Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Oldřich Černík

Oldřich Černík (zdroj: ČTK)
Oldřich Černík (zdroj: ČTK)

funkční období:
8. 4. 1968 - 31. 12. 1968
1. 1.1969 - 27. 9. 1969
27. 9. 1969 - 28. 1. 1970

* 27. 10. 1921 Ostrava

† 19. 10. 1994 Praha

Původním povoláním strojní zámečník. 1964 absolvoval Vysokou školu báňskou a hutní v Ostravě. V letech 1949-1954 pracovník KV KSČ, posléze tajemník a vedoucí tajemník OV KSČ v Ostravě. 1954-1956 předseda KNV v Ostravě; 1956-1960 tajemník ÚV KSČ. 1960-1963 ministr paliv a energetiky, 1963-1968 místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise, od dubna 1968 do ledna 1970 předseda vlády ČSSR, od ledna do června 1970 ministr - předseda federálního výboru pro technický a investiční rozvoj. 1958-1970 člen ÚV, 1966-1970 předsednictva ÚV KSČ; 1960-69 poslanec NS, 1969-1970 SL FS. Jeden z hlavních představitelů reformního směru v KSČ koncem 60. let; zaměřen zejména na oblast hospodářské reformy. Po sovětské invazi 21. 8. 1968 zajištěn a odvlečen do Sovětského svazu, kde se posléze účastnil tzv. moskevských jednání a spolupodepsal z nich vzešlé protokoly. 1970 zbaven všech funkcí a 1971 vyloučen z KSČ. 1970-89 ekonomický náměstek Studijního a typizačního ústavu v Praze. 1990-1991 předseda rady Svazu měst a obcí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter