Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Marián Čalfa

Marián Čalfa (zdroj: ČTK)
Marián Čalfa (zdroj: ČTK)

funkční období:
10. 12. 1989 - 27. 6. 1990
27. 6. 1990 - 2. 7. 1992

* 7. 5. 1946 Trebišov

1964-1970 vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a 1970-1972 působil jako právník v ČTK. 1972-1987 pracovník, posléze vedoucí legislativního odboru Úřadu předsednictva vlády ČSSR, 1987-1988 zástupce vedoucího tohoto úřadu. Od 21. 4. 1988 do 3. 12. 1989 ministr vlády ČSSR, od dubna 1988 do února 1990 předseda Legislativní rady vlády ČSSR, od 3. 12. do 10. 12. 1989 první místopředseda vlády ČSSR, pověřený 7.-10. 12. 1989 řízením vlády ČSSR. Na přelomu listopadu a prosince 1989 se aktivně účastnil jednání mezi představiteli federální vlády a oficiálních politických struktur na jedné a opozičních sil na druhé straně, významně se zasloužil o dosažení jejich vzájemné dohody a posléze byl pověřen sestavením "vlády národního porozumění". Od 10. 12. 1989 do 2. 7. 1992 předseda vlády ČSSR, resp. ČSFR. Od 1964 do ledna 1990 člen KSČ, 1990-1991 člen hnutí Verejnost proti násiliu (VPN), 1991-1992 místopředseda slovenské liberální strany Občianská demokratická únia - Verejnost proti násiliu (ODÚ-VPN), resp. Občianská demokratická únia (ODÚ), od června 1990 do června 1992 poslanec SN FS za VPN a posléze ODÚ. Stál v čele dvou prvních čs. vlád po listopadu 1989, jež řídily přechod od totalitního socialistického systému k pluralitní demokracii a tržnímu hospodářství, zahájily proces ekonomické privatizace a snažily se řešit problém státoprávního uspořádání Československa. Záhy se oprostil od své komunistické minulosti, zaujal pozici liberálně-demokratického středu a usiloval o zachování čs. federace v reformované podobě. V zásadě se ztotožnil s politickými koncepcemi presidenta V. Havla a stal se jeho blízkým spolupracovníkem a důvěrníkem. Po volební porážce své strany a pročeských sil na Slovensku v červnu 1992 odešel z politického života, zůstal však neoficiálním poradcem V. Havla. 1993 přijal české občanství; stal se spolumajitelem poradenské firmy CTL Consulting, s. r. o., v Praze, šéfredaktorem měsíčníku Právní rádce a právním poradcem Chemapolu. Od 1997 předseda představenstva IC banky, kde vlastní akciový podíl.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter