Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Josef Tošovský

Josef Tošovský (zdroj: ČTK)
Josef Tošovský (zdroj: ČTK)

funkční období:
17. 12. 1997 - 17. 7. 1998

* 28. 9. 1950 Náchod

1968 - 1973 vystudoval obor zahraničního obchodu na VŠE v Praze. Po ukončení studia v roce 1973 nastoupil do ústředí Státní banky československé, kde postupně prošel řadou funkcí až po poradce předsedy banky. V roce 1977 absolvoval z stáž ve Velké Británii a v roce 1980 ve Francii. V letech 1984-1985 pracoval v londýnské pobočce Živnostenské banky jako ekonom, 1989 jako náměstek ředitele. 1976-89 člen KSČ, poté bezpartijní. V prosinci 1989 byl z Londýna odvolán a jmenován předsedou Státní banky čs., která pod jeho vedením začala plnit funkci samostatné centrální banky. Od 20. 1. 1993 guvernér České národní banky, zároveň od 1990 guvernér mezinárodního měnového fondu a alternát guvernéra v Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Patří ke skupině předuích českých ekonomů, kteří realizovali transformaci české ekonomiky na tržní principy. Má výrazný podíl na protiinflační peněžní politice, na politice stabilního měnového kursu a na úsilí o dosažení volné konvertibility č. koruny. Podařilo se mu úspěšně zvládnout provedení odluky č. koruny od koruny slovenské při měnovém rozpadu Československa v únoru 1993. Publikuje a přednáší na kongresech mez. finančních institucí. Je nositelem řady prestižních cen (Centrální bankéř rohu 1993, Evropský manažer roku 1994; Cena Karla Engliše, 1995). V době vnitropolitické krize po demisi Klausova kabinetu pověřen 17. 12. 1997 sestavením vlády - od 2. 1, do 17. 7. 1998 předseda vlády ČR. 22. 7. 1998 znovu jmenován (na šestileté funkční období) guvernérem Národní banky. 30.11. 2000 rezignoval a nastoupil do čela švýcarského Institutu finanční stability, který je součástí Banky pro mezinárodní vyrovnávání plateb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter