybudoval dobře fungující síť stranického aparátu, agrárních masových organizací a hospodářských korporací, po onemocnění A. Švehly (1927) fakticky řídil vnitřní život strany. 1933-1935 úřadující místopředseda, 1935-1938 předseda agrární strany. 1918-39 poslanec NS. V 30. letech jeden z představitelů protihradního křídla své strany a stoupenec autoritativní demokracie, v 2. polovině 30. let zastánce dohody a spolupráce se Sudetoněmeckou stranou. Po Mnichovu 1938 prosazoval koncentraci politického života v okleštěné ČSR; od listopadu 1938 do března 1939 předseda Strany národní jednoty, od 1. 12. 1938 do 15. 3. 1939 předseda vlády Česko-Slovenska. Od 15. 3. do 27. 4. 1939 předseda vlády protektorátu Čechy a Morava. Poté odešel z politického a veřejného života, udržoval však kontakty s částí protektorátní reprezentace i domácího odboje, který též finančně podporoval. V květnu 1941 zatčen gestapem a v červnu 1942 odsouzen v Berlíně k 10 rokům žaláře; v prosinci 1943 propuštěn do domácího vězení a konfinován v Pracejovicích, kde 6. 5. 1945 osvobozen Američany. 14. 5. 1945 zatčen čs. bezpečnostními orgány, obviněn z úkladů proti čs. státu a kolaborace s německými okupanty a v dubnu 1947 odsouzen Národním soudem k 20 letům těžkého žaláře a propadnutí veškerého jmění. Zemřel ve vězení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter