Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jan Syrový

Jan Syrový (zdroj: ČTK)
Jan Syrový (zdroj: ČTK)

funkční období:
22. 9. 1938 - 4. 10. 1938
4. 10. 1938 - 1. 12. 1938

* 24. 1. 1888 Třebíč

† 17. 10. 1970 Praha

1907 absolvoval vyšší průmyslovou školu stavební v Brně a pracoval pak u různých stavebních firem ve vlasti, od 1912 v Rusku. Před 1. svět. válkou působil jako stavební asistent ve Varšavě. Po vypuknutí války vstoupil do České družiny a posléze se stal jedním z velitelů čs. legií v Rusku. 1917 se vyznamenal v bitvě u Zborova (kde též přišel o pravé oko). 1918-1920 byl v hodnosti brigádního generála hlavním velitelem čs. legií, řídil boje na Urale a na sibiřské magistrále a evakuaci legií do vlasti. 1920-1924 zemský vojenský velitel v Čechách, 1924-1927 podnáčelník, 1927-1933 náčelník hlavního (generálního) štábu, 1933-1938 generální inspektor čs. branné moci; od 1923 divizní, od 1926 armádní generál. Od března do října 1926 a od září 1938 do dubna 1939 ministr národní obrany. Od 22. 9. do 4. 10. 1938 předseda úřednické vlády, jež 30. 9. 1938 přijala mnichovský diktát. Od 4. 10. do 1. 12. 1938 předseda první pomnichovské úřednické vlády; 5. 10.-30. 11. 1938 vykonával ústavní funkce presidenta republiky. Na začátku nacistické okupace 1939 odešel z veřejného života. Po osvobození 1945 obviněn ze spolupráce s nacistickými okupanty a 1947 odsouzen Národním soudem k 20 letům vězení. 1960 amnestován. 1960-1964 pracoval jako noční hlídač, 1964 odešel do důchodu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter